מי שמתחילים לעבוד כעצמאים חייבים להירשם במוסד לביטוח לאומי עם תחילת העבודה ולשלם את דמי הביטוח הנדרשים
הרישום והתשלום במועד הם תנאים הכרחיים לזכאות לקבלת קצבאות הביטוח הלאומי
עצמאים לא מבוטחים בביטוח אבטלה ובביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל או בפירוק תאגיד

עובדים עצמאים חייבים לשלם עבור עצמם את דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי. גובה התשלום מושפע מגילם ומגובה הכנסותיהם.

 • לפרטים נוספים לגבי גובה דמי הביטוח של עובדים עצמאים ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי.
 • למידע עבור עצמאי שיש לו כמה עיסוקים או מקורות הכנסה בו זמנית, ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי עם מקורות הכנסה נוספים.
 • עצמאי (בשונה מעובד שכיר) חייב להירשם בביטוח הלאומי ולשלם את דמי הביטוח בעצמו, אחרת זכויותיו עלולות להיפגע.
 • עצמאים לא מבוטחים במסגרת הביטוח הלאומי בביטוח דמי אבטלה ובביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד.

הגדרת עובד עצמאי על פי חוק המוסד לביטוח לאומי

 • "עובד עצמאי" על פי חוק הביטוח הלאומי הוא מי שמתקיים לגביו אחד מ-3 התנאים הבאים:
  • הוא עובד בעסק שלו לפחות 20 שעות בממוצע בשבוע.
  • הכנסתו החודשית הממוצעת מהעסק עולה על 6,268 ₪, נכון ל-2024 (50% אחוז מהשכר הממוצע).
  • הוא עובד בעסק שלו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 1,880 ₪, נכון ל-2024 (15% אחוז מהשכר הממוצע).
 • עצמאי שלא עונה על אחד מהתנאים הללו ייחשב לעניין תשלום דמי ביטוח וזכאות לקצבאות כבעל הכנסה שלא מעבודה. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה.
 • לעצמאי עם כמה עיסוקים או מקורות הכנסה בו זמנית (למשל עצמאי ושכיר, או עצמאי ומקבל פנסיה מוקדמת) נקבעו כללים שונים. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי עם מקורות הכנסה נוספים.

מועד פתיחת התיק

 • יש להירשם כעצמאי במוסד לביטוח לאומי עם תחילת העבודה כעצמאים.

למי פונים ואיך פותחים תיק במוסד לביטוח לאומי?

שלבי ההליך

 • לאחר הרישום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי, יישלח אל העובד פנקס מקדמות לתשלום דמי הביטוח.

חשוב לדעת

 • הרישום והתשלום במועד הם תנאים הכרחיים לזכאות לקבלת קצבאות הביטוח הלאומי.
דוגמה
עצמאי שנפגע במהלך עבודתו כתוצאה מתאונת עבודה ולא היה רשום במוסד כעובד עצמאי, לא יהיה זכאי לדמי פגיעה או להחזר הוצאות נסיעה לטיפול רפואי בשל הפגיעה, או לקצבת נכות מעבודה.
דוגמה
שאיריו של עצמאי שנפטר עקב העבודה, לא יהיו זכאים לקצבת תלויים אם העצמאי לא נרשם במועד במוסד לביטוח לאומי.
דוגמה
זכותה של אישה שעובדת כעצמאית שילדה, לקבל דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, עלולה להיפגע אם היא לא נרשמה במועד במוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים