שני בני משפחה המתגוררים יחד עשויים, במקרים מסוימים, לקבל גמלת סיעוד להעסקת עובד זר אחד עבור שניהם


החל מה-01.01.2021, המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף שמחליט אם ניתן לשלם גמלת סיעוד למי שמעוניינים להעסיק עובד זר אחד עבור שני מטופלים המתגוררים תחת אותה קורת גג (עד ל-31.12.2020 רשות האוכלוסין וההגירה הנפיקה במקרים מסוימים היתרים משותפים להעסקת עובד זר אחד).

מי זכאי?

מי לא זכאי

 • מטופלים שלאחד/אחת מהם נקבעו לפחות 9.5 נקודות תלות (גמלת סיעוד רמה 6) ולשני/ה נקבעו לפחות 8 נקודות תלות (גמלת סיעוד רמה 5) אינם זכאים לקבל גמלה להעסקת עובד זר אחד (אלא אם כן ניתן להם היתר להעסקה משותפת מרשות האוכלוסין לפני ה-01.01.2021, כפי שיפורט בהמשך).

תהליך מימוש הזכות

 • לבירורים, קבלת מידע והגשת הבקשה, ניתן לפנות למוקד הטלפוני *2637, או באמצעות פנייה מקוונת.
 • בחלק מהמקרים ייערך בביתם של המבקשים ביקור בית כדי לבחון את מידת העומס הטיפולי שקיים על העובד הזר.
  • אם למטופל/ת שקיבל/ה היתר העסקה מרשות האוכלוסין נקבעו 4.5 נקודות תלות (גמלת סיעוד רמה 2) או יותר עם תוספת לבודד, ולמטופל/ת השני/ה נקבעו 2.5-4 נקודות תלות, יאושר תשלום גמלת סיעוד לשניהם עבור העסקת מטפל זר אחד מבלי שייבחן העומס הטיפולי על העובד.
  • אם למטופל/ת נקבעו לפחות 9.5 נקודות תלות ולמטופל/ת השני/ה נקבעו לפחות 8 נקודות תלות, וניתן להם היתר להעסקה משותפת מרשות האוכלוסין לפני ה-01.01.2021, הם יוכלו להמשיך להעסיק את העובד עד תום תוקפו של ההיתר. לאחר מכן יש לבחון את העומס הטיפולי על העובד כדי לאשר גמלת סיעוד לשניהם עבור העסקת מטפל זר אחד.
  • בשאר המקרים שבהם כל אחד מהמטופלים עונה על הקריטריונים לקבלת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד (כולל מקרה שבו המטופל/ת השני/ה זכאי/ת לקצבת שירותים מיוחדים), יש לבחון את העומס הטיפולי על העובד כדי לאשר גמלה לשני המטופלים.
 • בביקור הבית ייבחנו ההיבטים הבאים:
  • האם העובד הזר יהיה מסוגל להתמודד עם עומס הטיפול.
  • האם טיפול על-ידי עובד אחד לא פוגע באיכות הטיפול בשני בני המשפחה ועשוי לגרום להזנחה או לטיפול בלתי הולם.
 • במקרים שבהם אושרה הזכאות, העומס הטיפולי ייבחן מדי שנתיים (אלא אם האישור ניתן לתקופה קצרה יותר).
 • אם המצב של אחד מהמטופלים הוחמר, העומס הטיפולי ייבחן מחדש.
 • כמו כן, במקרים שבהם העובד הזר הוחלף, ייבחן העומס הטיפולי על העובד החדש.

חשוב לדעת

 • החוק לא קובע שכר מינימום גבוה יותר לעובד שמטפל בשני בני משפחה המתגוררים ביחד, ויש לשלם לעובד לפחות שכר מינימום העומד כיום על 5,880.02 ₪ לחודש למשרה מלאה, לפני ניכויים שהמעסיק רשאי או חייב לנכות על-פי החוק (כגון ניכוי מס הכנסה שיחושב בהתאם לגובה השכר ולזיכויים כמו נקודות זיכוי ממס הכנסה לעובד זר וזיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני).
  • שכר המינימום אינו כולל תוספות קבועות בחוק כגון: הוצאות נסיעה או דמי הבראה. תוספות אלה יש לשלם בנוסף לשכר הבסיס (שחייב להיות לפחות בגובה שכר המינימום).
  • יחד עם זאת הצדדים רשאים להסכים בניהם על שכר גבוה יותר.
  • במקרה של העסקה מקבילה של העובד על ידי המטופל וחברת הסיעוד, כל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד והמטופל), חייב לשלם עבור העובד את שכרו על-פי החלק היחסי של היקף המשרה המשויך לכל אחד מהם.
 • בני משפחה שזכאים להעסיק עובד זר ולא קיבלו את האישור לגמלה עבור העסקת עובד אחד לשניהם רשאים להעסיק בנפרד עובד זר או עובד ישראלי לכל אחד מהם.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים