חישוב דמי מחלה לעובד במשכורת חודשית (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

דף זה מסביר את אופן חישוב דמי מחלה לעובד במשכורת חודשית שנעדר מעבודתו עקב מחלה
לצורך חישוב התשלום יש לחשב תחילה את מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד, ולאחר מכן יש לחשב את גובה התשלום עבור כל אחד מהימים הללו
מספר ימי המחלה שמנוכים ממכסת הימים הצבורים של עובד במשכורת חודשית הוא כל תקופת מחלתו כולל ימי מנוחה שבועית וחגים, עד למספר ימי המחלה שצבר העובד במהלך עבודתו
למידע אודות תנאי הזכאות לדמי מחלה, אופן מימושה ומספר ימי המחלה שניתן לצבור ראו ימי מחלה ודמי מחלה
למידע נוסף ראו חוק דמי מחלה

דף זה מסביר את אופן חישוב דמי מחלה לעובד במשכורת חודשית שנעדר מעבודתו עקב מחלה.

 • לצורך חישוב התשלום יש לחשב את מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד, ולאחר מכן יש לחשב את גובה התשלום עבור כל אחד מהימים הללו.
 • מספר ימי המחלה שמנוכים ממכסת הימים הצבורים של עובד במשכורת חודשית הוא כל תקופת מחלתו כולל ימי מנוחה שבועית וחגים, ועד למספר ימי המחלה שצבר העובד במהלך עבודתו.
 • ככלל, על-פי החוק, התשלום עבור ימי המחלה נקבע באופן הבא:
  • עבור יום היעדרותו הראשון - העובד אינו זכאי לשכר והמעסיק ינכה שכר בשווי יום עבודה אחד ממשכורתו החודשית של העובד.
  • עבור יום ההיעדרות השני והשלישי - העובד זכאי לתשלום בערך 50% משכר העבודה הרגיל שהיה מקבל אילו עבד. בגין כל אחד מהימים הללו ינכה המעסיק ערך של חצי יום עבודה ממשכורתו החודשית של העובד.
  • החל מהיום הרביעי - העובד זכאי לשכר מלא עבור ימי היעדרותו בגין המחלה, והמעסיק לא ינכה לעובד שכר בגין היעדרות זו.
 • למרות זאת, אם נקבע בהסכם עבודה (קיבוצי או אישי) שישולם לעובד תשלום גבוה מזה הקבוע בחוק (למשל תשלום מלא כבר מיום ההיעדרות הראשון), יש לנהוג לפי מה שנקבע בהסכם. בכל מקרה לא ניתן לשלם לעובד תשלום הנמוך מזה הקבוע בחוק.
 • למידע אודות תנאי הזכאות לדמי מחלה, אופן מימושה ומספר ימי המחלה שניתן לצבור ראו ימי מחלה ודמי מחלה.

מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד

 • מספר ימי המחלה שינוכו ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד בעת מחלה הם כל תקופת מחלתו, כולל ימי מנוחה שבועית וחגים, ועד למספר ימי מחלה שצבר העובד במהלך עבודתו.
דוגמה
עובד המועסק 5 ימים בשבוע
 • עובד מועסק במקום עבודה שבו מונהג שבוע עבודה בן 5 ימים.
 • העובד מקבל משכורת חודשית (כלומר שכרו משולם לפי בסיס חודשי קבוע).
 • העובד חלה ונעדר מעבודתו מיום ב' עד יום ג' של השבוע שלאחריו.
 • סה"כ שהה העובד בחופשת מחלה במשך 9 ימים (כולל שישי ושבת).
 • מספר ימי העבודה נטו שמהם נעדר העובד הוא 7.
 • העובד ייחשב כמי שניצל 9 ימי מחלה והמעסיק ינכה ימים אלה מימי המחלה הצבורים לזכותו, למרות שבפועל נעדר רק מ-7 ימי עבודה, שכן ימי המחלה כוללים גם את ימי המנוחה השבועית (שישי ושבת).
דוגמה
עובד במשכורת חודשית העובד 4 ימים בשבוע, בימים א', ב', ד', ו-ה'. (אינו עובד ביום ג').
 • העובד חלה בימים א'-ה'.
 • סה"כ שהה העובד בחופשת מחלה במשך 5 ימים, אך נעדר בפועל מהעבודה 4 ימים.
 • העובד ייחשב כמי שניצל 5 ימי מחלה והמעסיק ינכה ימים אלה מימי המחלה הצבורים לזכותו, למרות שבפועל נעדר רק מ-4 ימי עבודה, שכן ימי המחלה כוללים את כל תקופת מחלתו.
אזהרה
קיימת פרשנות נוספת לחוק לפיה אין לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורה של העובד את יום ההיעדרות הראשון בגין המחלה, אלא אם המעסיק משלם לעובד עבור יום זה.

חישוב גובה דמי המחלה

 • עובד שנעדר בגין מחלה והציג למעסיקו תעודת מחלה, זכאי לתשלום דמי מחלה בגין היעדרותו באופן הבא:
  • עבור יום היעדרותו הראשון - העובד אינו זכאי לשכר והמעסיק ינכה שכר בשווי יום עבודה אחד ממשכורתו החודשית.
  • עבור יום ההיעדרות השני והשלישי - העובד זכאי לתשלום בגובה 50% משכר העבודה הרגיל שהיה מקבל אילו עבד. בפועל ינכה המעסיק משכרו החודשי של העובד סכום של שווי חצי יום עבודה בגין כל אחד מהימים הללו.
  • החל מהיום הרביעי - העובד זכאי לשכר מלא עבור ימי היעדרותו בגין המחלה, והמעסיק לא ינכה לעובד שכר בגין היעדרות זו.
דוגמה
חישוב דמי מחלה כשתקופת המחלה אינה כוללת ימי מנוחה שבועית או חג
 • עובד במשכורת חודשית העובד 5 ימים בשבוע, נעדר מעבודתו בשל מחלה בימים א' עד ד' (4 ימים).
 • לזכותו של העובד 18 ימי מחלה צבורים.
 • ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד יש לנכות 4 ימי מחלה, כך שיישארו לרשותו 14 ימי מחלה צבורים.
 • בגין יום ההיעדרות הראשון -העובד אינו זכאי לשכר וינוכה משכרו החודשי ערך יום עבודה מלא.
 • בגין יום ההיעדרות השני - העובד זכאי לתשלום של 50% מערך שכר העבודה שהיה אמור להשתכר באותו יום אילו עבד, וינוכה משכרו החודשי חצי יום עבודה.
 • בגין יום ההיעדרות השלישי - העובד זכאי לתשלום עבור חצי יום עבודה, וינוכה משכרו החודשי חצי יום עבודה.
 • בגין יום ההיעדרות הרביעי - העובד זכאי לשכר מלא בגין יום היעדרותו, ולא ינוכה לו שכר.
 • סה"כ בגין 4 ימי היעדרותו בגין המחלה ינכה המעסיק משכרו החודשי של העובד שכר בשווי 2 ימי עבודה.
דוגמה
חישוב דמי מחלה כשתקופת המחלה כוללת ימי מנוחה שבועית או חג
 • עובד המועסק 5 ימים בשבוע חלה ונעדר מעבודתו מיום ד' עד יום ב' (כולל) של השבוע שלאחריו.
 • סה"כ היה העובד בחופשת מחלה 6 ימים, אך נעדר בפועל בגין המחלה 4 ימים בלבד.
 • העובד ייחשב כמי שניצל 6 ימי מחלה והמעסיק ינכה ימים אלה ממכסת ימי המחלה הצבורה של העובד.
  • עבור יום ד' (יום המחלה הראשון) - העובד אינו זכאי לדמי מחלה, והמעסיק ינכה ערך יום עבודה מלא משכרו החודשי.
  • עבור יום ה' (יום המחלה השני) - העובד זכאי לתשלום בערך 50% משכר העבודה הרגיל והמעסיק ינכה חצי יום עבודה משכרו.
  • עבור יום ו' (יום המחלה השלישי) - העובד זכאי לתשלום בערך 50% משכר העבודה הרגיל, והמעסיק ינכה חצי יום עבודה משכרו.
  • עבור יום שבת (יום המחלה הרביעי) - העובד זכאי ל- 100% מהשכר הרגיל ולא ינוכה לו שכר בגין היעדרותו ביום זה.
  • עבור יום ראשון (יום המחלה החמישי) - העובד זכאי ל- 100% מהשכר הרגיל ולא ינוכה לו שכר בגין היעדרותו ביום זה.
  • עבור יום שני (יום המחלה השישי) - העובד זכאי ל- 100% מהשכר הרגיל ולא ינוכה לו שכר בגין היעדרותו ביום זה.
 • סה"כ בגין היעדרותו עקב המחלה ינכה המעסיק לעובד שכר בשווי 2 ימי עבודה משכרו החודשי.

חישוב דמי מחלה לעובד במשכורת חודשית המועסק רק בחלק מהשבוע

 • תקופת מחלתו של עובד במשכורת חודשית היא כל תקופת מחלתו כולל ימי מנוחה שבועית וחגים.
 • על- פי החוק עובד זכאי לדמי מחלה רק עבור ימי היעדרותו מהעבודה בגין מחלה, ואינו זכאי לדמי מחלה עבור יום שלא היה אמור לעבוד בו.
 • לגבי אופן חישוב דמי המחלה במקרה של עובד במשכורת חודשית המועסק רק בחלק מהשבוע קיימות שתי פרשנויות, והנושא טרם הוכרע בפסיקה:
 • פרשנות אחת נצמדת ללשון סעיף 2 לחוק לפיה יש לחשב את הזכאות לדמי המחלה לפי ימי היעדרותו של העובד.
דוגמה
עובד במשכורת חודשית עובד 4 ימים בשבוע בימים א', ב', ד', ו-ה' (אינו עובד ביום ג')
 • העובד חלה בימים א'-ה'.
 • סה"כ היה העובד בחופשת מחלה 5 ימים, אך נעדר בפועל בגין המחלה 4 ימים בלבד.
 • העובד ייחשב כמי שניצל 5 ימי מחלה והמעסיק ינכה ימים אלה ממכסת ימי המחלה הצבורה של העובד.
 • עבור היעדרותו בגין המחלה העובד יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה באופן הבא:
  • בגין היעדרותו ביום א' (יום ההיעדרות הראשון) - העובד אינו זכאי לדמי מחלה, והמעסיק ינכה שווי יום עבודה שלם משכרו החודשי.
  • בגין היעדרותו ביום ב' (יום ההיעדרות השני) - העובד זכאי לתשלום בערך 50% משכר העבודה הרגיל והמעסיק ינכה ערך חצי יום עבודה משכרו החודשי.
  • בגין היעדרותו ביום ד' (יום ההיעדרות השלישי) - העובד זכאי לתשלום בערך 50% משכר העבודה הרגיל, והמעסיק ינכה ערך חצי יום עבודה משכרו החודשי.
  • בגין היעדרותו ביום ה' (יום ההיעדרות הרביעי) - העובד זכאי ל- 100% מהשכר הרגיל ולא ינוכה לו שכר בגין היעדרותו ביום זה.
 • סה"כ בגין היעדרותו עקב המחלה ינכה המעסיק לעובד שכר בערך 2 ימי עבודה משכרו החודשי.
 • לפי הפרשנות השנייה, מאחר שעל-פי החוק, תקופת מחלתו של עובד במשכורת חודשית כוללת את כל ימי מחלתו ועל המעסיק לנכות ימים אלה ממכסת ימי המחלה הצבורה של העובד, יש לחשב את דמי המחלה לפי יום המחלה של העובד (ולא לפי מספר ימי ההיעדרות של העובד). במקרה זה יש לחשב את דמי המחלה של העובד באופן הבא:
דוגמה
עובד במשכורת חודשית עובד 4 ימים בשבוע בימים א', ב', ד', ו-ה'. (אינו עובד ביום ג')
 • העובד חלה בימים א'-ה'.
 • סה"כ היה העובד בחופשת מחלה 5 ימים, אך נעדר בפועל בגין מחלה 4 ימים בלבד.
 • העובד ייחשב כמי שניצל 5 ימי מחלה והמעסיק ינכה ימים אלה ממכסת ימי המחלה הצבורה שלרשות העובד.
 • עבור היעדרותו בגין המחלה העובד יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה באופן הבא:
  • בגין היעדרותו ביום א' (יום המחלה הראשון) - העובד אינו זכאי לדמי מחלה, והמעסיק ינכה ערך יום עבודה שלם משכרו החודשי.
  • בגין היעדרותו ביום ב' (יום המחלה השני) - העובד זכאי לתשלום בערך 50% משכר העבודה הרגיל והמעסיק ינכה ערך חצי יום עבודה משכרו החודשי.
  • בגין היעדרותו ביום ד' (יום המחלה הרביעי) - העובד זכאי ל- 100% מהשכר הרגיל ולא ינוכה לו שכר בגין היעדרותו ביום זה.
  • בגין היעדרותו ביום ה' (יום המחלה החמישי) - העובד זכאי ל- 100% מהשכר הרגיל ולא ינוכה לו שכר בגין היעדרותו ביום זה.
 • סה"כ בגין היעדרותו עקב המחלה ינכה המעסיק לעובד שכר בערך 1.5 ימי עבודה משכרו החודשי.

חישוב ימי המחלה ודמי המחלה כאשר לרשות העובד אין מספיק ימי מחלה צבורים

 • עובד זכאי לתשלום עבור דמי מחלה רק אם יש ברשותו ימי מחלה צבורים.
 • המעסיק ינכה לעובד ימי מחלה עד למספר ימי המחלה שצבר העובד במהלך עבודתו.
דוגמה
 • עובד במשכורת חודשית העובד אצל המעסיק במשך 3 חודשים בלבד.
 • לזכותו של העובד 4.5 ימי מחלה צבורים.
 • העובד חלה שבוע שלם בימים א'-ה' (5 ימים).
  • המעסיק ינכה לעובד 4.5 ימים ממכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו ויתרת ימי המחלה הצבורים תעמוד על 0.
 • בגין יום ההיעדרות הראשון - העובד אינו זכאי לשכר וינוכה משכרו החודשי ערך יום עבודה מלא.
 • בגין יום ההיעדרות השני - העובד זכאי לתשלום של 50% מערך שכר העבודה שהיה אמור להשתכר, וינוכה משכרו החודשי חצי יום עבודה.
 • בגין יום ההיעדרות השלישי - העובד זכאי לתשלום של 50% מערך שכר העבודה שהיה אמור להשתכר, וינוכה משכרו החודשי חצי יום עבודה.
 • בגין יום ההיעדרות הרביעי - העובד זכאי לשכר מלא בגין יום היעדרותו, ולא ינוכה לו שכר.
 • בין יום ההיעדרות החמישי - העובד זכאי לתשלום עבור חצי יום עבודה בלבד, שכן לרשותו רק 4.5 ימי מחלה צבורים, והמעסיק ינכה לו חצי יום עבודה.
 • סה"כ בגין 5 ימי היעדרותו בגין המחלה ינכה המעסיק משכרו החודשי של העובד שכר בשווי 2.5 ימי עבודה.

שווי יום מחלה

 • שיעור דמי מחלה ליום עבודה הוא בגובה שכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו העובד אילו המשיך לעבוד.
 • היות שתקופת המחלה של עובד במשכורת חודשית כוללת גם את ימי המנוחה השבועית, שווי יום המחלה של עובד זה הוא המשכורת ברוטו חלקי 30.
דוגמה
 • עובד במשכורת חודשית משתכר 9,000 ש"ח ברוטו בחודש.
 • שווי יום המחלה של העובד הוא 300 ש"ח ליום (9,000:30).
 • רכיבי השכר שיובאו בחשבון בחישוב השכר ברוטו הם:
  • שכר יסוד;
  • תוספת ותק;
  • תוספת יוקר או פיצוי בעד התייקרות;
  • תוספת משפחה;
  • תוספת מחלקתית או מקצועית.
 • בזמן היעדרות בשל מחלה לא ישולמו הוצאות נסיעה.

חשוב לדעת

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים