ניתן לערער על החלטה למכור דירת מגורים ישירות בפני בית המשפט ללא צורך בקבלת רשות ערעור מראש
זוכה שביקש להורות על מכירת הדירה של החייב, ובקשתו נדחתה, רשאי לערער על ההחלטה לדחות את בקשתו
יש להגיש את הערעור תוך 20 יום לבית משפט השלום
אם מדובר בתיק שמקורו בענייני משפחה, יש להגיש את הערעור תוך 15 יום לבית המשפט לענייני משפחה


על החלטה של רשם ההוצאה לפועל למכור את דירת המגורים של החייב, ניתן לערער ישירות לבית המשפט ללא צורך בהגשת בקשת רשות לערער.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ניתן לערער על כל אחת מההחלטות הבאות:
 • רשאים להגיש ערעור:
  • חייב רשאי לערער על החלטה של רשם הוצאה לפועל למכור את דירת המגורים שלו ולפנותו ממנה וכן על החלטה שלא להטיל על הזוכה את החובה לדאוג לסידור מגורים חלופי.
  • הזוכה רשאי לערער על החלטה של רשם ההוצאה לפועל, שלא למכור את הדירה או לא לפנות ממנה את החייב, וכן על החלטה המחייבת את הזוכה לדאוג לסידור מגורים חלופי עבור החייב ובני משפחתו.

למי ואיך פונים

 • ניתן להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות לערער.

תיק בענייני משפחה

תיק שאינו בענייני משפחה

 • כאשר מדובר במכירת דירה במסגרת מימוש משכנתא (בדרך כלל לטובת בנק שהעניק הלוואה) או במכירת דירה שעוקלה בתיק הוצאה לפועל שאינו קשור לענייני משפחה, יוגש הערעור לבית משפט השלום.
 • על המערער להגיש את הערעור לבית המשפט תוך 20 ימים ממועד המצאת ההחלטה למערער.
 • אם ניתנה ההחלטה בנוכחותו של המערער, עליו להגיש את הערעור תוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה.
 • למידע על הליך הערעור ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.

שלבי ההליך

ערעור

 • על ההחלטה של בית המשפט בערעור לא ניתן לערער באופן אוטומטי.
 • ניתן לבקש רשות לערער. את הבקשה יש להגיש לבית המשפט המחוזי.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי או ייצוג בידי עורך דין.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים