אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
בית המשפט רשאי לקבל את בקשת הנושה ולתת צו פשיטת רגל, לאחריו יתחיל שלב מימוש נכסי החייב
בית המשפט רשאי לדחות את מתן ההחלטה בבקשת פשיטת הרגל למועד אחר שיקבע, כדי לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו בדרך של פשרה או הסדר


הדיון בבקשת פשיטת הרגל מתקיים בהמשך לדיון בו ניתן צו כינוס נכסים לנכסי החייב. במסגרת דיון זה יחליט בית המשפט המחוזי את אחת מההחלטות הבאות:

 1. לתת צו פשיטת רגל לחייב.
 2. לדחות את הבקשה ולבטל את הליך פשיטת הרגל.
 3. לתת לחייב הפטר לאלתר.
 4. לדחות את המועד למתן החלטתו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

החלטת בית המשפט

 • בית המשפט יכול להחליט אחת מההחלטות הבאות:
 • בית המשפט רשאי לדחות את מתן ההחלטה בבקשת פשיטת הרגל למועד אחר שיקבע, כדי לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו בדרך של פשרה או הסדר.

ערעור

 • ניתן לערער על צו שנתן בית המשפט המחוזי תוך 45 ימים.
 • הערעור יוגש לבית המשפט העליון.
 • אם הצו ניתן בהסכמה, יש לבקש רשות לערער עליו מבית המשפט המחוזי או מבית המשפט העליון, תוך 30 ימים.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

חשוב לדעת

 • מומלץ לחייב להגיע לדיון כאשר הוא עומד במילוי כל חובותיו בהליך.
ראו גם

גורמים מסייעים

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים