טיפולים ללא אשפוז (טיפולים אמבולטוריים) לנפגעי נפש

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
פורטל זה מרכז את ההליכים והזכויות שיש למטופלים במערך האמובלטורי לנפגעי נפש.

שירותי הטיפול האמבולטורי הם טיפולים שלא במסגרת אשפוז, המאפשרים לנפגעי נפש לקבל טיפול פסיכיאטרי תוך שילובם בקהילה. מערך השירותים כולל: טיפול מרפאתי, שירותים לטיפול יום בקהילה ויחידת מיון קהילתי.
החל מיום 01.07.2015, האחריות למתן שירותי בריאות הנפש עברה ממשרד הבריאות לקופות החולים. הטיפולים ניתנים במרפאות בריאות נפש ובמסגרות לטיפול יום של קופות החולים, של משרד הבריאות ושל ארגונים נוספים.
למידע נוסף ראו שאלות ותשובות בנושא הרפורמה בבריאות הנפש באתר משרד הבריאות

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים