מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

לקראת סיומה של כל שנה אזרחית, חודשים נובמבר ודצמבר מעניקים חלון הזדמנויות למימוש זכויות שעשויות לחסוך לכל אחד מאיתנו הרבה כסף
מדריך זה מרכז את הזכויות שניתן לממש באמצעות מספר צעדים פשוטים לפני ששנת 2017 תסתיים
שימו לב שחלק מהזכויות לא ניתנות למימוש לאחר סוף השנה, ולכן תקופה זו היא ההזדמנות האחרונה למימושן

כאשר השנה האזרחית מתקרבת לסיומה, חודשים נובמבר ודצמבר מעניקים חלון הזדמנויות למימוש זכויות שעשויות לחסוך הרבה כסף.

 • מדריך זה מרכז את הזכויות שניתן לממש באמצעות מספר צעדים פשוטים לפני ששנת 2017 תסתיים.
 • שימו לב שחלק מהזכויות אינן ניתנות למימוש לאחר סוף השנה, ולכן תקופה זו היא ההזדמנות האחרונה למימושן.
 • המדריך מפרט את הזכויות לפי סוגי אוכלוסיות:

הזדמנות אחרונה בהחלט

שאלה/סיטואציה מה עליכם לעשות? מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר? למידע נוסף
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2016?
 • עובדים שכירים שהיתה להם הכנסה מעבודה במהלך 2016, ומתקיימים לגביהם כל התנאים עשויים להיות זכאים למענק עבודה.
 • אם לא הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש את התביעה עבור שנת 2016 אך ורק בסניפי הדואר, עד סוף שנת 2017 (אם הגשתם בשנתיים האחרונות תביעה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת עד סוף 2018).
האם מגיע לכם החזר מס הכנסה או ביטוח לאומי עבור שנת 2011? מהרו להגיש בקשה להחזר מס הכנסה או בקשה להחזר כספי מהביטוח הלאומי לפני סוף דצמבר.
 • ניתן לבקש החזרים עד 6 שנים אחורה.
 • לאחר סוף 2017 לא ניתן יהיה עוד להגיש בקשות להחזר עבור שנת 2011.

זכויות עובדים שכירים

שאלה/סיטואציה מה עליכם לעשות? מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר? למידע נוסף
האם אתם מגדילים את ההפרשות לביטוח הפנסיוני?
 • עובד רשאי לבקש ממעסיקו להגדיל את שיעור ההפקדות לביטוח הפנסיוני המנוכות ממשכורתו (חלקו של העובד בלבד) ל-7% מהשכר במקום 6%, ובכך לקבל הטבת מס גדולה יותר.
 • כמו כן עובד רשאי להפקיד באופן עצמאי הפקדות חודשיות לביטוח הפנסיוני (שלא דרך המשכורת) ובכך להגדיל את הטבת המס שהוא מקבל.
 • הפרשות לביטוח פנסיוני מעניקות הטבות מס לעובד.
 • מס הכנסה מנוכה מכל רכיבי השכר שמשולמים לעובד, אולם בדרך כלל, ההפרשות לביטוח הפנסיוני מחושבות רק מחלק מהרכיבים.
 • הגדלת שיעור ההפקדות לביטוח הפנסיוני או הפקדות עצמאיות בנוסף להפרשות מהשכר תאפשר לעובד לקבל הטבות מס גם עבור אותם רכיבי שכר שעבורם לא מופרשים סכומים לביטוח הפנסיוני דרך השכר (השכר שלא מבוטח, כמו: דמי הבראה, גמול עבור שעות נוספות, הוצאות נסיעה, שי לחגים וכו').
 • מכיוון שחישוב מס הכנסה מבוצע בצורה שנתית, סכומים שלא יופקדו לפני סוף דצמבר לא יזכו בהטבת מס השנה.
 • חשוב מאד לוודא שהמעסיק אכן העביר את כל הסכומים אל קרן הפנסיה או אל ביטוח המנהלים, ושסכומים אלה אכן התקבלו ועודכנו ברישומי הקרן או הביטוח. ניתן לבדוק זאת באמצעות הדו"חות הרבעוניים שנשלחים אל החוסכים וכן באמצעות פניה טלפונית אל החברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני.
התחלתם לעבוד אצל המעסיק רק השנה והיה לכם לפני כן ביטוח פנסיוני? ודאו שהמעסיק זוכר להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני עד תום השנה.
 • לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו, וההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס - לפי המועד המוקדם מביניהם.
 • במילים אחרות, מעסיק חייב להעביר את כל ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור עובד כזה לפני שמסתיימת שנת המס.
 • מכיוון שמס הכנסה מבוצע בצורה שנתית, עובד שמעסיקו לא יעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני לפני סוף שנת המס, לא יוכל ליהנות מהטבת "זיכוי ממס" הניתנת באותה שנה, וייאלץ לשלם מס גבוה ממה שהיה צריך.
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2016?
 • עובדים שכירים שהיתה להם הכנסה מעבודה במהלך 2016, ומתקיימים לגביהם כל התנאים עשויים להיות זכאים למענק עבודה.
 • אם לא הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש את התביעה עבור שנת 2016 אך ורק בסניפי הדואר, עד סוף שנת 2017 (אם הגשתם בשנתיים האחרונות תביעה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת עד סוף 2018).
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2015?
 • אם הכנסתכם נמוכה ועומדת בקריטריונים לקבלת המענק, ולא הספקתם להגיש בקשה לשנת 2015 במועד, מהרו להגיש בקשה לרשות המסים שבה תסבירו מדוע הבקשה לא הוגשה בזמן.
 • שימו לב: בקשה כזו יש להגיש לרשות המסים ולא לרשות הדואר.
 • אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת לשנת 2015 וזאת עד סוף דצמבר 2017.
 • האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס 2015 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2017.
 • אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת לשנת 2015, וגם זאת רק עד סוף דצמבר 2017.
 • לאחר מועד זה לא ניתן להגיש עוד בקשות לשנת 2015.
הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור
עבדתם ביותר ממקום עבודה אחד השנה? החלפתם מקום עבודה במהלך השנה? הפסקתם לעבוד לפני סוף השנה?
 • מהרו לבצע תיאום מס הכנסה באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים או באמצעות פנייה ישירה לפקיד השומה.
 • בנוסף כדאי לבצע תיאום ניכויים בביטוח לאומי שאותו ניתן לבצע ישירות מול המעסיק המשני בלי צורך לפנות לביטוח לאומי (באמצעות הצהרה על גובה השכר שלכם מהמעסיק העיקרי).
 • כאשר עבדתם במקומות עבודה שונים במהלך השנה (גם אם בתקופות שונות) נוכו משכרכם מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי בשיעור מרבי.
 • עריכת תיאום מס לפני שמסתיימת השנה תאפשר למעסיק לנכות משכרכם מס מופחת ואף להחזיר לכם את כל הסכומים העודפים שניכה לכם במהלך השנה.
 • עריכת תיאום ניכויים בביטוח לאומי (ישירות מול המעסיק או באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי) תאפשר למעסיק לנכות משכרכם שיעור מופחת של דמי הביטוח הלאומי ולהחזיר לכם את כל הסכומים העודפים שנוכו משכרכם במהלך השנה.
 • מי שלא הספיק לבצע את התיאומים במהלך שנת המס וכתוצאה מכך נגבו משכרו סכומי מס גבוהים מאלה שהיה עליו לשלם, יוכל להגיש בשנה הבאה בקשה להחזר מס. באופן דומה, עובד שכיר שנוכו משכרו דמי ביטוח לאומי בשיעור גבוה מדי, יוכל להגיש בשנה הבאה בקשה להחזר כספי.
נולד לכם ילד בשנת 2017? התגרשתם במהלך השנה?

פנו למעסיק בהקדם ועדכנו את הפרטים בטופס 101 לפני שמסתיימת השנה.

 • יולדת ובן/בת זוגה זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בגין הילד. בשנת 2017 הוגדלה כמות נקודות הזיכוי בעקבות תכנית "נטו משפחה".
 • יולדת, שילדה בשנת 2017, רשאית לדחות את קבלת חלק מההטבה לשנה הבאה (שנת 2018), והדבר עשוי להשתלם אם הכנסתה בשנה הנוכחית (שנת 2017) לא מגיעה לסכום המחויב במס, ואם היא צופה שבשנה הבאה הכנסתה תהיה גבוהה יותר.
 • הורה (גבר או אישה) החי בנפרד מההורה השני ומגדל את ילדיו זכאי לנקודת זיכוי אחת. אם ההורה השני משתתף בכלכלת הילדים, יקבל גם הוא נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה בהתאם לחלקו בכלכלת הילדים. שווי ההטבה: 2,592 ש"ח.
 • עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לכם את ההטבה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה. שימו לב: מילוי טופס 101 בתחילת שנת 2018 אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת 2017. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת 2017 תוכלו להגיש בשנת 2018 בקשה להחזר מס לפקיד השומה.
אתם גרים כבר יותר משנה ביישוב המזכה בהטבת מס?
 • אם אתם גרים ביישוב המזכה בהטבת מס, ובמהלך שנת 2017 השלמתם 12 חודשי מגורים רצופים ביישוב, ודאו כי המידע מעודכן אצל מעסיקכם וכי הוא מעניק לכם זיכוי ממס בתלוש השכר, או בקשו לעדכן את הפרטים על גבי טופס 101.
 • במידת הצורך יש למסור למעסיק אישור מהרשות המקומית לגבי תקופת מגוריכם ביישוב.
 • עובדים המתגוררים לפחות 12 חודשים ברציפות ביישובים מסוימים זכאים לזיכוי ממס על הכנסה עד לתקרה שנקבעה לכך.
 • ניתן לקבל את ההטבה רק לאחר השלמת 12 חודשי מגורים ביישוב.
 • עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לכם את ההטבה כבר השנה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה. שימו לב: מילוי טופס 101 בתחילת שנת 2018 אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת 2017. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת 2017 תוכלו להגיש בשנת 2018 בקשה להחזר מס לפקיד השומה.
זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה
ילדכם אובחן כאוטיסט, כעיוור או כסובל מעיכוב התפתחותי?

פנו למעסיק בהקדם ועדכנו את הפרטים בטופס 101 לפני שמסתיימת השנה.

 • הורים לילד על הספקטרום האוטיסטי או לילד המוגדר כ"נטול יכולת" עשויים לקבל 2 נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 • אם ההורים אינם בחיים או אינם מתפקדים, תינתן ההטבה לאח או לאחות של הילד שמונו לאפוטרופוס שלו "לגוף ולרכוש".
 • שווי ההטבה 5,184 ש"ח בשנה.
 • עדכון הפרטים לפני סוף השנה יאפשר למעסיק להעניק לכם את ההטבה דרך תלוש המשכורת רטרואקטיבית עבור כל השנה. שימו לב: מילוי טופס 101 בתחילת שנת 2018 אינו חל רטרואקטיבית ולא יאפשר לכם לקבל את הזיכוי עבור שנת 2017. אם לא קיבלתם את הזיכוי בשנת 2017 תוכלו להגיש בשנת 2018 בקשה להחזר מס לפקיד השומה.
האם תרמתם השנה כסף לארגונים או לעמותות?
 • אם תרמתם לפחות 180 ש"ח במצטבר, מהרו להגיש בקשה לזיכוי בצירוף הקבלה על התרומה על מנת שהמעסיק יוכל לזכות אתכם בתלוש השכר.
 • את הבקשה יש להגיש לפקיד השומה בצירוף הקבלה והוא ישלח לעובד היתר לזיכוי שאותו יש למסור למעסיק.
 • בחלק ממקומות העבודה ניתן לבצע את התהליך כולו באמצעות מחלקת השכר. על העובד למסור למחלקת שכר את הקבלות המקוריות, והמחלקה תפעל להשגת האישור ולביצוע הזיכוי לתוך השכר.
 • מי שתרם 180 ש"ח ומעלה (נכון ל-{נתון:השנה הנוכחית}}) למוסד ציבורי שקיבל אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה, בגובה 35% מהתרומה.
 • ניתן לקבל את הזיכוי במסגרת המשכורת החודשית במהלך שנת המס שבה ניתנה התרומה.
 • במקרה שהבקשה לקבלת הזיכוי לא הוגשה בזמן, לא יינתן הזיכוי במסגרת השכר, והעובד יצטרך להגיש לפקיד השומה בקשה להחזר מס (לשם כך תצטרכו למלא דו"ח שנתי ולצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון: טופס 106, דו"חות של קרן הפנסיה וכו').
זיכוי ממס הכנסה בשל תרומה (סעיף 46)
האם מגיע לכם החזר מס הכנסה או ביטוח לאומי עבור שנת 2011? מהרו להגיש בקשה להחזר מס הכנסה או בקשה להחזר כספי מהביטוח הלאומי לפני סוף דצמבר.
 • ניתן לבקש החזרים עד 6 שנים אחורה.
 • לאחר סוף 2017 לא ניתן יהיה עוד להגיש בקשות להחזר עבור שנת 2011.
מעוניינים לחגוג את הסילבסטר ולקחת חופש מעבודה?
 • אם אינכם נוצרים, מהרו לבקש ממעסיקכם חופשה ביום זה.
 • אם הנכם נוצרים הנכם זכאי להיעדר מהעבודה ללא צורך באישור מהמעסיק.
 • חג הסילבסטר זה אחד מהחגים שבהם עובדים נוצרים זכאים להיעדר מעבודה מבלי ששכרם ייפגע. (עובדים שעתיים או יומיים זכאים להיעדר מעבודה ולקבל דמי חגים).
 • עבור עובדים שאינם נוצרים החג נחשב ליום בחירה שניתן לקחת בו חופשה בתנאי שהעובד הודיע על כך למעסיק 30 יום מראש (למעסיק אסור לסרב למתן החופשה באותו יום).
 • אם כבר ניצל העובד את ימי הבחירה שלו בשנה זו, הוא יכול לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה באותו יום (אין צורך לבקש זאת 30 יום מראש), אולם בניגוד ליום בחירה, המעסיק אינו חייב להסכים לבקשת העובד, אם כי במקרה כזה עליו לנמק את התנגדותו בטעמים סבירים (כמו צרכי עבודה וכו').
ניצלתם פחות מ-7 ימי חופשה השנה? צברתם ימי חופשה משנים קודמות ולא ניצלתם אותם?

מהרו לבקש ממעסיקכם לקחת ימי חופש נוספים על מנת לנצל לפחות 7 לפני סוף השנה.

 • לפי החוק, עובד רשאי לצבור ימי חופשה בתנאי שניצל לפחות 7 ימי חופשה באותה שנה. (ורק את היתרה מעבר ל-7 ימים ניתן לצבור).
 • אם לא תנצלו 7 ימי חופשה במהלך השנה, אתם עשויים לאבד אותם, כלומר לא תוכלו לצבור את כל ימי החופשה שלא ניצלתם באותה שנה.
 • בכל מקרה, את ימי החופשה שצברתם בשנה מסוימת יש לנצל תוך שנתיים, אחרת הם עשויים להימחק ולא ניתן יהיה לנצל אותם.
 • לחלופין ניתן לבקש ממעסיקכם לאשר לכם לצבור את ימי החופשה למרות שלא ניצלתם 7 ימי חופשה בשנה האחרונה. כמו כן ניתן לבקש מהמעסיק לאפשר לכם לנצל את ימי החופשה שצברתם בשנים קודמות גם אם חלפו יותר משנתיים. אם המעסיק יסכים, תוכלו לנצל את ימי החופשה כמוסכם.

זכויות עובדים עצמאים ומעסיקים

שאלה/סיטואציה מה עליכם לעשות? מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר? למידע נוסף
האם גובה הכנסותיכם בשנה זו מגיע לדרגה של תשלום מס הכנסה?
 • מי שמפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות עשוי להיות זכאי להטבות במס הכנסה.
 • ההטבה מפחיתה את גובה המס שהעובד העצמאי יצטרך לשלם באותה שנה.
 • הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים והפקדה של עצמאים לביטוח פנסיוני לא מחייבת הפקדה קבועה בכל חודש, אלא מאפשרת בחירה בין הפרשת כספים בצורה רציפה ובין הפקדה תקופתית של סכומים חד פעמיים.
 • על מנת ליהנות מהטבת המס על ההכנסה של שנת 2017 יש לבצע את ההפקדות לביטוח הפנסיוני לפני שמסתיימת שנת המס. סכומים שלא יופקדו לפני סוף החודש לא יזכו בהטבת מס השנה.
התחלתם להעסיק עובד חדש במהלך השנה וטרם העברתם את ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבורו? אם העסקתם עובד חדש שבעת תחילת עבודתו כבר היה מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, עליכם להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור כל תקופת עבודתו וזאת לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס - לפי המוקדם מביניהם.
 • לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו, וההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס - לפי המועד המוקדם מביניהם.
 • במילים אחרות, מעסיק חייב להעביר את כל ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור עובד זה לפני שמסתיימת שנת המס.
 • אם המעסיק מפר את חובתו בעניין הפרשות לביטוח פנסיוני, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, אשר רשאית להטיל עליו עיצומים כספיים.
האם זיכיתם את עובדיכם בהחזר מס כתוצאה מתכנית "נטו משפחה" מבלי שהצלחתם להתקזז מול מס הכנסה? מעסיקים שניכו מס גבוה מעובדיהם במחצית הראשונה של 2017 וכתוצאה מתכנית "נטו משפחה" זיכו את עובדיהם (בגין המס שנגבה ביתר) במסגרת משכורת חודש יוני ולא יכלו לקזז את ההחזר במלואו כנגד חבות המס של העובד בחודש זה, נדרשים לפנות אל פקיד השומה לצורך תיקון דוחות 102 הקודמים.
 • כתוצאה מתכנית "נטו משפחה" שנכנסה לתוקף באמצע שנת 2017, נדרשו מעסיקים לזכות את עובדיהם שהם הורים לילדים קטנים בהחזר מס הכנסה במסגרת המשכורת (בשל תוספת נקודות זיכוי ממס הכנסה).
 • מעסיקים זכאים לקבל החזר ממס הכנסה על זיכוי זה.
 • הזיכוי יכול להיעשות באמצעות קיזוז סכומים שהמעסיק חייב להעביר לרשות המסים בגין עובדיו.
 • אם המעסיק לא יכול לבצע את הקיזוז, למשל עקב כך שמשכורתו של העובד אינה מחויבת במס או שעובד סיים את העסקתו (כלומר אין סכומים שעל המעסיק להעביר אל רשות המסים בגין העובד) ולכן אינו יכול לקזז את החוב של רשות המסים אליו מתוך סכומים אלה, עליו לפנות אל פקיד השומה לצורך תיקון דוחות 102 הקודמים.
 • רשות המסים תדאג לבצע את ההחזר אל המעסיק.
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2016?
 • עצמאים שהיתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד במהלך 2016, ומתקיימים לגביהם כל התנאים עשויים להיות זכאים למענק עבודה.
 • אם לא הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש את התביעה עבור שנת 2016 אך ורק בסניפי הדואר, עד סוף שנת 2017 (אם הגשתם בשנתיים האחרונות תביעה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת עד סוף 2018).
האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2015?
 • אם הכנסתכם נמוכה ועומדת בקריטריונים לקבלת המענק, ולא הספקתם להגיש בקשה לשנת 2015 במועד, מהרו להגיש בקשה לרשות המסים שבה תסבירו מדוע הבקשה לא הוגשה בזמן.
 • שימו לב: בקשה כזו יש להגיש לרשות המסים ולא לרשות הדואר.
 • אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת לשנת 2015 וזאת עד סוף דצמבר 2017.
 • האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס 2015 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2017.
 • אם הגשתם בשנתיים הקודמות תביעה למענק עבודה, תוכלו להגיש תביעה מקוונת לשנת 2015, וגם זאת רק עד סוף דצמבר 2017.
 • לאחר מועד זה לא ניתן להגיש עוד בקשות לשנת 2015.
הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור
האם אתם משלמים את דמי הביטוח הלאומי שלא באמצעות הוראת קבע בבנק? ניתן לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולהסדיר את התשלום לביטוח לאומי באמצעות הוראת קבע בבנק.
 • דמי ביטוח לאומי המשולמים בפועל במהלך שנת המס מוכרים כהוצאה מוכרת באותה שנה שבה שולמו, וניתן לנכות אותם מגובה ההכנסה של אותה שנה באופן שיקטין את גובה מס הכנסה שעל העובד העצמאי לשלם.
 • עובד עצמאי המשלם את דמי הביטוח הלאומי באמצעות הוראת קבע בבנק, יוכל לזקוף את התשלום עבור חודש דצמבר (המשולם בפועל בינואר של השנה הבאה), כהוצאה מוכרת באותה שנה שאליה מתייחס התשלום, וכך יוכל להקטין את גובה המס שעליו לשלם באותה שנה, למרות שבפועל העביר את התשלום בשנה שלאחריה.
 • מי שיחתום על הוראת קבע יוכל לזקוף את התשלום שיבוצע ב-22.01.2018 כהוצאה מוכרת לשנת 2017, וכך יקטין את גובה המס של שנת 2017. תשלום בצורה אחרת יאפשר לעובד העצמאי לזקוף את התשלום כהוצאה מוכרת רק עבור הכנסה של 2018.
דמי ביטוח לאומי לעצמאי

זכויות הציבור הרחב

שאלה/סיטואציה מה עליכם לעשות? מדוע חשוב לפעול לפני סוף דצמבר? למידע נוסף
האם אתם מעוניינים להפקיד כספים בקופת גמל להשקעה?

אם ברצונכם להפקיד מעל 70,000 ש"ח לקופת גמל להשקעה, כדאי להפקיד חלק מהסכום לפני סוף חודש דצמבר.

 • קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר לציבור הרחב לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה.
 • הכספים המופקדים בקופת הגמל נזילים בכל עת וניתן למשוך אותם ללא קנס או מס, מלבד מס רווחי הון על הרווחים שהצטברו לסכום המקורי.
 • בנוסף מי שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60 (במקום משיכת כל הסכום בבת אחת) ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה וגם הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה.
 • כל אדם יכול להפקיד בקופת גמל להשקעה לכל היותר 70,000 ש"ח בשנה קלנדרית אחת.
 • לפיכך מי שמעוניין להפקיד יותר מ-70,000 ש"ח, יכול לנצל את חודש דצמבר ולהפקיד במהלכו עד 70,000 ש"ח, ובשנת 2018 יוכל להוסיף עד 70,000 ש"ח נוספים.
קופת גמל להשקעה
האם אתם הורים לילדים, וטרם הודעתם למוסד לביטוח לאומי לאיזה מסלול חיסכון אתם רוצים להפקיד את כספי תכנית "חיסכון לכל ילד"?

אם כספי החיסכון הופקדו למסלול שאינו מתאים לצרכיכם, בדקו אם במסלול זה קיימת אפשרות של החלפת המסלול, ואם כן באיזה מועדים.

 • החל מינואר 2017, מפקיד המוסד לביטוח לאומי 50 ש"ח מדי חודש עבור ילדים עד גיל 18 הזכאי לקצבת ילדים. ההורים יכולים להוסיף 50 ש"ח נוספים.
 • הורים יכולים לבחור את סוג התכנית (חיסכון בנקאי או קופת גמל) ואת המסלול הספציפי שאליו יופקדו הכספים.
 • במקרה שהורים לא הודיעו על בחירתם תוך חצי שנה מלידת הילד (או שלא הודיעו עד יוני 2017 אם הילד נולד לפני 2017), יופקדו הכספים לתכנית על פי ברירת המחדל שנקבעה.
 • בחלק מהתכניות קיימת אפשרות של מעבר ממסלול למסלול, ועל כן מומלץ לבדוק איזה מסלול הכי מתאים לצרכים של החוסך, ובמידת הצורך לבקש להחליף את מסלול החיסכון או ההשקעה.