הקדמה:

מקבלי גמלת ילד נכה המעסיקים עובד זר לטיפול בילד פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור העובד על שכר שהם משלמים לו עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש, לא כולל את סכום הגמלה
הפטור ניתן בתנאי שמשלמים את שכר העובד בהעברה בנקאית או בהמחאה לחשבון הבנק שלו
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מקבלי גמלת ילד נכה המעסיקים עובד זר לטיפול בילד פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור העובד על שכר שהם משלמים לו עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש, לא כולל את סכום הגמלה.

דוגמה
 • משפחה מקבלת גמלת ילד נכה בסך 2,608 ש"ח לחודש (גמלה בשיעור של 100%), ומעסיקה עובד זר בסיעוד עבור הילד.
 • העובד משתכר 7,608 ש"ח בחודש.
  • על 2,608 ש"ח מתוך שכרו (סכום הגמלה), המשפחה נדרשת לשלם דמי ביטוח לאומי.
  • על 5,000 ש"ח שהם משלמים לעובד מעבר לסכום הגמלה ניתן להם פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, היות שסכום זה אינו עולה על 5,500 ש"ח.
 • אם שכרו של העובד הזר עולה על סכום הגמלה בתוספת הסכום הפטור, יש לשלם דמי ביטוח לאומי גם על הסכום הנוסף שמעבר לסכומים אלה.
דוגמה
 • משפחה מקבלת גמלת ילד נכה בסך 1,268 ש"ח לחודש (גמלה בשיעור של 50%), ומעסיקה עובד זר בסיעוד עבור הילד.
 • העובד משתכר 7,268 ש"ח בחודש.
  • על 1,268 ש"ח מתוך שכר העובד (סכום הגמלה), המשפחה נדרשת לשלם דמי ביטוח לאומי.
  • על 5,500 ש"ח שהם משלמים לעובד מעבר לסכום הגמלה ניתן להם פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.
  • בנוסף, עליהם לשלם דמי ביטוח לאומי על 500 ש"ח שהם משלמים לעובד מעבר לסכום הגמלה + ‏ הסכום הפטור מדמי ביטוח.
 • סה"כ המשפחה תשלם דמי ביטוח לאומי על סכום של 1,768 ש"ח בחודש.

מי זכאי?

 • משפחה המקבלת גמלת ילד נכה ומעסיקה עובד זר בסיעוד עבור הילד.
 • הזכאות מותנית בכך שהשכר משולם לחשבון הבנק של העובד באמצעות העברה בנקאית או המחאה.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את הפטור מתשלום דמי הביטוח, יש לפתוח תיק מעסיק בביטוח הלאומי.
 • ניתן להירשם כמעסיק בדרכים הבאות:
 • יש להקפיד ולשלם את שכרו של המטפל באמצעות העברה בנקאית לחשבונו או המחאה לפקודתו.
 • לבירורים ניתן להתקשר אל המוקד הארצי 6050* או אל מוקד 9696* לאזרח הוותיק.


חשוב לדעת

 • במקרה שעובד/ת זר/ה מגיש/ה תביעה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (לפגיעה בעבודה או דמי לידה), המעסיק מתבקש להציג מסמכים המעידים על תשלום השכר (כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית), כדי שיהיה ניתן לחשב את סכום הקצבה לעובד/ת.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים