הורים לילדים בגיל 6-12 זכאים בשנים 2022 ו-2023 לנקודת זיכוי, שמשמעותה הנחה במס הכנסה שהם משלמים
ההטבה ניתנת על מס הכנסה שמשולם על הכנסה מיגיעה אישית והיא מוענקת לכל אחד מההורים (כולל להורה שהילד לא בחזקתו)
ההטבה ניתנת בנוסף לנקודות הזיכוי האחרות המוענקות להם בשל היותם הורים
שווי ההטבה הוא עד 2,904 ₪ לשנה ו-242 ₪ לחודש לכל הורה (ועד 5,808 ₪ לשנה ו-484 ₪ לחודש להורה יחידני)


תאריך תפוגה
תאריך תפוגה: 31.12.2023
תיקון לפקודת מס הכנסה סעיף 4(ג) שעבר בחוק התקציב, תקף רק עד התאריך הנ"ל
טיפ
לריכוז כל נקודות הזיכוי שניתנות לשני ההורים במהלך השנים (כולל דוגמאות) ראו טבלה מרוכזת בהמשך הדף

הורים לילדים שבגילאים 6-12 זכאים בשנים 2022 ו-2023 לנקודת זיכוי ממס הכנסה בנוסף לשאר נקודות הזיכוי שהם מקבלים.

 • משמעות ההטבה היא הנחה במס הכנסה שכל אחד מההורה משלם על הכנסה מיגיעה אישית והיא מוענקת לכל אחד מההורים (כולל להורה שהילד לא בחזקתו).
 • הזכאות היא שנתית וניתנת עבור כל אחד מהילדים שבמהלך שנת 2022 הוא יהיה לפחות בן 6 ועדיין לא בן 13.
 • בנוסף, ישנה זכאות זהה שניתנת עבור כל אחד מהילדים שבמהלך שנת 2023 הוא יהיה לפחות בן 6 ועדיין לא בן 13.
 • שווי ההטבה הוא עד 2,904 ₪ לשנה ו-242 ₪ לחודש לכל הורה.
 • במקרה שלילד יש הורה אחד בלבד (ההורה השני נפטר או אינו ידוע) זכאי ההורה ל-2 נקודות בשווי של עד 5,808 ₪ לשנה ו-484 ₪ לחודש.

מי זכאי?

 • תושבי ישראל שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. יש להם הכנסה מיגיעה אישית
  2. הם משלמים מס הכנסה על ההכנסה מיגיעה אישית
 • יש להם ילדים שנולדו בשנים 2010 - 2016 (כלומר הם הורים לילדים שבשנת 2022 הם מעל גיל 5 ועדיין לא בני 13).
ו/או 
 • יש להם ילדים שנולדו בשנים 2011 - 2017 (כלומר הם הורים לילדים שבשנת 2023 הם מעל גיל 5 ועדיין לא בני 13).
שימו לב
ההטבה ניתנת לכל אחד מההורים:
 • אם ההורים נשואים או ידועים בציבור שמגדלים את הילד יחד (כולל הורים מאותו מין) ההטבה תינתן לכל אחד מהם.
 • אם ההורים גרים בנפרד או גרושים, ההטבה תינתן לשני ההורים (גם להורה שהילד לא בחזקתו).
 • אם מדובר בהורה אחד (כאשר ההורה השני לא בחיים או שזהותו לא ידועה), הורה זה יקבל 2 נקודות זיכוי.

משמעות ההטבה

 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שצריכים לשלם, ולכל היותר עד למצב שבו גובה המס הנדרש הוא אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלהם במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
  • מי שלפי גובה הכנסתם לא חייבים לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלהם מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות שלהן הם זכאים), לא יוכלו ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות שהם זכאים להן.
  • אם לפי גובה הכנסתם הם נדרשים לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הם יוכלו לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי עד שגובה המס שיחויבו בו יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 8,712 ₪ (3 כפול 2,904 ₪, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). מי שזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-8,712 ₪, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (וכלל לא יידרש לשלם מס הכנסה).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • נקודת הזיכוי מתווספת ל-2.25 נקודות הזיכוי שניתנות להורים כתושבי ישראל.
 • מי שעונים על קריטריונים נוספים שמזכים בנקודות זיכוי עשויים לקבל במצטבר את כולן בהתאם לכל קריטריון (אלא אם צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.

ריכוז נקודות הזיכוי שניתנות להורים לילדים

גיל הילד בשנת המס נקודות עבור ילד עד גיל 18 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודות עבור ילד עד גיל 5 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודת זיכוי ילד בגיל 12-6 (החל משנת 2022) סה"כ נקודות זיכוי לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו נקודות עבור ילד מתחת לגיל 6 נקודת זיכוי ילד בגיל 12-6 (החל משנת 2022) סה"כ נקודות זיכוי לאב/להורה שאינו מקבל את קצבת הילדים או שהילד אינו בחזקתו
שנת הלידה 1.5 (או חצי נקודה, אם מדובר באימא שבוחרת לדחות נקודה לשנה הבאה) - - 1.5 (או חצי נקודה, אם מדובר באימא שבוחרת לדחות נקודה לשנה הבאה) 1.5 - 1.5
השנה שבה ימלאו לילד שנה 1 (או 2, אם מדובר באימא שדחתה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 1.5 - 2.5 (או 3.5, אם מדובר באימא שדחתה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד שנתיים 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 3 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 4 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 5 1 1.5 - 2.5 2.5 - 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 6 1 - 1 2 נק' החל משנת 2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 1 נק' החל משנת 2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 7 1 - 1 2 נק' החל משנת 2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 1 נק' החל משנת 2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 8 1 - 1 2 נק' החל משנת 2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 1 נק' החל משנת 2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 9 1 - 1 2 נק' החל משנת 2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 1 נק' החל משנת 2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 10 1 - 1 2 נק' החל משנת 2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 1 נק' החל משנת 2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 11 1 - 1 2 נק' החל משנת 2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 1 נק' החל משנת 2022 (0 נק' בשנים קודמות)
השנה שבה ימלאו לילד 12 1 - 1 2 נק' החל משנת 2022 (1 נק' בשנים קודמות) - 1 1 נק' החל משנת 2022 (0 נק' בשנים קודמות)
כל אחת מהשנים שבהן ימלאו לילד 13 עד 17 1 - - 1 - - -
השנה שבה ימלאו לילד 18 1/2 - - 1/2 - - -
דוגמה
זוג הורים הטרוסקסואלים עם שני ילדים שבשנת 2024 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של האם יהיה 7.25 לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של האב יהיה 5.75 לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2024 - 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.
  • בגין הילד בן ה-8 האב זכאי לנקודה אחת המוענת בגיל 12-6.
  • בנוסף יקבל האב 2.25 נקודות זיכוי המוענקות לו כתושב ישראל.
דוגמה
זוג הורים מאותו מין עם שני ילדים שבשנת 2024 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה המקבל את קצבת הילדים יהיה 6.75 (אם מדובר בגבר) או 7.25 (אם מדובר באישה) לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שאינו מקבל את קצבת הילדים יהיה 5.75 (אם מדובר בגבר) או 6.25 (אם מדובר באישה) לפי החישוב הבא:
דוגמה
הורים גרושים או הורים החיים בנפרד (למשל: פרודים או בהורות משותפת) עם 2 ילדים, שבשנת 2024 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים בחזקתו יהיה 7.75 (אם מדובר בגבר, שאינו נשוי ואינו מקיים משק בית משותף עם אדם אחר) או 8.25 (אם מדובר באישה, בלי קשר למצבה המשפחתי) לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים אינו בחזקתו יהיה 5.75 (אם מדובר בגבר) או 6.25 (אם מדובר באישה), בהנחה שאותו הורה אינו משלם מזונות, וזאת לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2024 - 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.
  • בגין הילד בן ה-8 אותו הורה זכאי לנקודה אחת המוענקת בגיל 12-6.
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל, ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי בשל היותה אישה.
  • אם אותו הורה משלם מזונות עבור הילד, הוא יקבל נקודת זיכוי נוספת. במקרה כזה סך נקודות הזיכוי של אותו הורה יהיה 6.75 (אם מדובר בגבר) או 7.25 (אם מדובר באישה).
דוגמה
הורה יחיד (שההורה השני אינו בחיים או אינו ידוע) עם שני ילדים שבשנת 2024 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • אותו הורה יקבל הן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאב והן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאם.
 • מספר נקודות הזיכוי של של אותו הורה יהיה 11.25 (אם זה גבר) או 11.75 (אם זו אישה) לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2024 - 5 נקודות, לפי הפירוט הבא:
  • בגין הילד שיחגוג 8 שנים בשנת 2024 - 3 נקודות (נקודה אחת המוענקת עבור ילדים עד גיל 18 ו-2 נקודות המוענקות עבור ילדים בגיל 12-6 בשל היותו הורה יחיד).
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי.
  • כמו כן, יקבל ההורה נקודת זיכוי אחת נוספת (בלי קשר למספר הילדים) בשל היותו הורה יחיד.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים