הקדמה:

במקרים שונים תיתכן קביעת זכאות לגמלת סיעוד במסלול מהיר על סמך מסמכים רפואיים בלבד וללא צורך לעבור בדיקת תלות
מגיל 90 ומעלה ניתן לעבור בדיקת תפקוד על-ידי רופא גריאטר, במקום מבחן התלות
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


ככלל, המוסד לביטוח לאומי משתדל לקבוע את רמת הזכאות לגמלת סיעוד על סמך המסמכים שהוגשו עם טופס התביעה, ללא בדיקה של התובע בביתו (לכן חשוב מאוד לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים המעידים על התפקוד).

 • אם אין אפשרות לקבוע את רמת הזכאות לגמלה לפי מסמכים בלבד, יבקר בביתו של התובע מעריך סיעודי ויערוך לו בדיקת תפקוד.
 • קשישים בני 90 ומעלה, רשאים לעבור לפני שיגישו את התביעה הערכה תפקודית על-ידי רופא גריאטר, במקום להיבדק בביתם על-ידי המעריך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • במקרים הבאים עשויה להיקבע זכאות בכל סוגי התביעות לגמלת סיעוד (תביעה חדשה, תביעה חוזרת, או בקשה לבדיקה מחדש), למי שצירפו מסמכים רפואיים מפורטים:

מצב רפואי חמור

 • למבוטחים שמצבם הרפואי חמור (פיזית או מנטלית), עשויה להיקבע בהתאם לחומרת המקרה זכאות קבועה או זמנית.

טיפולים או אירועים רפואיים

 • לחולי כליות המטופלים בדיאליזה ניתן לקבוע זכאות לגמלה ברמה 1 לצמיתות.
 • זכאות לגמלה זמנית ברמה 1 עשויה להיקבע במצבים של תלות רבה בזולת באופן זמני, כגון:
  • ניתוח להחלפת מפרק הירך
  • ניתוח מעקפים וניתוחי בטן
  • שברים וגבס בגפיים
  • אחרי שחרור מאשפוז ממושך
  • קבלת טיפול כימותרפי פעיל (בהתאם לרשימת התרופות המופיעה בחוזר זה ומתעדכנת מעת לעת).

עיוורים בודדים

שלבי ההליך

 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


טיפ
תובע שאושרה לו גמלה לפי המסמכים בלבד והוא אינו שבע רצון מרמת הזכאות שנקבעה לו, יכול לבקש שיישלח לביתו מעריך לצורך בדיקת תפקוד.

פסקי דין