אישה הרה נמצאת בשמירת היריון אם נדרשת הגבלת פעילותה בשל סיכון בריאותי לה או לעוברה
עובדת שנעדרה מעבודתה בשל שמירת היריון למשך 30 יום לפחות, זכאית לגמלה לשמירת היריון מהמוסד לביטוח לאומי
עובדת שנעדרה בשל מצבה הרפואי לרגל ההיריון ואינה זכאית לגמלה לשמירת היריון, זכאית לתשלום דמי מחלה מהמעסיק


שמירת היריון הוא מצב שבו מוגבלת הפעילות של אישה הרה בשל סיכון בריאותי לה או לעוברה. כמו כן ייתכן מצב שבו סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצועה מסכנים את העובדת בשל הריונה או את עוברה ולמעסיק אין עבודה חלופית מתאימה.

צבירת זכויות במהלך שמירת היריון

הפרשות לקופות גמל

 • עובדת בשמירת היריון שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון ומעסיקה נהג להפריש עבורה כספים לקופות גמל, צריכה להפקיד כל חודש את חלקה בהפרשות לקופות הגמל (פנסיה, קופות גמל, קרן השתלמות) אצל המעסיק.
 • בתוך 7 ימים מהיום שהכסף הועבר מהעובדת אל המעסיק, עליו להעביר את חלקו ואת חלקה של העובדת לקופות הגמל.
 • לפרטים נוספים, ראו הפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות בשמירת היריון.
דוגמה
רואת חשבון בעלת ותק של 8 חודשים במשרד רואי חשבון הנמצאת בשמירת היריון אשר גם היא וגם המעסיקים שלה נוהגים להפריש בעבורה כספים לקופת גמל, צריכה להמשיך ולהפריש את הסכום הרגיל גם במהלך התקופה שהיא נמצאת בשמירת היריון. את הסכום הקבוע היא צריכה להעביר למעסיקים שלה והם צריכים להעביר את הסכום הזה בצירוף החלק שלהם לקופת הגמל בתוך 7 ימים מהיום שהתקבל אצלם החלק של העובדת.

צבירת ותק לדמי הבראה

 • חוק עבודת נשים קובע כי היעדרות בגין שמירת היריון לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת (ראו סעיף 7(ג)(1) לחוק), ועל כן יש להביא בחשבון את תקופת שמירת ההיריון בחישוב דמי ההבראה.
 • יחד עם זאת, קיימת מחלוקת בפסיקה האם תקופת שמירת ההיריון נספרת רק לצורך עמידה בתנאי הסף של שנת וותק אך לא מזכה בתשלום דמי הבראה, או שהעובדת זכאית לתשלום דמי הבראה בגין כל תקופת שמירת ההיריון. ישנם מספר פסקי דין של בית הדין האזורי לעבודה בהם נפסק שהעובדת זכאית לתשלום דמי הבראה עבור התקופה בה שהתה בשמירת לידה, אולם יש גם פסיקה ממנה עולה שתקופת שמירת היריון תבוא בחשבון בבדיקה אם עברה שנה אחת של ותק לצורך זכאות עקרונית לדמי הבראה, אך לא תבוא בחשבון לצורך קביעת שווי הזכאות להבראה. (ראו רשימת פסקי דין בהמשך). טרם התקבל פסק דין מחייב של בית הדין הארצי בסוגיה זו.

ימי חופשה

 • מספר ימי החופשה השנתית שעובדת ששהתה בשמירת היריון זכאית להם, ייקבע לפי מספר ימי העבודה שעבדה בפועל במהלך אותה שנה קלנדרית. למידע על חישוב מספר ימי החופשה ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.
דוגמה
 • עובדת העובדת במשרה מלאה 5 ימים בשבוע, החלה לעבוד ב-01.01.2015.
 • בשנת 2017 (שנת עבודתה השלישית) שהתה העובדה בתקופה של שמירת היריון, ועבדה בפועל 100 ימים בלבד במהלך השנה.
 • היות שהקשר המשפטי עם המעסיק לא ניתק וצבירת הוותק נמשכת, תקופת הזכאות המלאה של העובדת היא 16 ימי חופשה ברוטו כאילו עבדה כל השנה.
 • עם זאת, היות שהיא עבדה פחות מ-200 ימים באותה שנה, היא זכאית לחלק יחסי ממספר ימי הזכאות לחופשה ברוטו, בהתאם ליחס שבין ימי עבודתה בפועל ל-200.
  חישוב חופשה שנתית 200.jpg
 • העובדת זכאית ל-8 ימי חופשה ברוטו (6 ימים נטו) עבור שנת 2017 על פי החישוב הבא: 100 חלקי 200 כפול 16 (מספר הימים ברוטו) - סה"כ 8 ימים ברוטו (כולל שישי שבת), שהם 6 ימים חופשה נטו.

זכויות נוספות

זכאות לקצבת נכות מקרן הפנסיה (פנסיית נכות) במהלך שמירת היריון

שימו לב
יש לבדוק מראש אם קרן הפנסיה אכן משלמת קצבה במקרה של שמירת היריון ובאלו תנאים
 • הזכאות לגמלה לשמירת היריון מותנית בכך שהעובדת לא יכולה לעבוד במשך 30 יום לפחות. לעומת זאת הזכאות לקצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות) תינתן רק אם חוסר היכולת לעבוד נמשך מעל 90 ימים (או פחות מכך אם תקנון הקרן מאפשר זאת).
 • ייתכן (אך לא בהכרח) שגובה הקצבה מקרן הפנסיה גבוה יותר מגובה הגמלה לשמירת היריון שהעובדת עשויה לקבל מהמוסד לביטוח לאומי. למידע על אופן חישוב גובה הקצבה מקרן הפנסיה ראו חישוב גובה קצבת נכות מקרן פנסיה.
 • לא כל קרנות הפנסיה מאפשרות לקבל קצבת נכות במקרה של שמירת היריון ולכן מומלץ לבדוק מראש מול קרן הפנסיה שבה מבוטחת העובדת.

מי זכאי?

 • נשים הנמצאות בשמירת היריון.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדת להציג אישורים רפואיים המעידים שהיעדרותה מהעבודה נובעת בשל מצבה הרפואי עקב ההיריון או בשל החשש כי מקום העבודה מסכן אותה בשל הריונה או את עוברה.
 • אם העובדת נעדרת למעלה מ-30 יום, עליה להגיש תביעה לגמלה לשמירת היריון למוסד לביטוח לאומי ולצרף אליה את האישורים הרלוונטיים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים