הקדמה:

החל מינואר 2020, מעסיקים של עובד זר בסיעוד שאינם מקבלים קצבה מביטוח לאומי פטורים מדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי על שכר שהם משלמים לו באופן פרטי עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש (לפני כן היו זכאים לפטור זה רק מקבלי גמלת סיעוד)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מעסיקים של עובד זר בסיעוד פטורים מדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבורו, על שכר שהם משלמים לו באופן פרטי עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש.

דוגמה
 • מקבל גמלת סיעוד משלם לעובד זר שהוא מעסיק 7,500 ש"ח בחודש, מתוכם:
  • 2,000 ש"ח משולמים באמצעות גמלת הסיעוד שמקבל המעסיק.
  • 5,500 ש"ח משולמים באופן פרטי על-ידי המעסיק, כהשלמה לשכר העובד.
 • היות שהמעסיק (מקבל גמלת הסיעוד) משלם באופן פרטי סכום שאינו עולה על 5,500 ש"ח, הוא פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי לעובד.
 • מעסיק שמשלם למטפל באופן פרטי סכום שעולה על 5,500 ש"ח, ידווח וישלם דמי ביטוח רק על ההפרש.
דוגמה
 • מעסיקה של עובדת זרה בסיעוד משלמת לה 8,500 ש"ח.
 • המעסיקה צריכה לדווח ולשלם דמי ביטוח על 3,000 ש"ח, שהם ההפרש בין הסכום הפטור מתשלום (5,500 ש"ח) לשכר שהיא משלמת.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את הפטור מתשלום דמי הביטוח, יש לפתוח תיק מעסיק בביטוח הלאומי.
 • ניתן להירשם כמעסיק בדרכים הבאות:
 • יש להקפיד ולשלם את שכרו של המטפל באמצעות העברה בנקאית לחשבונו או המחאה לפקודתו.
 • לבירורים ניתן להתקשר אל המוקד הארצי 6050* או אל מוקד 9696* לאזרח הוותיק.


חשוב לדעת