הקדמה:

שני בני משפחה המתגוררים יחד ועונים (כל אחד מהם) על תנאי הזכאות להעסקת עובד זר בסיעוד עשויים, במקרים מסוימים, לקבל אישור מיוחד להעסיק עובד זר אחד עבור שניהם
היתר משותף להעסקה של מטפל אחד יינתן בתנאי שיוכח כי ההסדר לא יפגע במטופלים או במטפל בשל עומס טיפולי בלתי סביר
הסדר זה עשוי להיות משמעותי במיוחד אם שני בני זוג זכאים לקבל גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד


במקרים שבהם שני בני משפחה המתגוררים יחד עונים על תנאי הזכאות להעסקת עובד זר בסיעוד, הם רשאים להעסיק עובד עבור כל אחד מהם בנפרד.

 • ככלל, שני בני משפחה המתגוררים תחת קורת גג אחת וזכאים להיתר אינם רשאים להעסיק עובד זר אחד לצורך הטיפול בהם, וזאת משתי סיבות:
  • חשש לטיפול לקוי במי שזקוקים לטיפול במשך רוב שעות היום.
  • חשש לעומס בלתי סביר על העובד הזר שאינו מקבל שעות מנוחה ושינה הדרושות לתפקוד תקין.
 • בשל כך, ניתן לקבל היתר להעסיק עובד זר לטיפול בשני בני משפחה המתגוררים יחד, רק כאשר הוכח כי הסדר זה לא יפגע במטופלים או במטפל בשל עומס טיפולי לא סביר.
 • הסדר מסוג זה עשוי להיות משמעותי לתשלום שכרו של העובד הזר, אם שני בני זוג זכאים לקבל גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד, היות ששעות הטיפול (יחידות השירות) של שני מטופלים מועברות למטפל אחד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • לפרטים על הגשת הבקשה הכללית לקבלת היתר העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה, ראו קבלת היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד (כאשר שני בני משפחה המתגוררים יחד מגישים בקשה משותפת להעסקת עובד זר אחד, תיגבה מהם אגרה אחת בלבד, אלא אם כן יהיה צורך בביצוע מבחני תלות לשני בני זוג).
 • כדי לקבל היתר משותף להעסיק מטפל אחד לשני בני משפחה יש לצרף בקשה בעניין, שתועבר לוועדה מקצועית מייעצת.
 • לבקשת ההיתר המשותף יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אישור עדכני על תשלום גמלת סיעוד.
  • מסמכים רפואיים רלוונטיים - במקרה שאין זכאות לגמלת סיעוד בשל גובה ההכנסות.
  • חוות דעת מנומקת של עובד/ת סוציאלי/ת על כך שההעסקה המשותפת לא תפגע במטופלים ולא תיצור עומס טיפולי בלתי סביר על המטפל.
 • הוועדה המקצועית המייעצת רשאית לבקש שיוצגו לה תוצאות בדיקות רפואיות, חוות דעת רפואיות וסוציאליות נוספות, או כל מסמך רלוונטי אחר, לצורך הדיון בבקשה.
 • ההיתר המשותף להעסקת עובד זר תקף לשנתיים, ולאחר מכן יש לחדשו.

חשוב לדעת

 • בחוק אין התייחסות לגבי תשלום שכר גבוה יותר לעובד בסיעוד המועסק עבור שני בני משפחה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן מתןהיתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים