גמלת ילד נכה לילדים חולי סוכרת (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ילדים חולי סוכרת זכאים לגמלת ילד נכה בהתאם לתנאי הזכאות שיפורטו להלן
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

ילדים חולי סוכרת זכאים לגמלת ילד נכה, בשל היותם זקוקים לטיפול רפואי מיוחד.

ועדה רפואית

לילד עד גיל 3
או
לילד מעל גיל 3

במקרים מסויימים ייתכן
דיון בוועדה ללא נוכחות הילד
קבלת הודעה על החלטת הוועדה
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הגמלה
בכל מקרה ניתן
להגיש תביעה חוזרת


מי זכאי?

 • ילדים החולים בסוכרת זכאים לגמלת ילד נכה על-פי חלוקה ל- 2 קבוצות גיל:
  • גילאי 0-6 שנים: בגילאים אלה, כל ילד שהוא חולה סוכרת זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של 100%, עקב היתכנותם של ארועים רפואיים תכופים הדורשים טיפול מיידי של מבוגר.
  • גילאי 6-18 שנים: בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 01.05.2016, לילדים חולי סוכרת בגילאים אלה תיקבע זכאות לגמלת ילד נכה בשיעור של 50%, מבלי שתיבחן רמת האיזון המטבולי שלהם.
 • חשוב לדעת: תיתכן קביעת זכאות בשיעורים גבוהים יותר מאלה שצויינו, בהתאם למצב הילד ולהחלטת הרופא בוועדה הרפואית או בוועדת העררים.
דוגמה
ילד בן 8 שהוא חולה סוכרת ויש לו קשיים רגשיים, ובשל מצבו ויכולת ההבנה שלו למצבי הסיכון נמצא כי הוא זקוק לנוכחות מתמדת של מבוגר בסביבתו, עשוי להיות זכאי לגמלה בשיעור של 100%.
 • בנוסף, צריכים להתמלא תנאי הזכאות הכלליים (ראו סעיף תנאי זכאות נוספים בערך הכללי של גמלת ילד נכה).

הכנות נדרשות

 • לקראת הגשת התביעה יש להכין בדיקות ומסמכים רלוונטיים.
 • לפני הגשת התביעה או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית, ניתן לקבל ייעוץ חינם במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי.

מסמכים רפואיים נדרשים

 • אם הילד אושפז בבית חולים בשל הסוכרת - מכתב שחרור מבית החולים הכולל את סיכום האשפוז.
 • אם בוצע לילד אבחון במרפאה אנדוקרינולוגית (ללא אשפוז) - מסמך מרופא המרפאה עם פירוט האבחנה.


תהליך מימוש הזכות

 • התהליך הכללי למימוש הזכאות מפורט בטבלה שלהלן.
 • בהתאם לחוזר מס' 1982, יש לקבוע לגבי זכאותם של ילדים חולי סוכרת ללא הזמנת הילד והוריו לוועדה הרפואית.
 • למי שאובחן לפני גיל 6, תיקבע מראש זכאות בשיעור של 50% עד גיל 6 ובשיעור של 100% מגיל 6 עד גיל 18 ו-3 חודשים.
 • לקראת גיל 6 יישלח למשפחה מכתב עדכון לגבי הפחתת שיעור הזכאות, בהתאם להחלטה הראשונה. במקרה שהמשפחה תבקש זאת, התיק ייפתח לבדיקה מחדש.


שיעורי הגמלה

 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור של 50% הוא 1,249 ש"ח, נכון לשנת 2018. הסכום כולל תוספת בסך 151 ש"ח (תוספת זו משולמת רטרואקטיבית החל מינואר 2018).
 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור של 100% הוא 2,569 ש"ח, נכון לשנת 2018. סכום זה כולל תוספת בסך 373 ש"ח.

חשוב לדעת

 • ניתן לבדוק זכאות לקבלת שתי קצבאות במקביל באמצעות מחשבון באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • ילד עד גיל 3 הזכאי לגמלת ילד נכה יכול להתקבל למעון יום שיקומי.
 • על-פי החוק, לא ניתן לעקל גמלת ילד נכה. במקרה שקיים עיקול על חשבון הבנק על-ידי ההוצאה לפועל יש לפנות למשרדי ההוצאה לפועל ולהביא אישור על הסרת העיקול ספציפית לכספי גמלת ילד נכה ולהגישו לגורמים המתאימים (בנק וכד').
 • המוסד לביטוח לאומי שולח תעודת נכה למי שנמצא זכאי לגמלת ילד נכה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים