למעסיק אסור להפלות עובד בקבלה לעבודה ולסרב לקבלו לעבודה רק בשל כך שהודיע כי הוא אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית או בימי חג בשל מצוות דתו
החל מה-01.01.2019 האיסור על אפליית עובד בקבלה לעבודה חל גם אם אינו מסכים לעבוד במנוחה השבועית או בחג מכל סיבה שהיא, ולא רק בשל מצוות דתו
למעסיק אסור גם לדרוש מעובד להתחייב לעבוד בימי המנוחה השבועית כתנאי לקבלתו לעבודה


למעסיק אסור להפלות עובד בקבלה לעבודה ולסרב לקבלו לעבודה רק מפני שהודיע לו כי הוא אינו מסכים לעבוד ביום המנוחה השבועית או בחג, בשל איסור על-פי מצוות דתו. או בשל סיבה אחרת.

 • החל מה-01.01.2019 אסור למעסיק להפלות את העובד בקבלה לעבודה ולסרב לקבלו לעבודה גם אם העובד אינו מסכים לעבוד במנוחה השבועית מסיבות אחרות, שאינן קשורות למצוות דתו.
 • למעסיק אסור גם לדרוש מעובד להתחייב לעבוד בימי המנוחה השבועית או בחג כתנאי לקבלתו לעבודה.
 • ימי המנוחה השבועית כוללים את יום השבת לעובד יהודי, ואת הימים שישי, או שבת, או ראשון - לפי המקובל, לעובד שאינו יהודי.
 • סעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט קובע כי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה החלות על המנוחה השבועית יחולו גם על חגים, ולכן האיסור על אפליה בקבלה לעבודה חל גם בנסיבות שבהן עובד מסרב לעבוד בימי חג.
 • החגים שהחוק חל עליהם הם החגים המזכים בדמי חגים:

מי זכאי?

 • כל עובד, מלבד לעובדים במקומות העבודה הבאים:

מקומות עבודה שמותר להעדיף בהם עובד המוכן לעבוד במנוחה השבועית על פני עובד אחר

 • מפעל או מוסד המופקד על ביטחון הציבור.
 • מקום שהעבודה בו קשורה בביטחון המדינה או בשמירת בטיחותם, שלומם או בריאותם של בני אדם.
 • מקום שהעבודה בו קשורה באירוח בבתי מלון.
 • מקום שהעבודה בו קשורה בייצור חשמל והזרמתו.
 • מקומות עבודה (או תפקידים ספציפיים במקומות עבודה) שיינתן לגביהם אישור של ועדת השרים.
 • מקומות עבודה ועובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם: שוטרים, עובדי מדינה בתפקידים מסוימים, יורדי ים, עובדי דיג, אנשי צוות אוויר, עובדים בתפקידי הנהלה במשרות אמון אישי ועובדים שתנאי עבודתם אינם מאפשרים פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • עובד שמעסיקו דורש ממנו (או מודיע לו על כוונתו לדרוש ממנו) לעבוד ביום המנוחה השבועית או בחג, רשאי להודיע למעסיקו בתוך 3 ימים מיום הדרישה או ההודעה, כי הוא אינו מסכים לעבוד בימים אלה.
 • במקרה שהסירוב לעבוד נובע מסיבות דתיות:
  • המעסיק רשאי לדרוש מהעובד להגיש בתוך 7 ימים תצהיר כתוב ומאומת על ידי עורך דין.
  • התצהיר יכלול את הפרטים המבססים את הודעתו של העובד, כולל פרטים המעידים על הכרתו הדתית ועל קיום מצוות דתו.
  • אם מדובר בעובד יהודי, עליו גם לציין בתצהיר שהוא שומר על כשרות בביתו ומחוצה לו ואינו נוסע בשבת.
  • אם העובד התבקש למסור תצהיר ולא עשה זאת או שהוא מסר הודעה שקרית, הודעתו תיחשב כבטלה, והמעסיק יוכל לדרוש ממנו לעבוד ביום המנוחה למרות סירובו.
 • במקרה של הפרת הזכות ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. כמו כן ניתן להגיש תביעה משפטית כנגד המפר בבית הדין האזורי לעבודה.

שוויון הזדמנויות בעבודה

חשוב לדעת

 • העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית מותנית בקבלת היתר משר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. למידע נוסף ראו מנוחה שבועית.
 • מעסיק רשאי לשנות באופן סביר את תנאי עבודתו וסדרי עבודתו של עובד שהודיע כי הוא אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה
הממונה על חוק עבודת נשים משרד הממונה על חוק עבודת נשים אחראי על אכיפת חוק עבודת נשים. שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות היחידה מטפלת במיגור הגזענות והאפליה, ובין היתר מטפלת בתלונות המתקבלות אצלה בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה, איסור אפליה בחינוך

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים