חייב בהוצאה לפועל זכאי לעיכוב הליכים אוטומטי של הליכי מימוש משכנתא במקרים מסוימים
במקרים אלה אין לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת והוא חייב להורות על עיכוב ההליכים
הרשם רשאי להורות על עיכוב הליכים גם במקרים בודדים אחרים המפורטים כאן
עיכוב הליכים מונע את המשך כל ההליכים בתיק, בניגוד להשהיית הליך, המעכבת הליך אחד בלבד שאותו ביקש החייב לעכב


חייב זכאי לעיכוב הליכים אוטומטי של הליכי מימוש משכנתא במקרים מסוימים המפורטים בחוק ההוצאה לפועל.

 • במקרים אלה רשם ההוצאה לפועל חייב להורות על עיכוב ההליכים, ואין לו שיקול דעת להמשיך בהליכים.

מי זכאי?

 • חייב זכאי לעיכוב הליכים אוטומטי של הליכי מימוש משכנתא בכל אחד מהמקרים הבאים:

משכנתא על מקרקעין שאינם משמשים כדירת המגורים של החייב

משכנתא על דירת המגורים של החייב

 • בהליכי מימוש משכנתא על דירת מגורים, יעוכבו ההליכים באופן אוטומטי בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • כאשר החייב הגיש התנגדות לביצוע שטר, ובתנאי שהגיש את ההתנגדות בתוך התקופה שקבועה בחוק.
  • כאשר החייב הודיע על רצונו למכור בעצמו את הדירה לצורך פירעון החוב.
  • כאשר רשם ההוצאה לפועל מינה כונס נכסים לדירה, והחייב פרע בתוך 90 ימים מהמועד שבו מונה כונס הנכסים את החוב או את מחצית החוב בתנאי שהבטיח את פירעון המחצית השנייה של החוב בתוך שישה חודשים להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • רשם ההוצאה לפועל חייב להורות על עיכוב הליכים בכל אחד מהמקרים הנ"ל.

חשוב לדעת

 • למרות שהזכות לעיכוב היא אוטומטית, מומלץ להגיש במקרים אלה בקשה לעיכוב הליכים ליתר ביטחון כדי להבטיח את מימוש הזכות.
 • בנוסף למקרים המתוארים לעיל, ישנם מספר מקרים בודדים שבהם רשאי רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט להורות על עיכוב הליכים (אם החייב ביקש זאת):
 • מלבד מקרים אלה אין לרשם ההוצאה לפועל סמכות להורות על עיכוב הליכי מימוש משכנתא.
 • עיכוב הליכים מונע את המשך כל ההליכים בתיק, זאת בניגוד להשהיית הליך, המעכבת הליך אחד בלבד שאותו ביקש החייב לעכב.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים