יום שישי לפני הפסחא (אלג'ומעה אלעז'ימה) והיום השני לפסחא מוגדרים בחוק כימי חג לנוצרים
יום שישי לפני הפסחא חל ביום 29.03.2024 בכנסייה הקתולית וביום 03.05.2024 בכנסייה האורתודוכסית
יום הראשון לפסחא אינו מוגדר בחוק כיום חג והוא חל ב-31.03.2024 בכנסייה הקתולית, וב-05.05.2024 בכנסייה האורתודוכסית
יום שני לפסחא חל ביום שני 01.04.2024 בכנסייה הקתולית וב-06.05.2024 בכנסייה האורתודוכסית
דף זה מרכז את זכויות העובדים וזכויות נוספות הקשורות לחג


יום שישי לפני הפסחא (אלג'ומעה אלעז'ימה) ויום השני לפסחא מוגדרים בחוק כימי חג לנוצרים.

 • יום הראשון לפסחא אינו מוגדר בחוק כיום חג, עובדה שיוצרת מחלוקת לגבי מעמדו של יום הראשון לפסחא וזהות ערב חג הפסחא.
 • עובדים נוצרים רשאים לבחור אם להיעדר מעבודתם ולקבל דמי חגים בחגי דתם או בחגים יהודיים, ועליהם להודיע מראש למעסיק מהי בחירתם.
 • עובדים נוצרים שבחרו להיעדר מעבודתם בימי חגם, זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי היעדרותם בחג הפסחא, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות.
 • דף זה נועד לסייע בכל הקשור לזכויות עובדים ולזכויות סוציאליות אחרות, תוך התמקדות בסוגיות מרכזיות, כמו: הזכות לצאת לחופשה בערב החג, עבודה וחופשה בחג עצמו, שכר בחג, תשלום קצבאות מטעם המוסד לביטוח לאומי וכו'.
 • בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג שמיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק.

יום ראשון לחג הפסחא

 • היום הראשון לפסחא חל ביום ראשון 31.03.2024 בכנסייה הקתולית וביום ראשון 05.05.2024 בכנסייה האורתודוכסית.
 • יום זה לא מוגדר בחוק כיום חג לנוצרים (אולי כי יום המנוחה של עובדים נוצרים הוא יום ראשון). יש לציין שעובדים לא זכאים לתשלום עבור יום חג שחל ביום המנוחה השבועית, אלא אם נקבע אחרת בהסכם אישי או קיבוצי החל על העובדים.
 • עם זאת, בפועל חג הפסחא חל ביום ראשון, ולכן לעובדים נוצרים שבדרך כלל עובדים בימי ראשון ייתכן שניתן להחשיב את היום הראשון לפסחא כיום חג. במקרה זה העובד זכאי להיעדר מהעבודה ביום החג ולקבל שכר בגין היעדרותו, ואם הוא עובד ביום החג הוא זכאי לגמול עבור עבודה בחג. למידע על דמי חגים ועבודה בחג ראו בהמשך.
 • לעובדים בשירות המדינה היום הראשון של הפסחא מוגדר כיום חג שבו הם זכאים להיעדר ולקבל דמי חגים, בדומה ליום השני של חג הפסחא.

ערב החג: ערב יום שישי לפני חג הפסחא וערב חג הפסחא

 • ערב יום השישי לפני הפסחא חל ביום חמישי 28.03.2024 בכנסייה הקתולית וביום חמישי 02.05.2024 בכנסייה האורתודוכסית.
 • ישנה מחלוקת לגבי המועד של ערב חג הפסחא:
  • כאמור, על פי החוק היום הראשון לחג הפסחא לא מוגדר כיום חג, ורק היום השני מוגדר כחג. מעובדה זו עולה שערב חג הפסחא הוא יום ראשון.
  • מנגד, חג הפסחא חל בפועל ביום ראשון ולכן ערב חג הפסחא חל ביום שבת 30.03.2024 בכנסייה הקתולית וביום שבת 04.05.2024 בכנסייה האורתודוכסית. יש לציין כי בשירות המדינה ערב הפסחא אכן מוגדר ביום שבת.

עבודה בערב החג

חופשה בערב החג

 • חופשה ביוזמת המעסיק:
  • מעסיק רשאי לקבוע מתי יצא העובד לחופשה.
  • המעסיק רשאי להחליט כי בערב החג יצא העובד לחופשה (במקרה כזה החופשה היא על חשבון ימי החופשה השנתית שצבר העובד).
  • על המעסיק להודיע לעובד מבעוד מועד על כך.
 • חופשה ביוזמת העובד:
  • ערב חג הפסחא נחשב כיום בחירה. המשמעות היא כי זהו אחד מהמועדים שאותם רשאי העובד לבחור כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית.
  • אם העובד עובד בערב חג הפסחא והוא בוחר במועד זה כיום חופשה , על העובד לפנות אל המעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתו לצאת לחופשה בערב החג.
  • למידע נוסף על ימי בחירה ראו: ימי חופשה לבחירה.
 • לעובדים בשירות המדינה - ערב יום השישי לפני חג הפסחא וערב חג הפסחא הם ימי בחירה, שבהם ניתן להיעדר מהעבודה ולקבל תשלום, וזאת בנוסף לימי החופשה שעומדים לרשות העובד. עובדים שבחרו לעבוד במועד זה יעבדו עד השעה 13:00 בלבד.
 • יום חופשה בערב חג דינו כיום חופשה מלא.
  • עובד שאמור היה לעבוד בערב חג ויוצא לחופשה במועד זה זכאי לשכר רגיל עבור אותו יום (שכר עבור יום עבודה מלא, כאילו לא יצא לחופש). להרחבה ראו תשלום דמי חופשה.
  • ממכסת ימי החופשה השנתית שעומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם, אלא אם מקובל אחרת במקום העבודה. להרחבה ראו חופשה שנתית.

ימי חג: יום שישי לפני חג הפסחא (אלג'ומעה אלעז'ימה) ויום השני לפסחא

 • יום שישי לפני הפסחא ויום שני לפסחא מוגדרים בחוק כימי חג ומנוחה לעובדים נוצרים (כאמור, היום הראשון לחג הפסחא אינו מוגדר בחוק כיום חג, אך ייתכן שניתן להתייחס גם ליום זה כיום חג לעובדים נוצרים שבדרך כלל עובדים ביום ראשון).
 • בכנסייה הקתולית יום שישי לפני הפסחא חל ב-29.03.2024, והיום השני לפסחא חל ב-01.04.2024.
 • בכנסייה האורתודוכסית יום שישי לפני הפסחא חל ב-03.05.2024, והיום השני לפסחא חל ב-06.05.2024.

הזכות לחופשה במהלך החג

 • כלל העובדים זכאים להיעדר מעבודתם בהתאם לחגים הנהוגים בדתם.
דוגמה
מהנדסת תוכנה נוצרית שעובדת בחברת הייטק בחיפה זכאית להיעדר באופן אוטומטי מעבודתה בימי החג הנוצריים, על חשבון מכסת ימי החגים שלה.
 • משמעות הדבר היא כי עובדים נוצרים שבחרו את החגים הנוצריים כימי החג שלהם, רשאים להיעדר מעבודתם במהלך חג הפסחא, גם אם במקום העבודה שלהם נהוג לעבוד בחגים שאינם חגים יהודיים.
 • זכאותם של עובדים אלה להיעדר בימי החגים הנוצריים מהעבודה תקפה גם אם נעדרו מעבודה במהלך חגים יהודיים שבהם מקום העבודה היה סגור, אולם הם לא יהיו זכאים לכפל תשלום של דמי חגים (לעובדים שעתיים) או שכר רגיל (לעובדים במשכורת חודשית קבועה) גם עבור החגים הנוצריים וגם עבור החגים היהודיים.
דוגמה
 • מורה נוצרית המלמדת בבית ספר יהודי בחרה כימי חג את חגי דתה.
 • המורה זכאית להיעדר מעבודתה במהלך ימי חג הפסחא, גם אם נעדרה מהעבודה במהלך חג החנוכה, כאשר בית הספר היה סגור.
 • עבור ימי החג הנוצריים היא זכאית לתשלום דמי חגים (אם היא עובדת ששכרה נקבע לפי מספר השעות השעות או הימים שעבדה בפועל) או לשכר רגיל (אם היא מקבלת משכורת חודשית קבועה).
 • ימי החג היהודיים יוכלו להיחשב לה כימי חופשה שמשולמים עבורם דמי חופשה, או כימי חופשה ללא תשלום.

תשלום שכר עבור ימי ההיעדרות בחג

 • עובדים זכאים לתשלום 9 ימים בשנה עבור היעדרותם מהעבודה בשל ימי חג.
 • עובד שיום החג נפל ביום המנוחה שלו, אינו זכאי לתשלום דמי חגים עבור יום זה, אלא אם נקבע אחרת בהסכם אישי או הסכם קיבוצי החל על העובד.
 • עובד חודשי- עובד המקבל את משכורתו על בסיס תקופה של חודש או יותר, זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, גם אם היה בחופשה במהלך החג.
 • עובד שעתי/יומי- עובד זכאי לתשלום שכר רגיל בגין ימים שבהם היה בחופשת חג וזאת לאחר שלושה חודשי עבודה במקום העבודה, ובתנאי שלא נעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג.
  • עובד שנעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג בהסכמת המעסיק יהיה זכאי לתשלום דמי חגים עבור ימי היעדרותו בחג (למשל, עובד שנעדר מהעבודה יום לפני החג מכיוון שהמעסיק לא שיבץ אותו לעבודה באותו יום, או שהוא שהה בחופשה בהסכמת המעסיק, זכאי לתשלום עבור יום החג).
  • להרחבה ראו:
שימו לב
עובד המועסק 5 ימים בשבוע ואינו עובד ביום שישי, אינו זכאי לתשלום דמי חגים עבור יום החג שחל ביום שישי, שכן לא היה אמור לעבוד מלכתחילה ביום זה.

עבודה במהלך החג

 • עובד שעתי או יומי שעבד בחג זכאי לתשלום של 150% משכרו היומי עבור שעות עבודתו בחג, וכן לשעות מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום שעות החג שבהן עבד במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבד.
  • על-פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, עובד שעתי או יומי שהועסק בחג שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי לתשלום בשיעור 250% משכרו הרגיל בגין שעות עבודתו בחג (150% עבור שעות עבודתו במהלך החג ובנוסף 100% נוספים כדמי חגים). בנוסף יהיה זכאי לשעות מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום השעות שבהן עבד בחג.
 • עובד במשכורת חודשית שעבד בחג זכאי לתוספת של 50% מערך שכרו היומי עבור שעות עבודתו בחג ולמנוחת פיצוי בהתאם לאמור בהיתר העסקה בשבת.
  • מנוחת הפיצוי הינה בתשלום שכן אסור למעסיק לנכות משכרו החודשי של העובד את שעות ההיעדרות במהלך מנוחת הפיצוי.
 • אם חל על העובד ועל המעסיק הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי, המעניק גמול שונה מהגמול המחויב על פי חוק, יחויב המעסיק בשיעור הגמול הגבוה מביניהם.
 • גמול שעות נוספות עבור עבודה בימי החג -
 • עובדים שעבדו שעות נוספות בימי החג זכאים לגמול נוסף.
  • בשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 25% מהשכר הרגיל עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעתיים הנוספות הראשונות יהיה 175% משכר עבודתו הרגיל (תוספת של 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו ביום חג ובנוסף 25% מהשכר הרגיל עבור עבודתו בשעות הנוספות).
  • בכל שעה נוספת מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 50% מהשכר הרגיל, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעות הנוספות הללו יהיה 200% משכר עבודתו הרגיל (תוספת של 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו ביום החג ובנוסף 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו בשעות הנוספות).
 • להרחבה ראו גמול עבור העסקה ביום חג.

דמי מחלה בחג

 • חוק דמי מחלה אינו מתייחס לשאלת גובה התשלום עבור יום מחלה של עובד שחל ביום חג.
 • אם עובד נעדר עקב מחלה ובמהלך תקופת המחלה חלו ימי חג, קיימות שתי פרשנויות לגובה התשלום (שאלה זו טרם נדונה בפסיקת בתי הדין לעבודה ולכן שתי הפרשנויות אפשריות):
 1. יום המחלה שחל ביום החג ישולם בשיעור של דמי מחלה הקבוע בחוק.
 2. יום החג ישולם במלואו (שכר של 100%), שכן אלמלא היה העובד חולה, היה משולם לו יום החג במלואו.
 • בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה בענפים מסוימים, קיימות הוראות ספציפיות לגבי תשלום של מחלה ביום חג, כתשלום שכר מלא של 100%.

מתנדבי השירות לאומי-אזרחי

 • מתנדבי השירות לאומי-אזרחי הנוצריים זכאים להיעדר מהשירות במהלך ימי החג.
 • מתנדבים שאינם נוצריים, אינם זכאים להיעדר מהשירות, אלא בימי החג הנהוגים בדתם.
 • להרחבה ראו חופשות חגים למתנדבי שירות לאומי-אזרחי.

אסירים

שינויים במועדי תשלום קצבאות ודיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי נוהג להקדים את התשלום של קצבאות שבמועד התשלום המקורי שלהן, או בסמוך לו, חל חג.
 • כמו כן, לרגל חג עשויים לחול שינויים במועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח לעצמאיים ולמעסיקים.
 • ללוח שנה המפרט את מועדי תשלום הקצבאות ומועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים