הפורטל מרכז מידע לגבי התקופה בסמוך לפגיעה / תאונת העבודה.

בתקופה המידית שלאחר הפגיעה שארעה להם בעבודה, זכאים נפגעי עבודה לקבלת טיפול רפואי חינם מקופת-החולים שלהם ולדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, על מנת לסייע להם להתמודד על הצד הטוב ביותר עם הפגיעה ותוצאותיה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים