גמלת סיעוד נחלקת ל-6 רמות, בהתאם למידת תלותו של המבוטח בזולת או דרגת ההשגחה שהוא זקוק לה
בגמלת סיעוד רמה 1 יש אפשרות לבחור אם לקבל 9 יחידות שירות (שעות שבועיות) של שירותים שאינם כוללים טיפול אישי בבית, או לקבל 5.5 יחידות שירות שניתן לנצל לצורך קבלת גמלה כספית, טיפול אישי בבית ושאר שירותי הגמלה (בהרכבים שונים)
אם בוחרים לקבל רק את הגמלה הכספית, הסכום יהיה 1,474 ₪ בחודש
ניתן לשנות את הבחירה בכל עת
במקרה של החמרה במצבו של המבוטח, ניתן להגיש בקשה להגדלת שיעור הגמלה

גמלת סיעוד נחלקת לרמות 1-6 על-פי מידת התלות של המבוטח בזולת, או מידת ההשגחה שהוא זקוק לה (בהתאם לתוצאות מבחן התלות שנערך לו).

 • גמלת סיעוד ברמה 1 היא ייחודית ונפרדת מיתר הרמות בשל האופן שבו ניתן לקבל את הגמלה.
 • מי שמקבל גמלה ברמה זו יכול לבחור באחת מבין האפשרויות הבאות (כאשר ניתן לשנות את הרכב הבחירה בכל עת):
  • 9 יחידות שירות (שעות שבועיות) בהרכב שאותו יבחר מבין שירותי הגמלה שאינם כוללים טיפול אישי בבית, כלומר: ביקור במרכז יום, לחצן מצוקה, שירותי כביסה וקבלת מוצרי ספיגה.
  • 5.5 יחידות שירות, שיוכל לנצל על-ידי שילובים שונים של גמלה כספית, שעות טיפול אישי בבית ושאר שירותי הגמלה. במקרה זה שוויה של כל יחידת שירות (שעת טיפול) הוא 268 ₪ בחודש.
 • למי שבוחר לבקר במרכז יום, ביקור יומי במרכז שווה בערכו ל-2 שעות טיפול (2 יחידות שירות).
 • ניתן לבקר במרכז יום עד 4.5 ימים בשבוע, או עד 2 ימים בשבוע למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.
 • אם בוחרים לקבל רק את הגמלה הכספית, הסכום יהיה 1,474 ₪ בחודש.
דוגמה
 • מקבל גמלת סיעוד ברמה 1 בחר שלא לקבל את 9 היחידות של שירותי הגמלה שאינם כוללים טיפול אישי בבית.
 • הוא יקבל 5.5 יחידות שירות, ויוכל לבחור לנצל אותן (למשל) בכל אחד מהאופנים הבאים:
  • 2 יחידות (שעות שבועיות) לטיפול אישי בבית וגמלה כספית בערך של 3.5 יחידות (938 ₪ בחודש).
  • 3.5 יחידות של שירותי סיעוד בהרכבים שונים וגמלה כספית בערך של שתי יחידות (536 ₪ בחודש).
  • גמלה כספית בלבד בסך 1,474 ₪ בחודש, שניתן לנצל לכל מטרה.
 • מי שנקבעה לו זכאות לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו, יהיה זכאי ל-50% משיעורי הגמלה.
דוגמה
 • מבוטח שמבחינה תפקודית נמצא כי הוא זכאי לגמלה ברמה 1.
 • הכנסותיו החודשיות הן בסך 15,674 ₪, ולכן נקבע כי הוא יהיה זכאי לגמלה מופחתת ב-50%.
 • הוא יוכל לבחור באחת מבין 3 האפשרויות הבאות:
  • 4.5 יחידות שירות של טיפול שאינו כולל טיפול אישי בבית (למשל ליווי למרכז יום).
  • 2.75 יחידות שירות, אותן יוכל לנצל לטיפול אישי בבית או לשלב עם שירותים נוספים (כולל חלק מהגמלה הכספית).
  • גמלה כספית בסך של 737 ₪, שניתן לנצל לכל מטרה.

השלמת שעות למשרה מלאה למטפל שמועסק על-ידי חברת סיעוד

 • במקרים שבהם המטפל מועסק באמצעות חברת סיעוד:
  • היקף המשרה שמשויך לחברת הסיעוד נקבע לפי מספר שעות גמלת הסיעוד שהמטופל זכאי להן.
  • היקף המשרה שמשויך למטופל הוא יתרת השעות הדרושות כדי להשלים את היקף המשרה למשרה מלאה (החל מה-01.04.2018 משרה מלאה מוגדרת כ-42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות).
דוגמה
 • מטופל זכאי לגמלת סיעוד רמה 1 (9 שעות שבועיות של טיפול מהמוסד לביטוח לאומי). שעות אלה, המהוות 21% ממשרה מלאה (42 שעות), ממומנות על-ידי חברת הסיעוד.
 • המטופל מממן בעצמו את יתרת השעות הנדרשות לצורך משרה מלאה, המהוות 79% מהמשרה המלאה.
 • אחריות המטופל היא לתשלום 79% מהתשלומים הקשורים להעסקת העובד ואחריות חברת הסיעוד היא לתשלום 21% הנותרים.

מי זכאי?

טיפ
בודד עיוור יהיה זכאי לגמלת סיעוד שלא תפחת מרמה 2

תהליך מימוש הזכות

 • לאחר שאושרה הגמלה ויודעים כמה נקודות תלות נקבעו לזכאים, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי כדי לקבוע את הרכב השירותים המתאים להם.
 • את הבחירה בהרכב הגמלה (קצבה כספית, שירותי סיעוד, או שילוב של שניהם) ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות:
  1. להתקשר למוקד טלפוני 2637*, בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 עד 17:00.
  2. לסמן את השירותים שמעוניינים בהם במחשבון בחירת סל שירותים בסיעוד ולהדפיס את טופס הבחירה.
  3. להוריד, להדפיס ולמלא באופן ידני טופס בחירת שירותי סיעוד לזכאי ברמה ראשונה.
 • לאחר שהפנייה תתקבל, עובד סוציאלי של הביטוח הלאומי יחזור אל הפונים.
 • הרכב השירותים יותאם לזכאים בהתאם לצרכיהם ולחוות הדעת של העובד הסוציאלי.
 • את השירותים יספקו חברות הסיעוד המורשות לספק את שירותי הסיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • ניתן לבחור בנותן שירותים (אחד או יותר) מתוך רשימת חברות הסיעוד הפועלות באזור המגורים ולהתקשר עמו.
 • אם מעוניינים בהוספה או שינוי של שירותים או במעבר לנותן שירותים אחר, ניתן לפנות באותו אופן או באמצעות טופס פנייה מקוון.
 • מי שבחרו בגמלה כספית, הגמלה תועבר לחשבון הבנק שלהם בחודש שלאחר ביצוע הבחירה. הגמלה משולמת עד ל-28 בכל חודש, בגין אותו חודש.
 • מי שאינם שבעי רצון משירותי הסיעוד שנקבעו להם או מהחלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי תשלום גמלת הסיעוד בכסף, יכולים להגיש על כך השגה.
 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


טיפ
 • חברות סיעוד פרטיות מציעות שירותי סיעוד זמניים ללא תשלום, עוד לפני שניתנה החלטה סופית לגבי הזכאות של המטופל לגמלת סיעוד, וללא כל התחייבות מצדו.
 • ניתן לברר אלו חברות מספקות שירות זה באמצעות העובדים הסוציאליים בבתי החולים, במחלקות לשירותים חברתיים, במרפאות קופת החולים או בסניפי המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו שירותי "טרום סיעוד" בתביעה לגמלת סיעוד.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים