עובדות ועובדים ששכלו ילד/ה או בן/בת זוג בפעולת איבה זכאים להמשיך לעבוד 5 שנים אחרי גיל פרישה מבלי שהמעסיק יוכל לפטרם
הזכאות מותנית בכך שהעובדים הועסקו לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק לפני שהגיעו לגיל פרישה
ניתן לפטר את העובדים רק אם ועדת תעסוקה של משרד הביטחון תקבע כי הם אינם כשירים להמשיך לעבוד

תקציר

שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

אסור לפטר עובדות ועובדים ששכלו ילד/ה או בן/בת זוג בפעולת איבה במשך 5 שנים מהגיעם לגיל פרישה, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

שימו לב
בשנים 2025-2018 הגיל שבו ניתן לחייב עובדים לפרוש מהעבודה הועלה מ-67 ל-71 עבור הורים שילדם נפטר. למידע נוסף ראו גיל פרישת חובה מהעבודה להורה שילדו נפטר.

מי זכאי?

 • עובדים ועובדות שעונים על כל התנאים הבאים:
  • הם שכלו בפעולת איבה בן/בת זוג (מנישואים או ידועים בציבור) או ילד/ה, כולל ילדים חורגים או מאומצים.
  • הם עבדו אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני שהגיעו לגיל פרישה (65-62 לנשים בהתאם לתאריך לידתן ו-67 לגברים).
 • במקרה של הורים שכולים מאותו מין הזכאות תינתן רק להורה שנקבע כי הייתה לו זיקה חזקה יותר לילד שנספה בפעולת האיבה.

תהליך מימוש הזכות

פנייה של המעסיק לועדת תעסוקה

 • המעסיק רשאי לפנות לוועדת תעסוקה של משרד הביטחון שתחליט אם העובד/ת כשיר/ה להמשיך לעבוד אחרי גיל פרישה.
 • הוועדה תוכל להחליט על אי-כשירות של עובד/ת להמשיך לעבוד בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • התנהגות חמורה של העובד/ת שפוגעת במקום העבודה, במעסיק או בשמם הטוב.
  • העובד/ת בחר/ה להפסיק לעבוד והמעסיק לא חייב את העובד/ת לפרוש.
  • העובד/ת נמצא/ת בלתי כשיר/ה להמשיך בעבודה הקודמת או בכל עיסוק אחר באותו מקום עבודה בגלל מחלה או ליקוי גופני או שכלי.
 • אם הוועדה תחליט שהעובד/ת לא כשיר/ה להמשיך לעבוד, המעסיק יהיה רשאי לפטר את העובד/ת.
 • ועדת התעסוקה רשאית לקבוע גם כי העובד/ת כשיר/ה לעסוק בעיסוק אחר באותו מקום עבודה, בתנאי שיש אפשרות מעשית להעסקת העובד/ת במשרה זו.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים