הקדמה:

חברי קיבוץ חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי
תשלום דמי הביטוח הלאומי לחברי קיבוץ נעשה על ידי הקיבוץ


 • חברי קיבוץ חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי על מנת להיות זכאים לקצבאות השונות המוענקות על ידי המדינה.
 • התשלום נעשה באופן אוטומטי על ידי הקיבוץ.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 1. הוא עובד בקיבוץ.
 2. הוא חבר בקיבוץ או מועמד לחברות בקיבוץ.

שלבי ההליך

 • הרישום בביטוח הלאומי כחבר קיבוץ נעשה באופן אוטומטי בעקבות דיווח שמעבירים הקיבוצים.
 • חובת תשלום דמי הביטוח חלה על הקיבוץ.
 • במקרה שבו חבר קיבוץ חויב בטעות לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד עבור תקופה שבה היה חבר קיבוץ, עליו להמציא לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו אישור מהקיבוץ שבו יצויינו הפרטים הבאים:
  • התאריך שבו התחיל להיות חבר בקיבוץ.
  • התאריך שבו סיים את חברותו בקיבוץ (אם היא הסתיימה).
  • מספר תיק הניכויים של הקיבוץ.
 • לאחר המצאת האישור יבוטל החוב.

חשוב לדעת