הקדמה:

חייב בהוצאה לפועל זכאי לעיכוב הליכים אוטומטי של הליכי מימוש משכנתא במקרים מסוימים
במקרים אלה אין לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת והוא חייב להורות על עיכוב ההליכים
הרשם רשאי להורות על עיכוב הליכים גם במקרים בודדים אחרים המפורטים כאן
עיכוב הליכים מונע את המשך כל ההליכים בתיק. בניגוד להשהיית הליך, המעכבת הליך אחד בלבד שאותו ביקש החייב לעכב


חייב זכאי לעיכוב הליכים אוטומטי של הליכי מימוש משכנתא במקרים מסוימים המפורטים בחוק ההוצאה לפועל.

 • במקרים אלה רשם ההוצאה לפועל חייב להורות על עיכוב ההליכים, ואין לו שיקול דעת להמשיך בהליכים.
הערת עריכה
לבדוק מול רשות האכיפה אם אכן העיכוב הוא "ללא צורך בהגשת בקשה" כי במקרה של מכירת הדירה ע"י החייב כתוב במדריך לחייב של רשות האכיפה שיש לצרף לבקשה טופס בקשות חייב (והסעד היחיד הרלוונטי בטופס זה הוא עיכוב הליכים). אז האם העיכוב הוא באמת אוטומטי (או שמא יש לרשם שיקול דעת לסרב לעיכוב) או האם הוא אוטומטי אך יש צורך פורמלי בהגשת בקשה (גם אם אין שיקול דעת לרשם)?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 07.02.2013, 12:03 (IST)

מי זכאי?

 • חייב זכאי לעיכוב הליכים אוטומטי של הליכי מימוש משכנתא בכל אחד מהמקרים הבאים:

משכנתא על מקרקעין שאינם משמשים כדירת המגורים של החייב

 • כאשר מדובר במשכנתא על מקרקעין שאינם משמשים כדירת המגורים של החייב, החייב זכאי לעיכוב הליכים אוטומטי של הליכי מימוש המשכנתא אם הגיש התנגדות לביצוע שטר המשכנתא, ובתנאי שהגיש את ההתנגדות בתוך התקופה שקבועה בחוק.

משכנתא על דירת המגורים של החייב

 • בהליכי מימוש משכנתא על דירת מגורים, יעוכבו ההליכים באופן אוטומטי בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. כאשר החייב הגיש התנגדות לביצוע שטר, ובתנאי שהגיש את ההתנגדות בתוך התקופה שקבועה בחוק.
 2. כאשר החייב הודיע על רצונו למכור בעצמו את הדירה לצורך פירעון החוב.
 3. כאשר רשם ההוצאה לפועל מינה כונס נכסים לדירה, והחייב פרע בתוך 90 ימים מהמועד שבו מונה כונס הנכסים את החוב או את מחצית החוב בתנאי שהבטיח את פירעון המחצית השנייה של החוב בתוך שישה חודשים להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל.
הערת עריכה
לגבי כונס הנכסים לא ברור האם החייב צריך להודיע ואז לפרוע ואז מעוכבים ההליכים או שהוא מודיע ואז מעוכבים ההליכים?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 07.02.2013, 12:03 (IST)

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • רשם ההוצאה לפועל חייב להורות על עיכוב הליכים בכל אחד מהמקרים הנ"ל.
הערת עריכה
לבדוק מול רשות האכיפה אם אכן העיכוב הוא אוטומטי או שיש בכל מקרה צורך בהגשת בקשה (גם אם אין שיקול דעת לרשם) כי במקרה של מכירת הדירה ע"י החייב כתוב במדריך לחייב של רשות האכיפה שיש לצרף לבקשה טופס בקשות חייב (והסעד היחיד הרלוונטי בטופס זה הוא עיכוב הליכים)
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 07.02.2013, 12:03 (IST)

חשוב לדעת

 • למרות שהזכות לעיכוב היא אוטומטית מומלץ להגיש במקרים אלה בקשה לעיכוב הליכים ליתר ביטחון על מנת להבטיח את מימוש הזכות.
 • בנוסף למקרים המתוארים לעיל, ישנם מספר מקרים בודדים שבהם רשאי רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט להורות על עיכוב הליכים (במקרה שהחייב ביקש זאת):
 1. כאשר החייב טוען טענת "פרעתי".
 2. אם אחד הצדדים הודיע שבכוונתו להגיש ערר, ערעור או בקשת רשות ערעור על החלטה בתיק.
 3. אם חייב הגיש באיחור התנגדות לביצוע שטר המשכנתא.
 • מלבד מקרים אלה אין לרשם ההוצאה לפועל סמכות להורות על עיכוב הליכי מימוש משכנתא.
 • עיכוב הליכים מונע את המשך כל ההליכים בתיק. זאת בניגוד להשהיית הליך, המעכבת הליך אחד בלבד שאותו ביקש החייב לעכב.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים