חברי קיבוץ חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי
תשלום דמי הביטוח הלאומי לחברי קיבוץ נעשה על ידי הקיבוץ


חברי קיבוץ חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי כדי להיות זכאים לקצבאות שונות שמוענקות על ידי המדינה.

 • התשלום נעשה באופן אוטומטי על ידי הקיבוץ.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושב ישראל שעונה על שני התנאים הבאים:
  1. הוא חבר בקיבוץ או מועמד לחברות בקיבוץ.
  2. הוא עובד בקיבוץ.

שלבי ההליך

 • הרישום בביטוח הלאומי כחבר קיבוץ נעשה באופן אוטומטי לפי דיווח שמעבירים הקיבוצים.
 • חובת תשלום דמי הביטוח חלה על הקיבוץ.
 • במקרה שבו חבר קיבוץ חויב בטעות לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד עבור תקופה שבה היה חבר קיבוץ, עליו למסור לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו אישור מהקיבוץ שיכלול את הפרטים הבאים:
  • התאריך שבו התחיל להיות חבר בקיבוץ.
  • התאריך שבו סיים את חברותו בקיבוץ (אם היא הסתיימה).
  • מספר תיק הניכויים של הקיבוץ.
 • לאחר מסירת האישור יבוטל החוב.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים