הקדמה:

אישה הרה נמצאת בשמירת הריון אם נדרשת הגבלת פעילותה בשל סיכון בריאותי לה או לעוברה
עובדת שנעדרה מעבודתה בשל שמירת הריון למשך 30 יום לפחות, זכאית לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי
עובדת שנעדרה בשל מצבה הרפואי לרגל ההריון ואינה זכאית לגמלה לשמירת הריון, זכאית לתשלום דמי מחלה מהמעסיק


שמירת הריון הוא מצב שבו מוגבלת הפעילות של אישה הרה בשל סיכון בריאותי לה או לעוברה. כמו כן ייתכן מצב שבו סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצועה מסכנים את העובדת בשל הריונה או את עוברה ולמעסיק אין עבודה חלופית מתאימה.

 • המוסד לביטוח לאומי משלם גמלה לשמירת הריון, בהתאם לתנאי הזכאות, לעובדת שנעדרה מעבודתה בשל שמירת הריון לפחות 30 יום.
 • עובדת שנעדרה בשל מצבה הרפואי לרגל ההריון ואינה זכאית לגמלה לשמירת הריון, זכאית לתשלום דמי מחלה מהמעסיק, על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה ועד לניצולם המלא.
 • עובדת שסוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את עוברה או אותה בשל היותה בהריון והיא אינה זכאית לגמלה לשמירת הריון, רשאית לצאת לחופשה ללא תשלום.
 • למידע כללי על זכויות העובדת בתקופת ההריון ראו בפורטל הריון ולידה.

הפרשות לקופות גמל

 • עובדת בשמירת הריון שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההריון ומעסיקה נהג להפריש עבורה כספים לקופות גמל, צריכה להפקיד כל חודש את חלקה בהפרשות לקופות הגמל (פנסיה, קופות גמל, קרן השתלמות) אצל המעסיק.
 • בתוך 7 ימים מהיום שהכסף הועבר מהעובדת אל המעסיק, עליו להעביר את חלקו ואת חלקה של העובדת לקופות הגמל.
 • לפרטים נוספים, ראו הפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות בשמירת הריון.
דוגמה
רואת חשבון בעלת ותק של 8 חודשים במשרד רואי חשבון הנמצאת בשמירת הריון אשר גם היא וגם המעסיקים שלה נוהגים להפריש בעבורה כספים לקופת גמל, צריכה להמשיך ולהפריש את הסכום הרגיל גם במהלך התקופה שהיא נמצאת בשמירת הריון. את הסכום הקבוע היא צריכה להעביר למעסיקים שלה והם צריכים להעביר את הסכום הזה בצירוף החלק שלהם לקופת הגמל בתוך 7 ימים מהיום שהתקבל אצלם החלק של העובדת.

צבירת ותק לדמי הבראה

 • סעיף 7(ג)(1) לחוק עבודת נשים קובע כי היעדרות בגין שמירת הריון לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת.
 • ישנם פסקי דין של בית הדין האזורי לעבודה שנקבע בהם כי תקופת ההיעדרות בשל שמירת הריון צוברת ותק להבראה (ראו דמ (ב"ש) 2816/04, וכן דמ 2397/03 באתר נבו).
 • מאידך, ישנה פסיקה שנקבע בה ההיפך (ראו סעש (נצ') 25234-07-12‏).
 • בפסק הדין האזורי סע (חי') 13238-06-11 נקבע כי תקופת שמירת הריון תבוא בחשבון בבדיקה אם עברה שנה אחת של ותק לצורך זכאות עקרונית לדמי הבראה, אך לא תבוא בחשבון לצורך קביעת שווי הזכאות להבראה.
 • פסקי הדין של בית הדין האזורי לעבודה הם פסקי דין מנחים בלבד, ונכון לפברואר 2019 טרם התקבל פסק דין מחייב של בית הדין הארצי בסוגיה זו.

מי זכאי?

 • נשים הנמצאות בשמירת הריון.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדת להציג אישורים רפואיים המעידים שהיעדרותה מהעבודה נובעת בשל מצבה הרפואי עקב ההריון או בשל החשש כי מקום העבודה מסכן אותה בשל הריונה או את עוברה.
 • אם העובדת נעדרת למעלה מ-30 יום, עליה להגיש תביעה לגמלה לשמירת הריון לביטוח לאומי ביחד עם האישורים הרפואיים כאמור.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים