הקדמה:

אמהות ואבות שהם "הורה אחד" זכאים לנקודת זיכוי אחת על הכנסה מיגיעה אישית בגין גידול ילדיהם, ללא קשר למספר הילדים (וזאת בנוסף לנקודות זיכוי אחרות המוענקות להם בגין כל ילד)
"הורה אחד" הוא הורה (אב או אם) לילד שהורהו השני אינו בחיים או שזהותו של ההורה השני אינה רשומה במרשם האוכלוסין
שווי ההטבה הוא 2,676 ₪ לשנה ו-223 ₪ לחודש
ראו סימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן בשנת המס הנוכחית, באתר רשות המסים

טפסים

אמהות ואבות שהם "הורה אחד" זכאים לנקודת זיכוי אחת על הכנסה מיגיעה אישית בגין גידול ילדיהם (ללא קשר למספר הילדים). ההטבה ניתנת החל משנת המס בה נולד הילד ועד לשנה שבה ימלאו לו 18.

 • "הורה אחד" הוא הורה (אב או אם) לילד שהורהו השני אינו בחיים או שזהותו של ההורה השני אינה רשומה במרשם האוכלוסין.
 • נקודת הזיכוי הזו ניתנת להורים בנוסף לנקודות הזיכוי האחרות שמוענקות להם בגין כל ילד (לפירוט מלוא נקודות הזיכוי הניתנות בגין כל ילד ראו טבלה בהמשך).

מי זכאי?

 • אמהות ואבות תושבי ישראל שמנוכה משכרם מס הכנסה, ושהם "הורה אחד" לילד (כלומר ההורה השני של הילד אינו בחיים, או שהילד נרשם במרשם האוכלוסין ללא פרטי ההורה השני).
 • מי שהפכו להורה אחד או נישאו מחדש במהלך שנת המס יהיו זכאים לנקודת הזיכוי באותה שנת מס לפי החלק היחסי של השנה שבו ענו על תנאי הזכאות.
דוגמה
 • אב לילדים התאלמן ביום 01.07.2015, וגידל את ילדיו לבדו. הוא התחתן מחדש ב-01.10.2017.
 • בשנת המס 2015 הוא זכאי ל-1/2 נקודת זיכוי, שכן בשנת המס הזו הוא היה אלמן ונחשב ל"הורה אחד" במשך חצי שנה בלבד.
 • בשנת המס 2016 הוא זכאי למלוא נקודת הזיכוי, שכן הוא נחשב ל"הורה אחד" במשך כל שנת המס.
 • בשנת המס 2017 הוא זכאי ל-3/4 נקודת זיכוי, מכיוון שבשנה זו הוא גידל את ילדיו לבדו רק במשך 9 חודשים מתוך 12 חודשי השנה, כלומר 3/4 מהשנה.

תהליך מימוש הזכות

 • שכירים צריכים למלא טופס 101 ולמסור אותו למעסיק בתחילת שנת המס.
 • יש לצרף צילום של ספח תעודת זהות.
טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב
הערת עריכה
לברר מה צריך לצרף
הערה מאת שרון הורנשטיין 21:10, 3 במרץ 2012 (IST)

משמעות ההטבה

 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שצריכים לשלם, ולכל היותר עד למצב שבו גובה המס הנדרש הוא אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלהם במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
  • מי שלפי גובה הכנסתם לא חייבים לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלהם מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות שלהן הם זכאים), לא יוכלו ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות שהם זכאים להן.
  • אם לפי גובה הכנסתם הם נדרשים לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הם יוכלו לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי עד שגובה המס שיחויבו בו יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 8,028 ₪ (3 כפול 2,676 ₪, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). עובד שזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-8,028 ₪, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (וכלל לא יידרש לשלם מס הכנסה).

חשוב לדעת

ריכוז נקודות הזיכוי השונות הניתנות להורים לילדים

גיל הילד בשנת המס נקודות עבור ילד עד גיל 18 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודות עבור ילד עד גיל 5 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודת זיכוי ילד בגיל 12-6 (בשנת 2022 בלבד) סה"כ נקודות זיכוי לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו נקודות עבור ילד מתחת לגיל 6 נקודת זיכוי ילד בגיל 12-6 (בשנת 2022 בלבד) סה"כ נקודות זיכוי לאב/להורה שאינו מקבל את קצבת הילדים או שהילד אינו בחזקתו
שנת הלידה 1.5 (או חצי נקודה, אם ההורה בוחר לדחות נקודה לשנה הבאה) - - 1.5 1.5 - 1.5
השנה שבה ימלאו לילד שנה 1 (או 2, אם ההורה דחה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד שנתיים 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 3 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 4 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 5 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 6 1 - 1 2 נק' בשנת 2022 (1 נק' בשנים אחרות) - 1 1 נק' בשנת 2022 (0 נק' בשנים אחרות)
השנה שבה ימלאו לילד 7 1 - 1 2 נק' בשנת 2022 (1 נק' בשנים אחרות) - 1 1 נק' בשנת 2022 (0 נק' בשנים אחרות)
השנה שבה ימלאו לילד 8 1 - 1 2 נק' בשנת 2022 (1 נק' בשנים אחרות) - 1 1 נק' בשנת 2022 (0 נק' בשנים אחרות)
השנה שבה ימלאו לילד 9 1 - 1 2 נק' בשנת 2022 (1 נק' בשנים אחרות) - 1 1 נק' בשנת 2022 (0 נק' בשנים אחרות)
השנה שבה ימלאו לילד 10 1 - 1 2 נק' בשנת 2022 (1 נק' בשנים אחרות) - 1 1 נק' בשנת 2022 (0 נק' בשנים אחרות)
השנה שבה ימלאו לילד 11 1 - 1 2 נק' בשנת 2022 (1 נק' בשנים אחרות) - 1 1 נק' בשנת 2022 (0 נק' בשנים אחרות)
השנה שבה ימלאו לילד 12 1 - 1 2 נק' בשנת 2022 (1 נק' בשנים אחרות) - 1 1 נק' בשנת 2022 (0 נק' בשנים אחרות)
כל אחת מהשנים שבהן ימלאו לילד 13 עד 17 1 - - 1 - - -
השנה שבה ימלאו לילד 18 1/2 - - 1/2 - - -
דוגמה
הורה יחיד (שההורה השני אינו בחיים או אינו ידוע) עם שני ילדים שבשנת 2022 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • אותו הורה יקבל הן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאב והן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאם.
 • מספר נקודות הזיכוי של של אותו הורה יהיה 10.25 (אם זה גבר) או 10.75 (אם זו אישה) לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2022 - 5 נקודות, לפי הפירוט הבא:
  • בגין הילד שיחגוג 8 שנים בשנת 2022 - 2 נקודות (נקודה אחת המוענקת עבור ילדים עד גיל 18 ונקודה אחת המוענקת עבור ילדים בגיל 12-6).
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי.
  • כמו כן, יקבל ההורה נקודת זיכוי אחת נוספת (בלי קשר למספר הילדים) בשל היותו הורה יחיד.


ארגוני סיוע

ארגוני סיוע למשפחות חד הוריות:

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים