גמלת ילד נכה לילדים אוטיסטים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ילדים הנמצאים על הרצף האוטיסטי זכאים לגמלת ילד נכה
למידע לגבי זכאות ילדים על הרצף האוטיסטי לגמלה, ראו בדף זה באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע כללי בנושא גמלת ילד נכה ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

על-פי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), ילדים הנמצאים על הרצף האוטיסטי זכאים לגמלת ילד נכה.

ועדה רפואית

לילד עד גיל 3
או
לילד מעל גיל 3

במקרים מסויימים ייתכן
דיון בוועדה ללא נוכחות הילד
קבלת הודעה על החלטת הוועדה
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הגמלה
בכל מקרה ניתן
להגיש תביעה חוזרת


מי זכאי?

זכאות זמנית וזכאות קבועה

 • ילד מתחת לגיל 7 עשוי להיבדק עד 3 פעמים (למעט במקרים חריגים), לצורך קביעת זכאותו לקצבה.
 • לילד מעל גיל 7 תיקבע זכאות קבועה עד גיל 18.

הכנות נדרשות

 • יש לעבור תחילה אבחון, לפרטים נוספים, ראו אבחון אוטיזם.
 • ילד שעדיין נמצא בתהליך האבחון עשוי להיות זכאי לקצבה מסיבות אחרות, כמו השגחה, ולכן מומלץ להגיש תביעה כבר בשלב זה.
 • לקראת הגשת התביעה יש להכין בדיקות ומסמכים רלוונטיים.
 • לפני הגשת התביעה או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית, ניתן לקבל ייעוץ חינם במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי.

מסמכים נדרשים

 • אבחונים:
  • ניתן להגיש אבחון שבוצע על-פי ההגדרות הישנות של DSM-4, בתנאי שנערך עד יום 01.06.2014 (ללא קשר למועד הגשת התביעה).
  • אבחון שביצועו הסתיים מיום 01.06.2014 ואילך יוגש רק אם נערך בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מספר 15/13 מיום 10.11.2013, המבוסס על ההגדרות שנקבעו ב-DSM-V. לפרטים נוספים לגבי ההליך, ראו אבחון אוטיזם.
 • בנוסף לאבחון, רצוי לצרף את המסמכים הבאים:
  • דו"ח חינוכי מהמסגרת שהילד לומד בה.
  • דו"ח על טיפולים פרא-רפואיים (קלינאית תקשורת וריפוי בעיסוק).


תהליך מימוש הזכות

שיעורי הגמלה

 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור של 100% הוא 2,569 ש"ח, נכון לשנת 2018. סכום זה כולל תוספת בסך 373 ש"ח.
 • סכום גמלת ילד נכה בשיעור של 188% הוא 4,701 ש"ח, נכון לשנת 2018. הסכום כולל תוספת בסך 573 ש"ח (תוספת זו הוגדלה רטרואקטיבית החל מינואר 2018).

משפחות עם יותר מילד אחד נכה

 • משפחה שבה שני ילדים או יותר זכאים לגמלת ילד נכה, תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל עבור כל אחד מהילדים.
 • התוספת לגמלה של כל ילד תהיה בשיעור של 50% מאחוזי הזכאות שנקבעו לו.
דוגמה
משפחה שבה ילד אחד זכאי לגמלה בשיעור של 100% ואחיו זכאי לגמלה בשיעור של 50%:
 • הילד שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור של 100% יקבל גמלה מוגדלת בשיעור של 150%.
 • הילד שנקבעה לו זכאות לגמלה בשיעור של 50% יקבל גמלה מוגדלת בשיעור של 75%.
 • משפחה עם שני ילדים נכים המקבלת גמלת ילד נכה רק עבור אחד מהם, תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל עבורו, אם הילד השני אינו זכאי לגמלה בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • הוא שוהה במוסד או בסידור אחר מחוץ לבית.
  • הוא מעל גיל 18, ושולמה עבורו לפני כן גמלת ילד נכה.
 • במשפחה עם שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה, או ילד אחד הזכאי לגמלת ילד נכה וילד שני הזכאי לגמלת ניידות, תיתכן זכאות של אותו ילד גם לגמלת ילד נכה וגם לגמלת ניידות.

חשוב לדעת

 • ניתן לבדוק זכאות לקבלת שתי קצבאות במקביל באמצעות מחשבון באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • ילד עד גיל 3 הזכאי לגמלת ילד נכה יכול להתקבל למעון יום שיקומי.
 • על-פי החוק, לא ניתן לעקל גמלת ילד נכה. במקרה שקיים עיקול על חשבון הבנק על-ידי ההוצאה לפועל יש לפנות למשרדי ההוצאה לפועל ולהביא אישור על הסרת העיקול ספציפית לכספי גמלת ילד נכה ולהגישו לגורמים המתאימים (בנק וכד').
 • המוסד לביטוח לאומי שולח תעודת נכה למי שנמצא זכאי לגמלת ילד נכה.

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים