הקדמה:

עצמאי חייב להירשם במוסד לביטוח לאומי עוד לפני מועד פתיחת העסק ולשלם את דמי הביטוח הנדרשים
הרישום והתשלום במועד הם תנאים הכרחיים לזכאות לקבלת קצבאות הביטוח הלאומי
במסגרת הביטוח הלאומי, עצמאי אינו מבוטח בביטוח אבטלה ובביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל או בפירוק תאגיד
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

עצמאי חייב לשלם עבור עצמו, באופן עצמאי, את דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי. גובה התשלום מושפע מגילו של המבוטח ומגובה הכנסותיו.

 • לפרטים נוספים לגבי גובה דמי הביטוח של עובדים עצמאים ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי.
 • למידע עבור עצמאי שיש לו כמה עיסוקים או מקורות הכנסה בו זמנית, ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי עם מקורות הכנסה נוספים.
 • עצמאי, בשונה מעובד שכיר, חייב להירשם בביטוח הלאומי ולשלם את דמי הביטוח בעצמו, אחרת זכויותיו עלולות להיפגע.
 • עצמאי אינו מבוטח במסגרת הביטוח הלאומי בביטוח דמי אבטלה ובביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד.
הערת עריכה
אם אכן יעבור החוק שמכריח את העצמאים להפריש לביטוח פנסיוני ומאפשר להם למשל מזה אבטלה, אז יהיה מקום להוסיף כאן משפט על זה ולהפנות לערך על ביטוח פנסיוני לעובדים עצמאים
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17:54, 21 בדצמבר 2016 (IST)

הגדרת עובד עצמאי על פי חוק המוסד לביטוח לאומי

 • "עובד עצמאי" על פי חוק הביטוח הלאומי הוא מי שמתקיים לגביו אחד מ-3 התנאים הבאים:
  • הוא עובד בעסק שלו לפחות 20 שעות בממוצע בשבוע.
  • הכנסתו החודשית הממוצעת מהעסק עולה על 5,276 ₪, נכון ל-2022 (50% אחוז מהשכר הממוצע).
  • הוא עובד בעסק שלו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 1,583 ₪, נכון ל-2022 (15% אחוז מהשכר הממוצע).
 • עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הללו, ייחשב לעניין תשלום דמי ביטוח וזכאות לקצבאות כבעל הכנסה שלא מעבודה. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה.
 • לעצמאי עם כמה עיסוקים או מקורות הכנסה בו זמנית (למשל עצמאי ושכיר, או עצמאי ומקבל פנסיה מוקדמת), נקבעו כללים שונים. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי עם מקורות הכנסה נוספים.

מועד פתיחת התיק

 • יש להירשם כעצמאי במוסד לביטוח לאומי לפני פתיחת העסק.

למי פונים ואיך פותחים תיק במוסד לביטוח לאומי?

שלבי ההליך

 • לאחר הרישום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי, יישלח אל העובד פנקס מקדמות לתשלום דמי הביטוח.

חשוב לדעת

 • הרישום והתשלום במועד הם תנאים הכרחיים לזכאות לקבלת קצבאות הביטוח הלאומי.
דוגמה
עצמאי שנפגע במהלך עבודתו כתוצאה מתאונת עבודה ולא היה רשום במוסד כעובד עצמאי, לא יהיה זכאי לדמי פגיעה או להחזר הוצאות נסיעה לטיפול רפואי בשל הפגיעה, או לקצבת נכות מעבודה.
דוגמה
שאיריו של עצמאי שנפטר עקב העבודה, לא יהיו זכאים לקצבת תלויים אם העצמאי לא נרשם במועד במוסד לביטוח לאומי.
דוגמה
זכותה של אישה שעובדת כעצמאית שילדה, לקבל דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, עלולה להיפגע אם היא לא נרשמה במועד במוסד לביטוח לאומי.

הרחבות ופרסומים