נקודות זיכוי ממס הכנסה ל"הורה אחד" עבור גידול ילדיו (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

"הורה אחד" זכאי לנקודת זיכוי אחת בגין גידול ילדיו, ללא קשר למספר הילדים (וזאת בנוסף לנקודות הזיכוי האחרות המוענקות לו בגין כל ילד)
"הורה אחד" הוא הורה לילד, שהורהו השני אינו בחיים או שזהותו של ההורה השני אינה רשומה במרשם האוכלוסין.
שווי ההטבה הוא 2592 ש"ח לשנה ו-216 ש"ח לחודש
לחישוב נקודות הזיכוי עד שנת 2016 (כולל) ראו מחשבון נקודות זיכוי הרלוונטי עד 31.12.2016 באתר רשות המסים
לחישוב נקודות הזיכוי לשנים 2018-2017 ראו מחשבון נקודות זיכוי לשנים 2018-2017 באתר רשות המסים

"הורה אחד" זכאי לנקודת זיכוי אחת בגין גידול ילדיו (ללא קשר למספר הילדים). ההטבה ניתנת החל משנת המס בה נולד הילד ועד לשנה שבה ימלאו לו 18.

 • "הורה אחד" הוא הורה לילד, שהורהו השני אינו בחיים או שזהותו של ההורה השני אינה רשומה במרשם האוכלוסין.

נקודת הזיכוי הזו ניתנת להורה בנוסף לנקודות הזיכוי האחרות המוענקות לו בגין כל ילד. (לפירוט מלוא נקודות הזיכוי הניתנות בגין כל ילד ראו טבלה בהמשך).

מי זכאי?

 • תושב ישראל אשר מנוכה משכרו מס הכנסה, ושהוא "הורה אחד" לילד (כלומר ההורה השני של הילד אינו בחיים, או שהילד נרשם במרשם האוכלוסין ללא פרטי ההורה השני).

תהליך מימוש הזכות

 • לשם מימוש הזכות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעביד, לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
הערת עריכה
לברר מה צריך לצרף
הערה מאת שרון הורנשטיין 21:10, 3 במרץ 2012 (IST)

חשוב לדעת

 • נקודות הזיכוי ניתנות לעובדים שהם תושבי ישראל בלבד, והן מתווספות לנקודות הזיכוי הבאות:
 • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שהעובד צריך לשלם, ולכל היותר עד למצב בו גובה המס שיידרש לשלם הינו אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלו במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שלהן הוא זכאי.
  • אם לפי גובה הכנסתו של ההורה הוא אינו צריך לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלו מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות אשר להן הוא זכאי), הוא לא יוכל ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות הניתנות לו עבור ילדיו.
  • אם לפי גובה הכנסתו של ההורה הוא נדרש לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הוא יוכל לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי, וזאת עד למצב בו גובה המס שיהיה עליו לשלם יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 7,776 ש"ח (3 כפול 2,592 ש"ח, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). עובד הזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-7,776 ש"ח, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (ולא יידרש כלל לשלם מס הכנסה).

ריכוז נקודות הזיכוי השונות הניתנות להורים לילדים

גיל הילד בשנת המס נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לילד עד גיל 18 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים/להורה שהילד בחזקתו) נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לילד עד גיל 5 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים/להורה שהילד בחזקתו) סה"כ נקודות זיכוי לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים/להורה שהילד בחזקתו נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לפעוט מתחת לגיל 6

(לאב/להורה שאינו מקבל את קצבת הילדים/להורה שהילד אינו בחזקתו)

שנת הלידה 1.5 (או חצי נקודה, אם ההורה בוחר לדחות נקודה לשנה הבאה) - 1.5 1.5
השנה שבמהלכה יחגוג הילד יום הולדת שנה 1 (או 2, אם ההורה דחה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 1.5 2.5 2.5
השנה שבמהלכה יחגוג הילד יום הולדת שנתיים 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבמהלכה יחגוג הילד יום הולדת 3 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבמהלכה יחגוג הילד יום הולדת 4 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבמהלכה יחגוג הילד יום הולדת 5 1 1.5 2.5 2.5
בכל אחת מהשנים שבהלכן יחגוג הילד ימי הולדת 6 עד 17 1 - 1 -
השנה שבמהלכה יחגוג הילד יום הולדת 18 1/2 - 1/2 -
דוגמה
הורה יחיד (שההורה השני אינו בחיים או אינו ידוע) עם שני ילדים שבשנת 2017 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • אותו הורה יקבל הן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאב והן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאם.
 • מספר נקודות הזיכוי של של אותו הורה יהיה 9.25 (אם זה גבר) או 9.75 (אם זו אישה) לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2017 - 5 נקודות, לפי הפירוט הבא:
  • בגין הילד שיחגוג 8 שנים בשנת 2017 - נקודה אחת המוענקת עבור ילדים עד גיל 18.
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי.
  • כמו כן, יקבל ההורה נקודת זיכוי אחת נוספת (בלי קשר למספר הילדים) בשל היותו הורה יחיד.


ארגוני סיוע

ארגוני סיוע למשפחות חד הוריות:

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים