הקדמה:

"הורה אחד" זכאי לנקודת זיכוי אחת על הכנסה מיגיעה אישית בגין גידול ילדיו, ללא קשר למספר הילדים (וזאת בנוסף לנקודות זיכוי אחרות המוענקות לו בגין כל ילד)
"הורה אחד" הוא הורה לילד, שהורהו השני אינו בחיים או שזהותו של ההורה השני אינה רשומה במרשם האוכלוסין
שווי ההטבה הוא 2,616 ש"ח לשנה ו-218 ש"ח לחודש
ראו סימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן בשנת המס הנוכחית, באתר רשות המסים

"הורה אחד" זכאי לנקודת זיכוי אחת על הכנסה מיגיעה אישית בגין גידול ילדיו (ללא קשר למספר הילדים). ההטבה ניתנת החל משנת המס בה נולד הילד ועד לשנה שבה ימלאו לו 18.

 • "הורה אחד" הוא הורה לילד, שהורהו השני אינו בחיים או שזהותו של ההורה השני אינה רשומה במרשם האוכלוסין.
 • נקודת הזיכוי הזו ניתנת להורה בנוסף לנקודות הזיכוי האחרות המוענקות לו בגין כל ילד (לפירוט מלוא נקודות הזיכוי הניתנות בגין כל ילד ראו טבלה בהמשך).

מי זכאי?

 • תושב ישראל אשר מנוכה משכרו מס הכנסה, ושהוא "הורה אחד" לילד (כלומר ההורה השני של הילד אינו בחיים, או שהילד נרשם במרשם האוכלוסין ללא פרטי ההורה השני).
 • אם ההורה הפך להורה אחד במהלך שנת המס או נישא מחדש במהלך השנה, הוא יהיה זכאי לנקודת הזיכוי באותה שנת מס לפי החלק היחסי של השנה שבה לא היה נשוי.
דוגמה
 • אב לילדים התאלמן ביום 01.07.2015, וגידל את ילדיו לבדו. הוא התחתן מחדש ב-01.10.2017.
 • בשנת המס 2015 הוא זכאי ל-1/2 נקודת זיכוי, שכן בשנת המס הזו הוא היה אלמן ונחשב ל"הורה אחד" במשך חצי שנה בלבד.
 • בשנת המס 2016 הוא זכאי למלוא נקודת הזיכוי, שכן הוא נחשב ל"הורה אחד" במשך כל שנת המס.
 • בשנת המס 2017 הוא זכאי ל-3/4 נקודת זיכוי, מכיוון שבשנה זו הוא גידל את ילדיו לבדו רק במשך 9 חודשים מתוך 12 חודשי השנה, כלומר 3/4 מהשנה.

תהליך מימוש הזכות

טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב
הערת עריכה
לברר מה צריך לצרף
הערה מאת שרון הורנשטיין 21:10, 3 במרץ 2012 (IST)

חשוב לדעת

 • נקודות הזיכוי ניתנות לעובדים שהם תושבי ישראל בלבד, והן מתווספות לנקודות הזיכוי הבאות:
 • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שהעובד צריך לשלם, ולכל היותר עד למצב בו גובה המס שיידרש לשלם הינו אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלו במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שלהן הוא זכאי.
  • אם לפי גובה הכנסתו של ההורה הוא אינו צריך לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלו מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות אשר להן הוא זכאי), הוא לא יוכל ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות הניתנות לו עבור ילדיו.
  • אם לפי גובה הכנסתו של ההורה הוא נדרש לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הוא יוכל לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי, וזאת עד למצב בו גובה המס שיהיה עליו לשלם יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 7,848 ש"ח (3 כפול 2,616 ש"ח, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). עובד הזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-7,848 ש"ח, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (ולא יידרש כלל לשלם מס הכנסה).

ריכוז נקודות הזיכוי השונות הניתנות להורים לילדים

גיל הילד בשנת המס נקודות עבור ילד עד גיל 18 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודות עבור ילד עד גיל 5 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) סה"כ נקודות זיכוי לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו נקודות עבור ילד מתחת לגיל 6

(לאב/להורה שאינו מקבל את קצבת הילדים או שהילד אינו בחזקתו)

שנת הלידה 1.5 (או חצי נקודה, אם ההורה בוחר לדחות נקודה לשנה הבאה) - 1.5 1.5
השנה שבה ימלאו לילד שנה 1 (או 2, אם ההורה דחה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 1.5 2.5 2.5
השנה שבה ימלאו לילד שנתיים 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 3 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 4 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 5 1 1.5 2.5 2.5
כל אחת מהשנים שבהן ימלאו לילד 6 עד 17 1 - 1 -
השנה שבה ימלאו לילד 18 1/2 - 1/2 -
דוגמה
הורה יחיד (שההורה השני אינו בחיים או אינו ידוע) עם שני ילדים שבשנת 2021 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • אותו הורה יקבל הן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאב והן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאם.
 • מספר נקודות הזיכוי של של אותו הורה יהיה 9.25 (אם זה גבר) או 9.75 (אם זו אישה) לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2021 - 5 נקודות, לפי הפירוט הבא:
  • בגין הילד שיחגוג 8 שנים בשנת 2021 - נקודה אחת המוענקת עבור ילדים עד גיל 18.
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי.
  • כמו כן, יקבל ההורה נקודת זיכוי אחת נוספת (בלי קשר למספר הילדים) בשל היותו הורה יחיד.


ארגוני סיוע

ארגוני סיוע למשפחות חד הוריות:

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים