זוגות ותיקים (שאינם עולים) עם או בלי ילדים, עשויים לקבל סיוע ברכישת דירה בהתאם לשיטת הניקוד המצטבר
למידע על הסיוע הניתן לזוגות ומשפחות של עולים חדשים, ראו סיוע ברכישת דירה (משכנתא) לעולים


זוגות ותיקים (שאינם עולים), עם או בלי ילדים, עשויים לקבל ממשרד הבינוי והשיכון סיוע ברכישת דירה (משכנתא).

 • גובה המשכנתא מחושב בהתאם לשיטת הניקוד (ככל שהניקוד המצטבר גבוה יותר, כך סכום המשכנתא גבוה יותר).
 • לטבלה המציגה את גובה המשכנתא הבסיסית בהתאם לניקוד באתר השירותים והמידע הממשלתי (ראו "הניקוד הקובע את סכום המשכנתא הבסיסי" בהמשך הדף, לאחר טבלאות הניקוד).
 • הריבית תעמוד על 0.5% פחות מהריבית הממוצעת על הלוואות צמודות מדד של הבנקים למשכנתאות, שאותה מפרסם בנק ישראל, אך לא תעלה על 3%.
 • תקופת החזר המשכנתא היא עד 30 שנה, עם אפשרות לקיצור לתקופות של 10, 15, 20 או 25 שנה.
 • למידע על הסיוע הניתן לזוגות ולמשפחות של עולים חדשים, ראו סיוע ברכישת דירה (משכנתא) לעולים.

מי זכאי?

 • זוגות חסרי דירה (עם או בלי ילדים) שהם לא עולים חדשים:
  • זוג נשוי על-פי קביעת משרד הפנים.
  • זוג שנרשם ברבנות לנישואין ועומד להינשא בתוך 3 חודשים מהיום שנרשם לקבלת הסיוע.
  • ידועים בציבור, כאשר המועד הקובע לתחילת הזכאות הוא המועד שבו התחילו לנהל משק בית משותף בכפוף לבדיקתה ולאישורה של ועדת חריגים.

תהליך מימוש הזכות

צבירת ניקוד

 • ככל שהזכאים צוברים יותר נקודות, כך סכום המשכנתא יהיה גבוה יותר. נכים ועיוורים זכאים לתוספת ניקוד, כמפורט בהמשך.
 • הנקודות נצברות על-פי הקריטריונים הבאים:

ניקוד בגין שנות נישואים (לזוגות נשואים)

שנות נישואים מספר הנקודות
0 30
1 250
2 300
3 350
4 400
5 450
כל שנת נישואין נוספת 50

ניקוד בגין גיל הילד הבכור (לזוגות ידועים בציבור)

 • לזוגות ידועים בציבור מתווסף ניקוד בגין גיל הילד המשותף הבכור + שנה
גיל הילד המשותף הבכור + שנה מספר הנקודות
0 30
1 250
2 300
3 350
4 400
5 450
כל שנה נוספת 50

ניקוד בגין מספר ילדים

 • "ילד" ייחשב החל מהחודש החמישי להיריון של האם ועד לרווק/ה בן 21 המתגורר דרך קבע עם מבקשי הסיוע, כולל ילד השוהה בפנימיה, במעונות סטודנטים, בקיבוץ או בצבא, ולא כולל ילד המתגורר אצל המשפחה במסגרת אומנה.
מספר הילדים מספר הנקודות
1 350
2 500
3 650
4 800
5 900
6 1,000
כל ילד נוסף 100

ניקוד בגין אחים ואחיות

 • תוספת ניקוד ניתנת בגין אחים ואחיות של בני הזוג, שהם אזרחי ישראל ותושביה (כולל אחים חורגים מהורה משותף/ת ואחים מאומצים על סמך רישום בתעודת הזהות של ההורה).
מספר אחים ואחיות של הזכאי מספר הנקודות
1 50
2 100
3 150
4 400
5 600
6 650
כל אח נוסף 50

תוספת ניקוד לנכים ולעיוורים

 • לזכאים העונים על אחת מההגדרות הבאות יתווספו 200 נקודות בגין הנכות:
  • עיוור/ת בעל תעודת עיוור / לקוי ראייה לצמיתות.
  • בעל/ת אישור מביטוח לאומי/משרד הבריאות/משרד הביטחון המעיד על נכות קבועה בשיעור של 75% ומעלה או דרגת אי-כושר יציבה של 75% ומעלה או מוגבלות בניידות של 75% ומעלה.
 • הניקוד המינימלי שייקבע במקרים אלה יהיה 1,600 נקודות.
דוגמה
לנכה שצבר 1,200 נקודות בגין ניקוד אישי + 200 נקודות בגין נכותו, ייקבעו 1,600 נקודות (במקום 1,400 נקודות).
 • שני מבקשי סיוע העונים על ההגדרות שצויינו, או נכה שעל-פי אישור מטעם לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות נקבעו לו 100% נכות לצמיתות והוא מרותק לצמיתות לכיסא גלגלים, יהיו זכאים ל- 2,200 נקודות.

תוספות למשכנתא

תוכנית 10 פלוס

 • במסגרת תוכנית 10+ ניתן להוסיף למשכנתא סכום של 132,000 ₪.
 • התוכנית מיועדת לזוגות ולהורים עצמאיים העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. יש להם ותק של 10 שנים לפחות כזוג או כמשפחה שבראשה עומד הורה עצמאי (הורה יחיד).
  2. יש להם שני ילדים ומעלה.
   • לרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית התוספת תינתן אם במשפחה יש 4 ילדים לפחות.
  3. הם שוהים בארץ ברציפות במשך 10 שנים לפחות (יציאות לחו"ל של עד חודשיים אינן פוגעות ברצף השהייה).
  4. הם מקבלים קצבת קיום מהמוסד לביטוח לאומי (כגון הבטחת הכנסה, קצבת נכות עם תוספת תלויים או דמי אבטלה), או שאחד מהמבקשים לפחות עובד במשרה מלאה וההכנסה הכוללת של המשפחה משכר לא עולה על:
שנה ממוצע הכנסה חודשי
2023 10,216 ₪
2022 9,771 ₪
2021 9,434 ₪
2020 9,208 ₪
2019 8,626 ₪

חשוב לדעת

 • מי שרכשו דירה יכולים להמשיך ולקבל סיוע בשכר דירה עד מועד הכניסה לדירתם החדשה.
 • מומלץ לא לבצע כל התקשרות חוזית לפני השגת תעודת זכאות תקפה ולפני בדיקה בבנק למשכנתאות בנוגע לגובה, התנאים והמגבלות של הסיוע המוענק.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים