הפורטל מרכז את זכויות החייב וההליכים שהוא יכול לנקוט בתיק הוצאה לפועל שנפתח לשם מימוש משכנתא על מקרקעין שאינם משמשים לדירת מגוריו.


לא עמדתם בתנאי המשכנתא על מקרקעין? הבנק הגיש את המשכנתא למימוש בהוצאה לפועל?

כאשר אדם נוטל הלוואה וממשכן את המקרקעין שבבעלותו, אם לא עמד בתנאי ההלוואה, רשאי הבנק לנקוט נגדו הליכי הוצאה לפועל, שתכליתם למכור את המקרקעין ולפרוע את החוב בכספים שיתקבלו מהמכירה. לרשות הלווה עומדים מספר הליכים שהוא יכול לנקוט במטרה למנוע את מכירת המקרקעין.

חשוב: למידע על זכויות החייב במקרה של משכנתא על דירת המגורים של החייב ראו הוצאה לפועל - משכנתא על דירת מגורים.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים