הקדמה:

אישה הרה נמצאת בשמירת הריון אם נדרשת הגבלת פעילותה בשל סיכון בריאותי לה או לעוברה
עובדת שנעדרה מעבודתה בשל שמירת הריון למשך 30 יום לפחות, זכאית לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי
עובדת שנעדרה בשל מצבה הרפואי לרגל ההריון ואינה זכאית לגמלה לשמירת הריון, זכאית לתשלום דמי מחלה מהמעסיק


שמירת הריון הוא מצב שבו מוגבלת הפעילות של אישה הרה בשל סיכון בריאותי לה או לעוברה. כמו כן ייתכן מצב שבו סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצועה מסכנים את העובדת בשל הריונה או את עוברה ולמעסיק אין עבודה חלופית מתאימה.

צבירת זכויות במהלך שמירת הריון

הפרשות לקופות גמל

 • עובדת בשמירת הריון שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההריון ומעסיקה נהג להפריש עבורה כספים לקופות גמל, צריכה להפקיד כל חודש את חלקה בהפרשות לקופות הגמל (פנסיה, קופות גמל, קרן השתלמות) אצל המעסיק.
 • בתוך 7 ימים מהיום שהכסף הועבר מהעובדת אל המעסיק, עליו להעביר את חלקו ואת חלקה של העובדת לקופות הגמל.
 • לפרטים נוספים, ראו הפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות בשמירת הריון.
דוגמה
רואת חשבון בעלת ותק של 8 חודשים במשרד רואי חשבון הנמצאת בשמירת הריון אשר גם היא וגם המעסיקים שלה נוהגים להפריש בעבורה כספים לקופת גמל, צריכה להמשיך ולהפריש את הסכום הרגיל גם במהלך התקופה שהיא נמצאת בשמירת הריון. את הסכום הקבוע היא צריכה להעביר למעסיקים שלה והם צריכים להעביר את הסכום הזה בצירוף החלק שלהם לקופת הגמל בתוך 7 ימים מהיום שהתקבל אצלם החלק של העובדת.

צבירת ותק לדמי הבראה

 • סעיף 7(ג)(1) לחוק עבודת נשים קובע כי היעדרות בגין שמירת הריון לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת.
 • ישנם פסקי דין של בית הדין האזורי לעבודה שנקבע בהם כי תקופת ההיעדרות בשל שמירת הריון צוברת ותק להבראה (ראו דמ (ב"ש) 2816/04, וכן דמ 2397/03 באתר נבו).
 • מאידך, ישנה פסיקה שנקבע בה ההיפך (ראו סעש (נצ') 25234-07-12‏).
 • בפסק הדין האזורי סע (חי') 13238-06-11 נקבע כי תקופת שמירת הריון תבוא בחשבון בבדיקה אם עברה שנה אחת של ותק לצורך זכאות עקרונית לדמי הבראה, אך לא תבוא בחשבון לצורך קביעת שווי הזכאות להבראה.
 • פסקי הדין של בית הדין האזורי לעבודה הם פסקי דין מנחים בלבד, ונכון לפברואר 2019 טרם התקבל פסק דין מחייב של בית הדין הארצי בסוגיה זו.

ימי חופשה

 • מספר ימי החופשה השנתית שעובדת ששהתה בשמירת הריון זכאית להם, ייקבע לפי מספר ימי העבודה שעבדה בפועל במהלך אותה שנה קלנדרית. למידע על חישוב מספר ימי החופשה ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.
דוגמה
 • עובדת העובדת במשרה מלאה 5 ימים בשבוע, החלה לעבוד ב-01.01.2015.
 • בשנת 2017 (שנת עבודתה השלישית) שהתה העובדה בתקופה של שמירת הריון, ועבדה בפועל 100 ימים בלבד במהלך השנה.
 • היות שהקשר המשפטי עם המעסיק לא ניתק וצבירת הוותק נמשכת, תקופת הזכאות המלאה של העובדת היא 16 ימי חופשה ברוטו כאילו עבדה כל השנה.
 • עם זאת, היות שהיא עבדה פחות מ-200 ימים באותה שנה, היא זכאית לחלק יחסי ממספר ימי הזכאות לחופשה ברוטו, בהתאם ליחס שבין ימי עבודתה בפועל ל-200.
  חישוב חופשה שנתית 200.jpg
 • העובדת זכאית ל-8 ימי חופשה ברוטו (6 ימים נטו) עבור שנת 2017 על פי החישוב הבא: 100 חלקי 200 כפול 16 (מספר הימים ברוטו) - סה"כ 8 ימים ברוטו (כולל שישי שבת), שהם 6 ימים חופשה נטו.

זכויות נוספות

זכאות לקצבת נכות מקרן הפנסיה (פנסיית נכות) במהלך שמירת הריון

שימו לב
יש לבדוק מראש אם קרן הפנסיה אכן משלמת קצבה במקרה של שמירת הריון ובאלו תנאים
 • הזכאות לגמלה לשמירת הריון מותנית בכך שהעובדת לא יכולה לעבוד במשך 30 יום לפחות. לעומת זאת הזכאות לקצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות) תינתן רק אם חוסר היכולת לעבוד נמשך מעל 90 ימים (או פחות מכך אם תקנון הקרן מאפשר זאת).
 • ייתכן (אך לא בהכרח) שגובה הקצבה מקרן הפנסיה גבוה יותר מגובה הגמלה לשמירת הריון שהעובדת עשויה לקבל מהמוסד לביטוח לאומי. למידע על דרך חישוב גובה הקצבה מקרן הפנסיה ראו חישוב גובה קצבת נכות מקרן פנסיה.
 • לא כל קרנות הפנסיה מאפשרות לקבל קצבת נכות במקרה של שמירת הריון ולכן מומלץ לבדוק מראש מול קרן הפנסיה שבה מבוטחת העובדת.


מי זכאי?

 • נשים הנמצאות בשמירת הריון.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדת להציג אישורים רפואיים המעידים שהיעדרותה מהעבודה נובעת בשל מצבה הרפואי עקב ההריון או בשל החשש כי מקום העבודה מסכן אותה בשל הריונה או את עוברה.
 • אם העובדת נעדרת למעלה מ-30 יום, עליה להגיש תביעה לגמלה לשמירת הריון למוסד לביטוח לאומי ולצרף אליה את האישורים הרלוונטיים.


פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים