הקדמה:

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים המעסיקים עובד זר בסיעוד פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי עבורו על שכר שהם משלמים לו עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש, לא כולל את סכום הקצבה
הפטור ניתן בתנאי שמשלמים את שכר העובד בהעברה בנקאית או בהמחאה לחשבון הבנק שלו
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים המעסיקים מטפל שהוא עובד זר פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי עבורו על שכר שהם משלמים לו עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש, לא כולל את סכום הקצבה.

דוגמה
 • מקבל קצבת שירותים מיוחדים בסך 3,334 ש"ח לחודש (קצבה בשיעור של 112%) מעסיק עובד זר בסיעוד.
 • העובד הזר משתכר 8,334 ש"ח בחודש.
  • על 3,334 ש"ח מתוך שכר העובד (סכום קצבת השר"ם), המעסיק נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי.
  • על 5,000 ש"ח שהמעסיק משלם לעובד מעבר לסכום הקצבה ניתן לו פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, היות שסכום זה אינו עולה על 5,500 ש"ח.
 • אם שכרו של העובד הזר עולה על סכום הקצבה בתוספת הסכום הפטור, יש לשלם דמי ביטוח לאומי גם על הסכום הנוסף שמעבר לסכומים אלה.
דוגמה
 • מקבל קצבת שירותים מיוחדים בסך 1,427 ש"ח לחודש (קצבה בשיעור של 50%) מעסיק עובד זר בסיעוד.
 • העובד הזר משתכר 7,427 ש"ח בחודש.
  • על 1,427 ש"ח מתוך שכר העובד (סכום קצבת השר"ם), המעסיק נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי.
  • על 5,500 ש"ח שהוא משלם לעובד מעבר לסכום הקצבה, המעסיק פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.
  • בנוסף, על המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי על 500 ש"ח שהוא משלם לעובד מעבר לסכום הקצבה + ‏הסכום הפטור מדמי ביטוח.
 • סה"כ המעסיק ישלם דמי ביטוח לאומי על סכום של 1,927 ש"ח בחודש.

מי זכאי?

 • מקבל קצבת שירותים מיוחדים המעסיק עובד זר בסיעוד.
 • הזכאות מותנית בכך ששכרו של העובד משולם לחשבון הבנק שלו באמצעות העברה בנקאית או המחאה.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את הפטור מתשלום דמי הביטוח, יש לפתוח תיק מעסיק בביטוח הלאומי.
 • ניתן להירשם כמעסיק בדרכים הבאות:
 • יש להקפיד ולשלם את שכרו של המטפל באמצעות העברה בנקאית לחשבונו או המחאה לפקודתו.
 • לבירורים ניתן להתקשר אל המוקד הארצי 6050* או אל מוקד 9696* לאזרח הוותיק.


חשוב לדעת

 • במקרה שעובד/ת זר/ה מגיש/ה תביעה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (לפגיעה בעבודה או דמי לידה), המעסיק מתבקש להציג מסמכים המעידים על תשלום השכר (כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית), כדי שיהיה ניתן לחשב את סכום הקצבה לעובד/ת.גורמי ממשל

חקיקה ונהלים