בעלי הכנסות נמוכות, מקבלי קצבאות וניצולי שואה עשויים להיות זכאים לתווי מזון בשנת 2023
התווים יחולקו בכרטיסים נטענים בסכום של עד 300 ₪ לזכאי/ת ו-300 ₪ נוספים לבן/בת הזוג שמתגורר/ת עם הזכאי/ת, ובמקרים מסוימים סכומים נוספים עבור אנשים נוספים המתגוררים עמם בדירה
חלק מהזכאים יקבלו את הכרטיס באופן אוטומטי לביתם באמצעות שליח ללא צורך בהגשת בקשה, וזכאים אחרים יצטרכו להגיש בקשה לרשות המקומית או למשרד הפנים כפי שמפורט בהמשך
ניתן להגיש בקשות לתווי מזון עד 31.12.2023 בלבד
ראו מידע רשמי בשפות עברית ערבית רוסית וצרפתית באתר משרד הפנים

משרד הפנים מחלק כרטיסים נטענים לרכישת מזון (תווי מזון) לאוכלוסיות העונות על תנאי הזכאות ושמפורטות בהמשך.

 • הכרטיסים יאפשרו לרכוש מזון ומוצרי בסיס חיוניים בנקודות מכירה ברחבי הארץ - ראו רשימת מוקדי המכירה וכן מפה לאיתור נקודות המכירה.
 • כרטיסי המזון יחולקו באמצעות:
  • ארגון פתחון לב, שאחראי על החלוקה במחוזות תל אביב, חיפה והצפון.
  • עמותת אשל חב"ד שתבצע חלוקה במחוזות דרום, מרכז, יהודה ושומרון וירושלים.
 • קיימות מספר אוכלוסיות שזכאיות לתווי המזון.
 • מי שזכאים לתווי מזון לפי יותר מקריטריון אחד, יקבלו את תו המזון לפי הקריטריון שמיטיב איתם ביותר, אך לא יקבלו יותר מתו מזון אחד.
 • במרבית הקריטריונים הזכאות נקבעת באופן אוטומטי מלבד מי שזכאים לתווי המזון רק בשל הכנסות נמוכות שצריכים להגיש בקשה לצורך קבלת תווי המזון.

מי זכאי?

1. מי שזכאים להנחות בארנונה, לקצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי או לקצבה כניצול שואה

 • מי שענו על אחד התנאים הבאים או היו זכאים בשנת 2023 לאחת הנחות בארנונה המפורטות בטבלה שלהלן, או זכאותם להנחות אלה בשנת 2023 נקבעה עד ל-01.08.2023:
סוג ההנחה או הקצבה סכום תו המזון
מי שזכאי להנחה בארנונה בשיעור של לפחות 70% בגין הכנסה נמוכה
 • 300 ₪ למי שזכאי להנחה בארנונה
 • 300 ₪ עבור בן הזוג שמתגורר איתו בדירה
 • 225 ₪ עבור כל אדם אחר שמתגורר עמו בדירה
 • סכום התו המקסימלי: 2,400 ₪
אזרחים ותיקים המקבלים תוספת השלמת הכנסה לאחת מהקצבאות:
 • 300 ₪ למי שזכאי להנחה בארנונה
 • 300 ₪ עבור בן הזוג שמתגורר איתו בדירה
מי שזכאי לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי בנוסף לגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)
 • 300 ₪ למי שזכאי לקצבאות
 • 300 ₪ עבור בן הזוג שמתגורר איתו בדירה (שאינו זה שחייב בתשלום המזונות)
 • 225 ₪ עבור כל ילד מתחת לגיל 18 ולכל היותר עבור 2 ילדים
מי שזכאי לגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)
 • 150 ₪ למי שזכאי להבטחת הכנסה
 • 150 ₪ עבור בן הזוג שמתגורר איתו בדירה
 • 122.5 ₪ עבור כל ילד מתחת לגיל 18 ולכל היותר עבור 2 ילדים
ניצול שואה שמקבל תגמול לפי הכנסה
 • 300 ₪ לניצול השואה
 • 300 ₪ עבור בן הזוג שמתגורר איתו בדירה לפי רישומים של הרשות לזכויות ניצולי שואה
ניצול שואה שמקבל גמלת הבטחת הכנסה ובנוסף את אחת ההטבות הבאות:
 • 300 ₪ לניצול השואה
 • 300 ₪ עבור בן הזוג שמתגורר איתו בדירה לפי רישומים של המוסד לביטוח לאומי
שימו לב
הזכאות של כל מי שמפורטים בטבלה הנ"ל היא אוטומטית, והם לא נדרשים להגיש בקשה לצורך קבלת תווי המזון.

2. בעלי הכנסות נמוכות

 • תושבי ישראל שהכנסתם החודשית הממוצעת בשנת 2022 לא עלתה על הסכומים המפורטים בטבלה שלהלן בהתאם למספר האנשים המתגוררים בדירה, עשויים להיות זכאים לתווי מזון בתנאי שיגישו בקשה.
 • סכום תו המזון:
  • 300 ₪ עבור מגיש הבקשה
  • 300 ₪ עבור בן הזוג שמתגורר איתו בדירה
  • 225 ₪ עבור כל אדם אחר שמתגורר עמו בדירה
  • סכום התו המקסימלי: 2,400 ₪
מס' הנפשות שמתגוררות בדירה הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה (ברוטו) בשנת 2022
1 עד 2,958 ₪
2 עד 4,438 ₪
3 עד 5,148 ₪
4 עד 5,856 ₪
5 עד 7,446 ₪
6 עד 9,036 ₪
7 עד 12,220 ₪
8 עד 14,048 ₪
9 עד 15,876 ₪
10 ומעלה עד 1,764 ₪ לנפש

כיצד מחושבת ההכנסה הממוצעת?

 • ההכנסה הממוצעת לשכירים היא ממוצע ההכנסה החודשית (ברוטו) ב-3 החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר בשנת 2022 או (לפי בקשתם) ממוצע ההכנסה החודשית (ברוטו) ב-12 החודשים של שנת 2022.
 • ההכנסה הממוצעת לעצמאים היא ממוצע הכנסתם החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידם, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר בשנת 2022 בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות נוספים שאינם כלולים בהודעת השומה.

איזה הכנסות מובאות בחשבון?

בסכום ההכנסה נכללות ההכנסות ברוטו של הזכאים להטבה ומי שמתגוררים עמם (כולל ילד במשפחת אומנה), מכל מקור הכנסה שהוא, מלבד התשלומים הבאים:

מי לא זכאי?

 • למרות זאת לא ייחשבו כזכאים, או כמי שמתגוררים עם הזכאים, מי שבין ה-01.05.2023 ל-01.08.2023 ששהו במקום המספק להם מגורים וכלכלה (למשל: חיילים, אזרחים ותיקים בבתי אבות ואסירים).

תהליך מימוש הזכות

זכאות אוטומטית

 • רוב הזכאים (מלבד מי שזכאים לתווי מזון בשל הכנסות נמוכות) יקבלו את תווי המזון באופן אוטומטי באמצעות שליח לביתם ללא צורך בהגשת בקשה.
 • אם תווי המזון לא התקבלו יש לפנות למוקדים של הארגונים הרלוונטיים:
  • ארגון פתחון לב, שאחראי על החלוקה במחוזות תל אביב, חיפה והצפון - בטלפון: 073-2088553 או 073-2088472 או במייל
  • עמותת אשל חב"ד שאחראית על חלוקה במחוזות דרום, מרכז, יהודה ושומרון וירושלים - בטלפון: 077-7711174 או 077-7711175 או במייל

הגשת בקשה כאשר אין זכאות אוטומטית

 • מי שזכאים לתווי מזון בשל הכנסות נמוכות וכן כל מי שרואים את עצמם זכאים לפי קריטריון אחר ולא קיבלו את תווי המזון באופן אוטומטי רשאים להגיש בקשה לרשות המקומית שבה הם רשומים כתושבים לפי מרשם האוכלוסין.
 • את הבקשה ניתן להגיש באחת מ-2 הדרכים הבאות:
  • באופן מקוון באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית. יש למלא טופס הגשת בקשה לקבלת תווי מזון לשנת 2023 באופן מקוון ולצרף את המסמכים המפורטים בהמשך.
  • באופן ידני פיזי על ידי הגעה פיזית לרשות המקומית שבה רשומים לפי מרשם האוכלוסין, בשעות הקבלה (אם רשומים ביישוב במועצה אזורית, יש לפנות למועצה האזורית). יש למלא טופס בקשה ידני ולצרף את המסמכים המפורטים בהמשך.
 • תושבים שאינם רשומים באף אחת מהרשויות המקומיות (למשל, האוכלוסייה הבדואית ביישובים הלא מוכרים) צריכים להגיש בקשה למשרד הפנים (ראו פירוט בהמשך).
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות + ספח (עם כל פרטי בני המשפחה).
  • שכירים יצרפו לפי אחת מהאפשרויות הבאות:
   • תלושי שכר לחודשים אוקטובר-דצמבר 2022.
   • אם המבקשים מעוניינים בבדיקת זכאות לפי השכר של שנה שלמה, יש לצרף 12 תלושי שכר: ינואר-דצמבר 2022. ניתן לצרף טופס 106 של המעסיקים.
   • אם אין רצף של תלושי שכר, יש להביא מהמוסד לביטוח לאומי אישור על תקופות עיסוק.
   • מי שאינם עובדים – יש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי "מעמד לא עובד" בתקופה זו.
   • מסמך או אישורים מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות לקצבאות.
  • עצמאיים – יצרפו העתק שומת מס הכנסה לשנת 2022.
שימו לב
יש להגיש את הבקשה לכל המאוחר עד 31.12.2023.

הגשת בקשה למי שלא רשומים באף אחת מהרשויות המקומיות

 • תושבים שאינם רשומים באף אחת מהרשויות המקומיות (למשל, האוכלוסייה הבדואית ביישובים הלא מוכרים) צריכים להגיש בקשה למשרד הפנים.
 • ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית או להגיע פיזית לקריית הממשלה בבאר שבע, ולהגיש פיזית את טופס הבקשה הידני.
 • יש לצרף לבקשה את כל המסמכים שפורטו בפסקה הקודמת.
 • יש להגיש את הבקשה לכל המאוחר עד 31.12.2023.
שימו לב
בקריית הממשלה אין קבלת קהל. ניתן להיעזר במוקד הטלפוני בטלפון 073-3320890 החל מ-15.10.2023.

בירורים לאחר קבלת הכרטיס

 • ניתן לפנות למוקדים של ארגון פתחון לב או אשל חב"ד בהתאם אזור המגורים:
  • ארגון פתחון לב, שאחראי על החלוקה במחוזות תל אביב, חיפה והצפון - בטלפון: 073-2088553 או 073-2088472 או במייל
  • עמותת אשל חב"ד שאחראית על חלוקה במחוזות דרום, מרכז, יהודה ושומרון וירושלים - בטלפון: 077-7711174 או 077-7711175 או במייל
 • ראו גם את פרטי ההתקשרות באתר המיזם.

חשוב לדעת

 • במסגרת בדיקת הזכאות לתוי מזון לא יובאו בחשבון מי שבין התאריכים 01.05.2023 ל-01.08.2023 שהו במקום המספק להם מגורים וכלכלה (למשל: חיילים, אזרחים ותיקים בבתי אבות ואסירים). הם לא ייחשבו כזכאים (גם אם עונים על הקריטריונים) ולא יוכלו להיחשב כמי שגרים עם אדם אחר שזכאי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים