הקדמה:

שכר המינימום של עובדי קבלן-שירותים בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים (בשונה מהמגזר הפרטי) נקבע בתקופות מסויימות בהסדרים שונים
בחלק מהתקופות קיימים הבדלים בין שכר המינימום של עובדי ניקיון ושכר המינימום של עובדי שמירה ואבטחה
אם המעסיק משלם שכר נמוך יותר, ניתן להגיש להגיש תלונה נגדו ונגד מזמין השירות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
במקרה של תשלום שכר נמוך משכר המינימום, המעסיק ומזמין השירות עשויים לספוג קנס כספי של עד 35,700 ₪


שכר המינימום של עובדי קבלן-שירותים בתחום השמירה והניקיון במגזר הציבורי נקבע בהסדרים שונים (הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה וחוקים מסוימים).

 • מכיוון שחלק מההסדרים חלים רק על חלק מהעובדים, קיימים הבדלים בין העובדים השונים ובמהלך תקופות שונות.

שכר המינימום לעובדי חברות ניקיון

 • החל מ-01.04.2018:
 • החל מ-01.12.2017:
  • שכר המינימום של עובדי חברות ניקיון המועסקים בגופים ציבוריים הוא 28.49 ₪ לשעה ו-5,300 ₪ לחודש למשרה מלאה, בדומה לכלל העובדים במשק.
 • החל מה-01.01.2017:
  • החל ממשכורת ינואר 2017 (ששולמה בראשית פברואר 2017), עובדי חברות ניקיון המועסקים בגופים ציבוריים זכאים לשכר מינימום הזהה לשכר המינימום הכללי במשק. גובה שכר המינימום החל מ01.01.2017 ועד 30.11.2017 עמד על 26.88 ₪ לשעה ו-5,000 ₪ לחודש למשרה מלאה (בהתאם להוראת השעה בחוק שכר מינימום, ובדומה לכלל העובדים במשק).
 • החל מה-01.07.2016:
  • החל מה-01.07.2016, עובדי חברות ניקיון המועסקים בגופים ציבוריים היו זכאים לשכר מינימום בסך 25.94 ₪ לשעה ו-4,825 ₪ לחודש למשרה מלאה (בהתאם להוראת השעה בחוק שכר מינימום, ובדומה לכלל העובדים במשק).
  • שכר המינימום לאחראי ניקיון היה 26.09 ₪ לשעה ו-4,852.75 ₪ לחודש למשרה מלאה.
 • החל מה-01.04.2015:
  • החל מה-01.04.2015, עובדי חברות ניקיון המועסקים בגופים ציבוריים היו זכאים לשכר מינימום בסך 25 ₪ לשעה ו-4,650 ₪ לחודש למשרה מלאה (בהתאם להוראת השעה בחוק שכר מינימום, ובדומה לכלל העובדים במשק).
  • שכר המינימום לאחראי ניקיון היה 26.09 ₪ לשעה ו-4,852.75 ₪ לחודש למשרה מלאה.
 • החל מה-01.11.2014 ועד ל-31.03.2015: עובדי ניקיון במגזר הציבורי היו זכאים בתקופה זו לאותו שכר מינימום שהיו זכאים לו בתקופה שבין ה-01.11.2013 ל-31.10.2014, כלומר 24.98 ₪ לשעה ו-4,646.25 ₪ לחודש למשרה מלאה (כמפורט בהמשך).

שכר המינימום לעובדי שמירה ואבטחה

 • החל מיום 01.09.2022 שכר המינימום הנו בהתאם לצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה 2022. למידע נוסף ראו שכר מינימום לעובדי שמירה ואבטחה.
 • החל מ-01.04.2018 ועד לספטמבר 2022- שכר המינימום החודשי הוא 5,300 ₪ (ללא שינוי בהשוואה לתקופה שלפני כן), ושכר המינימום לשעה עומד על 29.12 ₪. שכר זה יחול על כל העובדים בענף השמירה והתחזוקה, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, כולל עובדי שמירה ואבטחה המלווים טיולים ומשלחות.
 • החל מ-01.12.2017 ועד 01.04.2018 שכר המינימום של עובדי חברות ניקיון המועסקים בגופים ציבוריים הוא 28.49 ₪ לשעה ו-5,300 ₪ לחודש למשרה מלאה, בדומה לכלל העובדים במשק.
 • החל מה-01.01.2017 ועד 30.11.2017 עובדי חברות ניקיון המועסקים בגופים ציבוריים זכאים לשכר מינימום הזהה לשכר המינימום הכללי במשק. גובה שכר המינימום החל מ01.01.2017 ועד 30.11.2017 עמד על 26.88 ₪ לשעה ו-5,000 ₪ לחודש למשרה מלאה (בהתאם להוראת השעה בחוק שכר מינימום, ובדומה לכלל העובדים במשק).
 • החל מה-01.07.2016, שכר המינימום לעובד שמירה ואבטחה היה 25.94 ₪ לשעה (4,825 ₪ לחודש עבור משרה מלאה), הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.
 • אחראי שמירה היה זכאי לשכר מינימום של 26.60 ₪ לשעה (4,947.60 ₪ לחודש למשרה מלאה).
 • החל מה-01.11.2014, בהתאם לצו הרחבה להסכם קיבוצי בענף השמירה והאבטחה, שכר המינימום לעובד שמירה ואבטחה היה 25.50 ₪ לשעה (4,743 ₪ לחודש עבור משרה מלאה), הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.
  • אחראי שמירה היה זכאי החל מה-01.11.2014 לשכר מינימום של 26.60 ₪ לשעה (4,947.60 ₪ לחודש למשרה מלאה).
  • עובדי שמירה בחברות המעניקות שירותי אבטחה לטיולים היו זכאים לשכר מינימום זה החל ממשכורת מרץ 2015. עובדים בחברות אלה העובדים בפועל בגופים ציבוריים, היו זכאים עד מרץ 2015 לשכר המינימום שחל על עובדי שמירה לפני נובמבר 2014, כלומר 24.98 ₪ לשעה ו-4,646.25 ₪ לחודש למשרה מלאה (כמפורט להלן).

גובה שכר המינימום לעובדי שמירה ועובדי ניקיון החל מה-01.11.2013 ועד ל-31.10.2014

 • החל מה-01.11.2013 ועד ל-31.10.2014 שכר המינימום של עובדי ניקיון ועובדי שמירה ואבטחה במגזר הציבורי היה זהה.
 • שכר המינימום לעובד שמירה או לעובד ניקיון במגזר הציבורי היה 24.98 ₪ לשעה ו-4,646.25 ₪ לחודש למשרה מלאה (186 שעות בחודש).
דוגמה
עובד שמירה שעבד בחודש מסויים 100 שעות, היה זכאי לשכר ברוטו של 2,498 ₪ באותו חודש (100 שעות X‏ 24.98 ₪ לשעה).
 • שכר המינימום לאחראי ניקיון ולאחראי שמירה היה 26.09 ₪ לשעה ו-4,852.75 ₪ לחודש למשרה מלאה.
דוגמה
אחראי שמירה/ניקיון שעבד בחודש מסויים 50 שעות, היה זכאי לשכר ברוטו של 1,305.50 ₪ באותו חודש (50 שעות X‏ 26.09 ₪ לשעה).
 • סכומים אלה היו תקפים החל ממשכורת נובמבר 2013 (ששולמה בחודש דצמבר 2013).

גובה שכר המינימום לפני נובמבר 2013

מי זכאי?

 • עובדי קבלן בתחום הניקיון או השמירה, העובדים בפועל בגופים ציבוריים.

מי לא זכאי?

 • עובדי קבלן במגזר הפרטי (בכל התחומים) וכן עובדי קבלן בגופים ציבוריים בתחומים שאינם בתחום השמירה או הניקיון אינם זכאים לסכומים שצויינו לעיל (הם זכאים לשכר מינימום, בהתאם להסדרים שחלים עליהם).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית.
 • עובד זכאי לפחות לשכר מינימום גם בתקופת התלמדות/הכשרה/ניסיון.
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו לשלם שכר מינימום על פי הסכומים שצויינו, ניתן להגיש נגדו ונגד מזמין השירות תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,700 ₪ אם מדובר בחברה קבלנית, וקנס של עד 17,850 ₪ אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
 • במקרה של הפרת חובה לשלם את שכר המינימום עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,700 ₪.
 • קיימים רכיבים בשכר שמתווספים על שכר המינימום ואינם חלק ממנו (כלומר אסור למעסיק לכלול אותם בתוך שכר המינימום). למידע נוסף ראו שכר מינימום.
 • למידע על הפרות נפוצות של החובה לשלם שכר מינימום ראו הפרות טיפוסיות של חובת תשלום שכר מינימום.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים