עובדי קבלן בתחום הנקיון בגופים ציבוריים זכאים למספר ימי הבראה רבים יותר משאר העובדים במשק
עובדי קבלן בתחום הניקיון העובדים בגופים ציבוריים, זכאים לדמי הבראה על פי התעריף המקובל במגזר הציבורי או על פי האמור בצו ההרחבה בענף הניקיון , הגבוה בניהם
שווי יום הבראה עבור עובדים אלה הוא 471.84 ₪ ליום
דמי ההבראה השנתיים לעובדים שעתיים משולמים מדי חודש באופן יחסי, ולא אחת לשנה
במקרה שהקבלן המעסיק אינו משלם את דמי ההבראה במלואם ובמועדם, ניתן להגיש תלונה נגדו ונגד מזמין השירות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה


אזהרה
דף זה עוסק בזכאותם של עובדי חברות המספקות שירותים (קבלן שירותים) בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.
ב-2014 נחתמו צווי הרחבה המשווים את מרבית תנאי עבודתם של עובדים אלה לתנאי העבודה של העובדים באותם ענפים במגזר הפרטי.
לפירוט זכויותיהם של כלל העובדים (במגזר הפרטי והציבורי), ראו פורטל עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ופורטל עובדי שמירה ואבטחה.

החל מחודש ספטמבר 2013 זכאים עובדי קבלן בתחום השמירה והניקיון העובדים בגופים ציבוריים לדמי הבראה בתנאים מועדפים:

 • עובדי קבלן בתחום הניקיון העובדים בגופים ציבוריים, זכאים לדמי הבראה על פי התעריף המקובל במגזר הציבורי או על פי האמור בצו ההרחבה בענף הניקיון , הגבוה בניהם.
 • גובה דמי ההבראה עומד על 471.84 ש"ח ליום. למידע נוסף ראו חוזר אגף החשב הכללי בדבר תעריף שי לחג לעובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון מיום 15.06.2022.(לשיעורי דמי ההבראה בשנים קודמות).
 • דמי ההבראה משולמים במשכורת חודש יוני (ולכל המאוחר במשכורת חודש אוגוסט). אם עובד התחיל לעבוד לאחר תשלום דמי ההבראה, ישולמו דמי ההבראה המגיעים לו במשכורת חודש דצמבר של אותה שנה.
 • עובדים שעתיים יקבלו את דמי ההבראה מדי חודש (ולא אחת לשנה), כאשר בכל חודש מקבל העובד 1/12 מדמי ההבראה השנתיים, שלהם הוא זכאי.
 • מספר ימי ההבראה שלהם זכאים עובדי הניקיון במגזר הציבורי גבוה בהשוואה לעובדים שאינם מועסקים על פי אותו הסכם.
 • עובדים המוצבים במשרדים ממשלתיים זכאים להטבה זו החל ממאי 2012.
 • למידע אודות דמי ההבראה על פי צו ההרחבה בענף הנקיון החל על עובדי קבלן בתחום הניקיון במגזר הפרטי ראו : דמי הבראה לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה

מי זכאי?

 • עובדי קבלן בתחום הניקיון, העובדים בגופים ציבוריים, החל ממשכורת חודש ספטמבר 2013. (עובדים המוצבים בפועל במשרדים ממשלתיים זכאים להטבה זו החל ממאי 2012).
  • עובד קבלן שירות בגוף ציבורי- הוא עובד קבלן שמבצע את עבודתו אצל גוף ציבורי, מבלי שיש דרישה כי קבלן השירות התקשר ישירות עם הגוף הציבורי . לפיכך אין חשיבות לשאלה האם קבלן השירות התקשר ישירות עם הגוף הציבורי או שקבלן השירות הוא עצמו קבלן משנה של קבלן השירות שהתקשר עם הגוף הציבורי. למידע נוסף ראו : עע (ארצי) 36041-10-21, סעיף 10.

גובה דמי ההבראה

 • מספר ימי ההבראה השנתיים להם זכאי עובד המועסק במשרה מלאה (182 שעות בחודש), משתנה בהתאם לוותק בעבודה (אצל הקבלן/מזמין השירות).
 • ערך יום הבראה עומד על 471.84 ש"ח ליום.
ותק בעבודה ימי הבראה בשנה דמי הבראה שנתיים תוספת חודשית עבור דמי הבראה תוספת שעתית עבור דמי הבראה
עד 3 שנים 7 ימי הבראה בשנה 3,302.88 ₪ 275.24 1.51 ₪
מהשנה ה-4 עד ה-10 9 ימי הבראה בשנה 4,246.56 ₪ 353.88 ₪ 1.94 ₪
מהשנה ה-11 עד ה-15 10 ימי הבראה בשנה 4,718.4 ₪ 393.2 ₪ 2.16 ₪
מהשנה ה-16 עד ה-19 11 ימי הבראה בשנה 5,190.24 ₪ 432.52 ₪ 2.38 ₪
מהשנה ה-20 עד ה-24 12 ימי הבראה בשנה 5,662.08 ₪ 471.84 ₪ 2.59 ₪
מהשנה ה-25 ואילך 13 ימי הבראה בשנה 6,133.92 ₪ 511.16 ₪ 2.81 ₪
 • חישוב דמי הבראה לעובד במשכורת חודשית המועסק במשרה חלקית
  • עובד המועסק במשרה חלקית (פחות מ-182 שעות בחודש) יקבל דמי הבראה יחסיים להיקף משרתו.
  • כדי לחשב את היקף המשרה של העובד, יש לחלק את מספר שעות העבודה החודשיות שלו ב-182 ( לפני אפריל 2018 חודש העבודה עמד על 186 שעות חודשיות)
דוגמה
עובד בעל ותק של שנה העובד 100 שעות בחודש, יקבל תשלום חודשי של 151.23 ₪, לפי החישוב הבא: 7 (ימי הבראה שנתיים) X‏ אחוז המשרה (100 שעות חלקי 182 שהן משרה מלאה) X‏ 471.84 ₪ (תעריף יום הבראה) חלקי 12.

חישוב דמי הבראה לעובדים שעתיים

 • עובדים שעתיים שעובדים מספר שעות קבוע בכל שבוע
  • לעובדים שעתיים (ששכרם משולם על בסיס מספר השעות שעבדו בפועל) שעובדים מספר שעות שבועיות קבוע, היקף המשרה יחושב באמצעות חלוקת מספר שעות העבודה השבועיות שלהם (כולל שעות היעדרות בתשלום) ב-42.
 • גובה דמי ההבראה שלהם זכאי עובד שעתי יחושב באופן הבא:
מספר שעות העבודה השבועיות של העובד X מספר ימי הבראה שהוא זכאי לו לפי הוותק X שווי יום הבראה, וכל זאת חלקי 42.
דוגמה
 • עובדת עם ותק של 10 שנים במקום העבודה עובדת 18 שעות בשבוע.
 • מכיוון שעבדה 10 שנים, היא זכאית ל-9 ימי הבראה (על-פי הטבלה למעלה).
 • תשלום ליום הבראה הוא 471.84 ₪.
 • חישוב דמי ההבראה השנתיים: 1,819.95 ₪ = 42 / ‏ 18 ‏X‏ 471.84 ‏X‏9 ימים.
 • עובדים שעתיים שעובדים בהיקף שעות משתנה
  • חישוב דמי ההבראה יעשה בהתאם למספר השעות החודשיות הממוצע של העובדים ב-12 החודשים האחרונים חלקי 182 שעות או כפי שקבוע במקום העבודה.
   • כדי לקבוע את מספר השעות הממוצע יש לחשב את מספר השעות שהם עבדו במהלך 12 החודשים האחרונים ולחלק ב-12.
   • את התוצאה שהתקבלה מכפילים בסכום דמי ההבראה ליום ובמספר ימי ההבראה בהתאם לוותק של העובדים, ומחלקים ב-182.
 • דוגמה
  • עובדת שעתית בהיקף שעות משתנה, שעבדה במהלך שנתה השלישית במקום העבודה -
   • 60 שעות בכל חודש במשך 4 חודשים
   • 90 שעות בכל חודש במשך 3 חודשים
   • 120 שעות בכל חודש במשך 5 חודשים
  • ממוצע השעות החודשיות שעבדה באותה שנה: 92.5 = 12 / (120 X‏ 5 + 90 X‏ 3 + 60 X‏ 4)
  • מכיוון שזו שנתה השלישית במקום העבודה, היא זכאית באותה שנה ל-7 ימי הבראה.
  • תשלום ליום הבראה הוא 471.84 ₪.
  • דמי ההבראה שהעובדת זכאית להם בשנה זו:
  1,678.66 ₪ = 182 / ‏ 92.5 ‏ X ‏ 471.84‏ X ‏ 7 ימים.

  תהליך מימוש הזכות

  • התשלום ישולם באופן אוטומטי למשכורת חודש יוני (ולכל המאוחר במשכורת חודש אוגוסט).
  • עובד שהתחיל לעבוד אחרי מועד תשלום דמי ההבראה יקבל את דמי ההבראה בחודש דצמבר של אותה שנה שבה התחיל לעבוד.
  • עובד שעתי יקבל מדי חודש את החלק היחסי שמגיע לו עבור דמי הבראה (1/12 מדמי ההבראה השנתיים).
  • בכל מקרה שהמעסיק מפר את חובתו לשלם דמי הבראה העובד רשאי:
  שימו לב
  עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

  פדיון דמי הבראה (בגין שנים קודמות שבהן לא שולמו דמי הבראה)

  • תביעה לתשלום פדיון דמי הבראה במהלך תקופת העבודה - עובד שלא קיבל דמי הבראה במהלך תקופת עבודתו (או בחלקה) והוא עדיין מועסק אצל אותו מעסיק, זכאי לתבוע את פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו לשנת עבודתו הנוכחית, נוסף על דמי ההבראה המגיעים לו בשנה השוטפת.
  • תביעה לתשלום פדיון דמי הבראה לאחר סיום תקופת העבודה - עובד שסיים את העסקתו רשאי לתבוע פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה.
  • למידע נוסף ראו פדיון דמי הבראה.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים