זכויות תעסוקה בשמירת הריון (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אישה הרה נמצאת בשמירת הריון אם נדרשת הגבלת פעילותה בשל סיכון בריאותי לה או לעוברה
עובדת שנעדרה מעבודתה בשל שמירת הריון למשך 30 יום לפחות, זכאית לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי
עובדת שנעדרה בשל מצבה הרפואי לרגל ההריון ואינה זכאית לגמלה לשמירת הריון, זכאית לתשלום דמי מחלה מהמעביד

שמירת הריון הוא מצב שבו מוגבלת הפעילות של אישה הרה בשל סיכון בריאותי לה או לעוברה. כמו כן ייתכן מצב שבו סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצועה מסכנים את העובדת בשל הריונה או את עוברה ולמעביד אין עבודה חלופית מתאימה (למשל עובדת שהיא טייסת).

  • המוסד לביטוח לאומי משלם גמלה לשמירת הריון בתנאי שהעובדת הציגה אישור רפואי בדבר היותה בשמירת הריון והיא נעדרה מעבודתה בשל שמירת הריון לפחות 30 יום.
  • עובדת שנעדרה בשל מצבה הרפואי לרגל ההריון ואינה זכאית לגמלה לשמירת הריון, זכאית לתשלום דמי מחלה מהמעסיק, על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה ועד לניצולם המלא.
  • עובדת בשמירת הריון, אשר עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההריון ומעסיקה נהג להפריש בעבורה כספים לקופות גמל, צריכה להפקיד כל חודש את חלקה בהפרשות לקופות הגמל (פנסיה, קופות גמל, קרן השתלמות) אצל המעסיק. על המעסיק להעביר בתוך 7 ימים (מהיום שהועבר אליו הכסף מהעובדת) את חלקו ואת חלקה של העובדת לקופות הגמל. לפרטים נוספים, ראו הפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות בשמירת הריון.
דוגמה
רואת חשבון בעלת ותק של 8 חודשים במשרד רואי חשבון הנמצאת בשמירת הריון אשר גם היא וגם המעסיקים שלה נוהגים להפריש בעבורה כספים לקופת גמל, צריכה להמשיך ולהפריש את הסכום הרגיל גם במהלך התקופה שהיא נמצאת בשמירת הריון. את הסכום הקבוע היא צריכה להעביר למעסיקים שלה והם צריכים להעביר את הסכום הזה בצירוף החלק שלהם לקופת הגמל בתוך 7 ימים מהיום שהתקבל אצלם החלק של העובדת.

מי זכאי?

  • נשים הנמצאות בשמירת הריון.

תהליך מימוש הזכות

  • על העובדת להציג אישורים רפואים המעידים שהיעדרותה מהעבודה נובעת בשל מצבה הרפואי עקב ההריון או בשל החשש כי מקום העבודה מסכן אותה בשל הריונה או את עוברה.
  • אם העובדת נעדרת למעלה מ-30 יום, עליה להגיש תביעה לגמלה לשמירת הריון לביטוח לאומי ביחד עם האישורים הרפואיים כאמור.

חשוב לדעת

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים