הקדמה:

מקבלי קצבת נכות כללית שהם חסרי דירה עשויים להיות זכאים לדירה בדיור הציבורי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


מקבלי קצבת נכות כללית העונים על התנאים שיפורטו בהמשך זכאים לדירה בשכירות בדיור הציבורי.

מי זכאי?

הגדרת ילד

  • ילד ייחשב אחד מאלה:
    • ילד רווק וחסר דירה (גם ילד מאומץ) עד גיל 21 שנתמך על-ידי ההורים (כולל בפנימייה, מעונות סטודנטים, קיבוץ וצבא, אבל לא ילד שנמצא אצל משפחת אומנה).
    • הריון מחודש חמישי ומעלה.
    • במקרה שמדובר בילד מנישואים קודמים, על ההורה להיות בעל משמורת בלעדית מתוקף פסק דין.

תהליך מימוש הזכות

המתנה לדירה בדיור הציבורי
תיתכן אפשרות לקבל סיוע מוגדל בשכר דירה עבור דירה ששוכרים בזמן ההמתנה
במהלך מגוריהם בדיור הציבורי הדיירים זכאים לתיקון ליקויים שונים בדירה

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.