הקדמה:

מקבלי גמלת סיעוד המעסיקים עובד זר פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי עבורו, על שכר שהם משלמים לו באופן פרטי עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש
החל מאפריל 2018 הזכאות תקפה גם למי שמעסיקים את העובד באופן ישיר ולא רק למעסיקים באמצעות חברת כוח אדם
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מקבלי גמלת סיעוד המעסיקים מטפל שהוא עובד זר פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי עבורו, על שכר שהם משלמים לו באופן פרטי עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש.

 • החל מאפריל 2018 הזכאות תקפה גם למי שמקבלים גמלת סיעוד בכסף ומעסיקים את העובד באופן ישיר, ולא רק למי שמעסיקים עובד באמצעות חברת כוח אדם.
 • אם השכר המשולם לעובד באופן פרטי עולה על 5,500 ש"ח, יש לשלם על ההפרש דמי ביטוח לאומי בשיעור של 2%. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לעובד זר.
דוגמה
 • מקבל גמלת סיעוד מעסיק באופן ישיר מטפל שהוא עובד זר.
 • המטפל משתכר 7,500 ש"ח בחודש, מתוכם -
  • 2,000 ש"ח משולמים באמצעות גמלת הסיעוד.
  • 5,500 ש"ח משולמים באופן פרטי על-ידי המעסיק, כהשלמה לשכר העובד.
 • היות שהמעסיק (מקבל גמלת הסיעוד) משלם באופן פרטי סכום שאינו עולה על 5,500 ש"ח, הוא פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לעובד.
 • מעסיק שמשלם למטפל באופן פרטי סכום שעולה על 5,500 ש"ח, ישלם דמי ביטוח רק על ההפרש.
דוגמה
 • אישה הזכאית לגמלת סיעוד מעסיקה באמצעות חברת כוח אדם מטפלת שהיא עובדת זרה.
 • המטפלת משתכרת 8,500 ש"ח בחודש:
  • 2,000 ש"ח משולמים לעובדת באמצעות חברת כוח האדם.
  • 6,500 משולמים לעובדת באופן פרטי על-ידי האישה המעסיקה אותה, כהשלמת שכר.
 • המעסיקה (מקבלת גמלת הסיעוד) צריכה לשלם דמי ביטוח על 1,000 ש"ח בלבד - ההפרש שבין הסכום הפטור מתשלום (5,500) לשכר שהיא משלמת באופן פרטי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את הפטור מתשלום דמי הביטוח, יש לפתוח תיק מעסיק בביטוח הלאומי.
 • ניתן להירשם כמעסיק בדרכים הבאות:
 • יש להקפיד ולשלם את שכרו של המטפל באמצעות העברה בנקאית לחשבונו או המחאה לפקודתו.
 • לבירורים ניתן להתקשר למוקד הארצי 6050*.

חשוב לדעת