הקדמה:

החל מינואר 2020, מעסיקים של עובד זר בסיעוד שאינם מקבלים קצבה מביטוח לאומי פטורים מדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי על שכר שהם משלמים לו באופן פרטי עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש (לפני כן היו זכאים לפטור זה רק מקבלי גמלת סיעוד)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מעסיקים של עובד זר בסיעוד פטורים מדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבורו, על שכר שהם משלמים לו באופן פרטי עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש.

דוגמה
 • מקבל גמלת סיעוד משלם לעובד זר שהוא מעסיק 7,500 ש"ח בחודש, מתוכם:
  • 2,000 ש"ח משולמים באמצעות גמלת הסיעוד שמקבל המעסיק.
  • 5,500 ש"ח משולמים באופן פרטי על-ידי המעסיק, כהשלמה לשכר העובד.
 • היות שהמעסיק (מקבל גמלת הסיעוד) משלם באופן פרטי סכום שאינו עולה על 5,500 ש"ח, הוא פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי לעובד.
 • מעסיק שמשלם למטפל באופן פרטי סכום שעולה על 5,500 ש"ח, ידווח וישלם דמי ביטוח רק על ההפרש.
דוגמה
 • מעסיקה של עובדת זרה בסיעוד משלמת לה 8,500 ש"ח.
 • המעסיקה צריכה לדווח ולשלם דמי ביטוח על 3,000 ש"ח, שהם ההפרש בין הסכום הפטור מתשלום (5,500 ש"ח) לשכר שהיא משלמת.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את הפטור מתשלום דמי הביטוח, יש לפתוח תיק מעסיק בביטוח הלאומי.
 • ניתן להירשם כמעסיק בדרכים הבאות:
 • יש להקפיד ולשלם את שכרו של המטפל באמצעות העברה בנקאית לחשבונו או המחאה לפקודתו.
 • לבירורים ניתן להתקשר אל המוקד הארצי 6050* או אל מוקד 9696* לאזרח הוותיק.


חשוב לדעת

 • במקרה שעובד/ת זר/ה מגיש/ה תביעה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (לפגיעה בעבודה או דמי לידה), המעסיק מתבקש להציג מסמכים המעידים על תשלום השכר (כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית), כדי שיהיה ניתן לחשב את סכום הקצבה לעובד/ת.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים