הקדמה:

עובדת בהריון רשאית לצאת לחופשה ללא תשלום אם רופא אישר בכתב כי סוג העבודה, מקומה או אופן ביצועה מסכנים את עוברה או אותה בשל היותה בהריון, או אינם מאפשרים לה לבצע את עבודתה, והמעסיק לא מצא לה עבודה חלופית מתאימה
תקופת שהותה של העובדת בחופשה ללא תשלום תיחשב כתקופת עבודה לצורך חישוב זכויות התלויות בוותק
עובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה לפחות 30 יום מפני שסביבת העבודה או סוג העבודה מהווים סכנה לה או לעובר, עשויה להיות זכאית לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לתנאי הזכאות
למידע נוסף ראו סעיפים 7(ג)(1א) ו-7(ג)(1ב) לחוק עבודת נשים


עובדת בהריון, שרופא אישר בכתב כי סוג העבודה, מקומה או אופן ביצועה מסכנים את העובר או אותה בשל היותה בהריון, או אינם מאפשרים לה לבצע את עבודתה, רשאית לצאת לחופשה ללא תשלום, וזאת בתנאי שהמעסיק של העובדת לא מצא לה עבודה חלופית מתאימה (ראו פרטים נוספים לגבי איסור על העסקת עובדת בהריון בעבודות מסוכנות).

דוגמה
 • עובדת הועסקה במפעל מיום 01.01.2013.
 • ב-01.06.2014 העובדת הודיעה כי היא בחודש השלישי להריונה והציגה אישור רפואי בכתב על כך שסוג העבודה מסכן אותה ואת עוברה.
 • לאחר שלא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה, העובדת יצאה לחופשה ללא תשלום למשך חצי שנה.
 • לאחר הלידה וחופשת הלידה, חזרה העובדת לעבודתה, עד שפוטרה ביום 31.12.2016.
 • למרות שהעובדת שהתה בחופשה ללא תשלום במשך חצי שנה, היא זכאית לפיצויי פיטורים עבור 4 שנות עבודה מלאות.

מי זכאי?

 • עובדת בהריון העומדת בשני התנאים הבאים:
  1. רופא אישר בכתב כי:
   • סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את העובדת בשל היותה בהריון או את עוברה; או
   • העובדת אינה יכולה למלא את עבודתה בשל סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה.
  2. המעסיק לא מצא לעובדת עבודה חלופית מתאימה.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדת להציג בפני המעסיק אישור בכתב מרופא שסוג העבודה, מקומה או אופן ביצועה מסכנים את עוברה או אותה בשל הריונה, או אינם מאפשרים לה לבצע את עבודתה.

גמלה לשמירת הריון

 • עובדת עשויה להיות זכאית לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי, אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  • העובדת נאלצה להיעדר מעבודתה לפחות 30 יום בזמן ההריון מפני שסביבת העבודה או סוג העבודה מהווים סכנה לה או לעובר.
  • המעסיק לא מצא לעובדת עבודה חלופית.

תשלום דמי ביטוח לאומי

תשלומים לביטוח פנסיוני וקרן השתלמות


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים