החל מה-29.10.2018, עובדי קבלן כוח אדם שנשארו לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעסיקים, זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן שהתחלף, גם אם אותו קבלן הציע להם עבודה חלופית במקום אחר והם סירבו
הזכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים, אינה גורעת מזכויות אחרות של העובד התלויות בוותק
במקרים מסוימים, שיפורטו בהמשך, עובד שהתפטר מעבודתו עקב חילופי מעסיקים יהיה זכאי לפיצויי פיטורים
בכל מקרה הזכאות לפיצויי פיטורים מותנית בכך שהעובד השלים לפחות שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה
למידע נוסף ראו סעיף 9א' לחוק פיצויי פיטורים


החל מה-29.10.2018, עובדי קבלן כוח אדם שנשארו לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעסיקים זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן שהתחלף, בתנאי שעבדו לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

 • הזכאות במקרה זה לפיצויי פיטורים חלה גם אם הקבלן הקודם הציע לעובד עבודה חלופית במקום אחר והעובד סירב.
 • עובד שבעת חילופי המעסיקים אינו זכאי לפיצויי פיטורים בגלל שתקופת העסקתו אצל המעסיק הקודם הייתה קצרה משנה, יהיה זכאי בסיום תקופת עבודתו אצל המעסיק החדש לתשלום פיצויים ממעסיק זה (אם הוא עומד בתנאי הזכאות), גם עבור התקופה שבה הועסק על-ידי מעסיקו הקודם.
 • הזכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים אינה גורעת מזכויות אחרות של העובד התלויות בוותק.
 • במקרים מסוימים, המפורטים בהמשך, עובד שהתפטר מעבודתו עקב חילופי מעסיקים, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.
 • אם הקבלן שהוחלף פיטר את העובד או לא הציע לו מקום עבודה חלופי, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים (כמו כל מקרה רגיל שבו עובד מפוטר), בתנאי שעבד לפחות שנה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שפוטר.
 • אם העובד ממשיך לעבוד אצל הקבלן שהוחלף (הקודם) אבל במקום עבודה אחר, הוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים, שכן העסקתו אצל אותו קבלן נמשכת ברציפות.
טיפ
מכיוון שהמעסיק חייב להפריש במהלך תקופת העסקה לפחות חלק מפיצוי הפיטורים לתוך רכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני (בחלק מהמקרים הוא מחויב להפריש באופן שוטף את כל הפיצויים), הרי שהעובד יהיה זכאי רק לתשלום החלק היחסי שלא הופרש במהלך תקופת ההעסקה.

מי זכאי

 • עובדי קבלן כוח אדם העונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם עבדו לפחות שנה אחת באותו מקום עבודה או אצל אותו קבלן;
  2. במקום העבודה שעבדו בו התחלפו קבלני כוח האדם;
  3. בעת חילופי הקבלנים התקיים אחד מהמקרים הבאים:
   • העובד המשיך לעבוד באותו מקום עבודה אצל קבלן אחר;
   • הקבלן שהוחלף פיטר את העובד או לא הציע לעובד מקום עבודה חלופי;
   • הקבלן שהוחלף הציע לעובד מקום חלופי, אך העובד התפטר מפני שמקום העבודה החלופי מהווה הרעת תנאים, או שמתקיימות נסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו.

פיצויי פיטורים לעובד קבלן שממשיך לעבוד במקום העבודה למרות חילופי המעסיקים

 • תיקון מס' 33 לחוק פיצויי פיטורים מיום 29.10.2018 קובע שעובדי קבלן כוח אדם שמעסיקם התחלף, והם המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה כעובדים של הקבלן החדש, יהיו זכאים בעת חילופי המעסיקים לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם, בתנאי שעבדו לפחות שנה אצל המעסיק הקודם או באותו מקום עבודה.
 • הזכאות לפיצויי פיטורים במקרה זה חלה גם אם הקבלן הקודם הציע לעובד עבודה חלופית במקום אחר והעובד סירב.
 • עובד שבעת חילופי המעסיקים אינו זכאי לפיצויי פיטורים בגלל שתקופת העסקתו אצל המעסיק הקודם הייתה קצרה משנה, לא יאבד את זכותו לפיצויי פיטורים המחושבים לפי הוותק במקום העבודה.
דוגמה
 • עובד קבלן כוח אדם עבד במקום עבודה חצי שנה ולאחריה התחלף הקבלן.
 • העובד המשיך לעבוד שנתיים נוספות באותו מקום עבודה, אצל הקבלן החדש, ואז פוטר.
 • סה"כ עבד העובד באותו מקום שנתיים וחצי.
 • בעת חילופי המעסיקים, העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם, שכן עבד אצלו רק חצי שנה.
 • בעת פיטוריו הוא זכאי לפיצויי פיטורים מהקבלן המעסיק האחרון עבור תקופה של שנתיים וחצי, שכוללת בתוכה גם את התקופה שבה הועסק אצל הקבלן הראשון.
 • הזכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי המעסיקים אינה גורעת מזכויות אחרות של העובד התלויות בוותק.
דוגמה
 • מעסיקו של עובד קבלן התחלף לאחר שנתיים.
 • העובד המשיך לעבוד באותו מקום עבודה, אצל הקבלן החדש.
 • העובד קיבל פיצויי פיצויים ממעסיקו הקודם עבור 2 שנות עבודתו הראשונות.
 • עם תחילת עבודתו אצל קבלן החדש, ייחשב העובד כבעל ותק של 2 שנים, וכמי שמתחיל את שנת העבודה השלישית למרות שבפועל זו שנתו הראשונה אצל קבלן החדש.
 • העובד יהיה זכאי לדמי הבראה לפי הוותק הכולל שלו באותו מקום עבודה (כולל תקופת עבודתו אצל המעסיק הראשון).
 • הוותק של העובד לצורך קביעת זכאותו לדמי חופשה יחושב לפי מספר השנים הקלנדריות שעבד באותו מקום, לרבות תקופת עבודתו אצל המעסיק הקודם.
 • מספר ימי המחלה שצבר במשך תקופת העסקתו אצל הקבלן הקודם ימשיכו לעמוד לזכותו.

פיצויי פיטורים לעובד שמתפטר בעת חילופי מעסיקים

 • כאשר עובד מתפטר עקב חילופי מעסיקים הוא יכול להיחשב כמי שהתפטר בנסיבות שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים גם אם התפטר.
 • הנחת המוצא של בתי המשפט היא שחילופי מעסיקים הם נסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד שימשיך לעבוד באותו מקום עבודה. הנחה זו מבוססת על הזיקה ההדוקה בין העובד למקום עבודתו, שהגנה עליה נועדה להביא ליציבות במקום העבודה ובתנאי העסקתו של העובד.
 • עם זאת, כאשר חילופי המעסיקים אינם גוררים פגיעה בזיקה בין העובד למקום עבודתו ואין בהם משום "הרעת תנאים", לא יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים רק בשל חילופי המעסיקים.
דוגמה
 • עובד הועסק במפעל ע"י חברה מסוימת.
 • כעבור מספר שנים הועברה הבעלות במפעל לחברה אחרת.
 • מנהל החברה החדשה היה אותו אדם שניהל את החברה הראשונה.
 • תנאי העבודה, כולל תנאי השכר של העובד, לא השתנו.
 • במקרה זה גם אם חל שינוי באישיות המשפטית של המעסיק, ופעילותה של החברה עברה לחברה אחרת, אין בכך כדי להוות נסיבות מיוחדות המזכות עובד שהתפטר בגינן בפיצויי פיטורים.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • בכל מקרה עובד שפוטר או התפטר בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים לאחר שהשלים שנת עבודה אחת לפחות באותו מקום עבודה, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בעת פיטוריו או התפטרותו, גם אם במהלך תקופת עבודתו התחלפו המעסיקים וכל מעסיק העסיק אותו פחות משנה, אך במצטבר הוא עבד באותו מקום עבודה לפחות שנה אחת.
דוגמה
עובד הועסק במשך שנה, שמתוכה 3 חודשים הועסק על-ידי חברת כוח אדם ו-9 חודשים הועסק באופן ישיר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים