הקדמה:

עמית החוסך בקרן פנסיה רשאי לוותר על ביטוח שאירים למקרה של מוות, רק אם אין לו בן/בת זוג ואין לו ילדים
על החוסך להודיע ביוזמתו לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח שבה מתנהל החיסכון הפנסיוני שלו על רצונו לוותר על ביטוח השאירים
הוויתור בקרנות פנסיה תקף לשנתיים בלבד, ובסיומן יתחדש ביטוח השאירים באופן אוטומטי, אלא אם החוסך יגיש בקשה מחודשת לוויתור עליו
מי שמבוטח בביטוח מנהלים רשאי לוותר על ביטוח ה"מוטבים" למקרה של מוות בלי קשר למצבו המשפחתי
ויתור על ביטוח שאירים בקרן פנסיה יגדיל את רכיב החיסכון ויגדיל את גובה קצבת הפנסיה שיקבל החוסך עם פרישתו לגמלאות
לפרטים נוספים ראו השוואה בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים באתר משרד האוצר


חוסך בביטוח פנסיוני בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים שאין לו בן/בת זוג ואין לו ילדים, רשאי לוותר על ביטוח שאירים למקרה של מוות.

 • ויתור על ביטוח שאירים יגדיל את רכיב החיסכון בפנסיה, ויגדיל את גובה קצבת הפנסיה שיקבל החוסך עם פרישתו לגמלאות.
 • ברירת המחדל של קרנות הפנסיה היא לייחד חלק מהכספים לצורך ביטוח שאירים. חוסך המעוניין לוותר על ביטוח שאירים, חייב להודיע על כך ביוזמתו לקרן הפנסיה שבה מתנהל החיסכון הפנסיוני שלו.
 • בביטוח מנהלים ניתן לקבוע מראש את תנאי הפוליסה בעת עריכתה, ובמסגרתה ניתן לוותר כליל על הכיסוי הביטוחי, כלומר לוותר הן על ביטוח השאירים ("המוטבים") והן על הביטוח למקרה של נכות (אובדן כושר עבודה).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

עמית בקרן פנסיה

 • יש לפנות אל חברת הביטוח שבה מתנהלת קרן הפנסיה ולמלא טופס בקשה לוויתור על ביטוח שאירים.
 • יש לצרף צילום תעודת זהות כולל הספח, המעיד כי החוסך אינו נשוי ושאין לו ילדים.
 • הוויתור תקף לשנתיים, ובסיומן יחודש ביטוח השאירים באופן אוטומטי, אלא אם העמית יבקש לחדש את הוויתור.

מבוטח בביטוח מנהלים

 • בביטוח מנהלים אין כלל חובה להכליל מרכיב ביטוחי ולכן ניתן לבחור בפוליסה שמלכתחילה אינה כוללת "מוטבים" או כזו שאינה כוללת כל כיסוי ביטוחי.
הערת עריכה
לא בטוח שזה נכון/ מדויק. לבדוק לכשנגיע לביטוח מנהלים.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17.08.2014, 16:51 (IDT)
הערת עריכה
זה נכון, בביטוח מנהלים אפשר לרכוש ריסק מוות וביטוח אבדן כושר עבודה, אבל לא חייבים ואפשר לוותר עליהם
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 13:41, 17 בינואר 2019 (IST)

חשוב לדעת

 • ויתור על ביטוח שאירים יגדיל את רכיב החיסכון ואת גובה קצבת הפנסיה שיקבל החוסך עם פרישתו לגמלאות.
 • ניתן בכל עת לחדש את ביטוח השאירים. עם זאת בקרנות הפנסיה חשוב לעשות זאת תוך 90 יום מרגע שינוי הסטטוס המשפחתי (כלומר תוך 90 יום ממועד הולדתו של הילד או ממועד הנישואין). מבוטח שמחדש את ביטוח השאירים מאוחר יותר, עשוי להידרש לעבור הליך חיתום (הליך הכולל שאלון בעיקר בריאותי, שבסופו ייתכן וייקבעו תנאים מיוחדים או מגבלות וסייגים לביטוח).
הערת עריכה
האם זה רק בקרן פנסיה או גם בביטוח מנהלים?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17.08.2014, 17:13 (IDT)
 • חיסכון פנסיוני בקופת גמל אינו מכיל מלכתחילה כיסוי ביטוחי. חוסך בקופת גמל אינו צריך לנקוט שום צעד על מנת לוותר על ביטוח השאירים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.