ניצולי שואה המקבלים קצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות זכאים בנוסף לגמלת השלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה, עד לגובה הקצבה הרגילה המשולמת לנכי רדיפות הנאצים
ניתן להגיש בקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה או להחמרה במצב הרפואי או הכרה במחלה נוספת ולהעלות את גובה הגמלה מהרשות לזכויות ניצולי השואה
החל מחודש ספטמבר 2016 ניצולי שואה שהוכרו על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה כזכאים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה יהיו זכאים לתגמול זה באופן מלא ובנוסף יהיו זכאים למלוא הקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות

בעקבות תיקון חוק הטבות לניצולי שואה ביום 09.06.2014, הושוו התגמולים וההטבות של ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות עם אלו של ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

גובה תגמול ההשלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה

 • ניצולי שואה הזכאים לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות זכאים החל מחודש אפריל 2024 לקצבה חודשית בסך 667 יורו לחודש, המשולמת לניצולי שואה אחת לשלושה חודשים (2,001 יורו לרבעון).
 • ניצולי שואה המקבלים קצבה זו, זכאים בנוסף לתגמול השלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה להם , עד לגובה התגמול הרגיל שהיה משולם להם לו היו זכאי לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • שווי אחוז נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים הוא 68.16 ₪, התגמול המינימלי הוא בסך 2715 ₪ עבור 25% נכות והתגמול המקסימלי הוא בסך 6816 ₪ עבור100% נכות.
דוגמה
 • ניצול שואה מקבל מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות 667 יורו לחודש (כ-2,670 ₪ נכון לחודש אפריל 2024, אך זהו סכום שעשוי להשתנות בהתאם לערך היורו).
 • הרשות לזכויות ניצולי השואה הכירה לניצול ב 55% נכות .
 • על פי חוק נכי רדיפות הנאצים ניצול שואה בעל 55% נכות זכאי לגמלה חודשית בגובה 3,748.8 ₪ (לפי החישוב: 55 X‏ 68.16 ₪).
 • גמלת ההשלמה החודשית שהניצול יהיה זכאי מהרשות לזכויות ניצולי השואה היא בגובה ההפרש בין הקצבאות ועומדת על -1,078.8 ₪ (לפי החישוב: 2,670- 3,748.8 ₪).


טיפ
כשיש תוספת בגובה הקצבה מוועידת התביעות, התשלום של קצבת ההשלמה מהאוצר קטן, כיוון שהתוספת תקוזז מחישוב ההשלמה. התוספת תבוא לידי ביטוי אצל מקבלי קצבה השלמה מהאוצר המקבלים תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה שכן הקצבה המשולמת על ידי ועידת התביעות לניצולים אלה, אינה מקוזזת מהקצבה המשולמת ע"י האוצר.

גובה התגמול החודשי לניצולי שואה הזכאים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה

תהליך מימוש הזכות

 • ניצולי שואה שקיבלו ביום 01.06.2014 קצבה מקרן סעיף 2 והיו מוכרים על-ידי הרשות לזכויות ניצולי שואה כזכאים להטבות לפי חוק ההטבות לניצולי שואה, מקבלים את תגמול ההשלמה ממשרד האוצר ואת ההטבות הנלוות, ללא צורך בהגשת בקשה.
 • ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2, אשר ביום 01.06.2014 טרם היו מוכרים על ידי הרשות לזכויות ניצולי שואה כזכאים להטבות לפי חוק ההטבות לניצולי שואה צריכים למלא את טופס הבקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
 1. באמצעות טופס בקשה מקוון- ע"י מילוי ושליחה של [טופס מקוון למי שמקבל קצבה מוועידת התביעות , בצירוף המסמכים הנדרשים.
 2. באמצעות הדפסת טופס בקשה- יש להדפיס את טופס התביעה הידני למקבלי קצבה מוועידת התביעות , למלא את פרטי הבקשה ולצרף מסמכים נדרשים.
  • את הבקשה והמסמכים המצורפים יש לשלוח אל הרשות לזכויות ניצולי השואה בכתובת: רחוב יצחק שדה 17, ת"ד 57380, תל אביב מיקוד 6157302, או בפקס: 03-5682691, 03-5682665 או בדואר אלקטרוני שכתובתו: info@hsa.gov.il.
 • אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום ת"ז כולל ספח
  • צילום המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון בנק חתום ומאושר על ידי הבנק
  • אסמכתא על קבלת תגמול תלת חודשי מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
  • מסמכים רפואיים לצורך הוכחת נכות.
  • אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.
  • אם התביעה מוגשת על ידי עורך דין, יש לצרף יפויי כח.
 • ניצול שואה המתקשה למלא את טופס התביעה לקבלת התגמול, יכול להיעזר במתנדב שיגיע לביתו לצורך כך. למידע נוסף ולסיוע בכל שאלה הקשורה בתגמול זה, ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון 03-5682651.
 • עדכון פרטים - חשוב מאוד להודיע לרשות לזכויות ניצולי השואה על כל שינוי בפרטי הניצול, כגון:
  • שינוי כתובת מגורים
  • שינוי מען למכתבים
  • שינוי מצב אישי
  • מינוי אפוטרופוס לניצול
  • פרטי חשבון בנק - ניצול שמשנה פרטי חשבון בנק יודיע על כך טלפונית (03-5682651) או במכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה כדי שיישלח אליו טופס מתאים להודעה על שינוי פרטי חשבון בנק.

ערר וערעור על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה

 • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה.
 • ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 • לפרטים נוספים ראו ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה.

קצבת שארים

שימו לב
אלמן או אלמנה שזכאים לקצבת שארים מהרשות לזכויות ניצולי שואה אינם זכאים לתגמול מועידת התביעות.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים