הקדמה:

ניצולי שואה יוצאי רומניה שהיו או שהם בהווה אזרחי רומניה, וסבלו רדיפות על רקע לאום עשויים להיות זכאים לקצבה מממשלת רומניה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי ברומניה
אלמן/ה של ניצול שהיה זכאי בחייו לקצבה עשויי להיות זכאי לקצבת שאירים בתנאי שלא נישא מחדש
גובה הקצבה משתנה בהתאם לתקופת הרדיפות ועילת הנרדפות אשר יוכרו ע"י שלטונות רומניה


ניצולי שואה יוצאי רומניה המתגוררים בישראל שהיו או שהם בהווה אזרחי רומניה, וסבלו רדיפות על רקע לאום בתקופה שבין 6 בספטמבר 1940 ל-6 במרץ 1945, עשויים להיות זכאים לקצבה מממשלת רומניה לפי חוק מס' 189 משנת 2000.

מי זכאי?

 • ניצולי שואה יוצאי רומניה שחוו רדיפה על רקע לאום ועונים על כל התנאים הבאים:
 1. הם אזרחי רומניה או היו אזרחי רומניה בעבר.
 2. הם חוו אחת או יותר מהרדיפות הבאות על רקע אתני בין השנים 1940 ל-1945:
  • הוחזקו במחנות ריכוז ובגטאות מחוץ לשטחי רומניה.
  • נשללה חירותם במחנות ריכוז ומעצר.
  • גורשו או פונו מביתם וממקום מגוריהם לערים אחרות.
  • נאלצו לבצע עבודות כפייה בגדודי עבודה.
  • ניצלו מרכבות המוות (לדוגמה לאחר הפוגרום בעיר יאסי).
 • היו תינוקות שנולדו במהלך הפינוי או הגירוש או לחילופין היו עובר ברחם אימם בעת הגירוש ונולדו לאחר הפינוי או הגירוש.
 • אלמן/ה של ניצול שואה שהתקיימו בחייו התנאים שצוינו לקבלת הקצבה, עשויי להיות זכאי לקצבת שאירים בתנאי שלא נישא מחדש.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה בכתב למוסד לביטוח לאומי ברומניה ולתאר במכתב רשמי את הרדיפות והתנאים המעידים על זכאותו של המבקש לקצבה.
 • לא קיים טופס תביעה רשמי ולכן יש להגיש את התביעה באמצעות מכתב רשמי כאמור. ראו טופס תביעה לדוגמה באדיבות עמותת אביב לניצולי שואה
 • לתביעה יש לצרף את המסמכים הבאים בעותק מאומת (ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים):
  • דרכון ישראלי.
  • תעודת לידה.
  • תעודה המעידה על שינוי שם (במקרה שרלוונטי) כגון תעודת נישואים לאישה שנישאה ושמה שונה.
  • אישורים שהונפקו לאחר המלחמה ע"י רשויות ממשלת רומניה בדבר הרדיפות.
  • תצהיר של 2 עדים מאומת ע"י נוטריון, התומך בתיאור הרדיפות הנטען בטופס הבקשה, בצירוף תרגום מאומת לרומנית. כמו כן יש לצרף צילום הדרכון הרומני של כל אחד מהעדים.
  • תובעים שמתגוררים בישראל נדרשים לצרף ייפוי כוח לאדם מקומי שייצג אותם ברומניה.
  • תלוש פנסיה- רלוונטי לניצולים שמשולמת להם כבר קיצבה ע"י הביטוח הלאומי הרומני.
 • בנוסף יש לצרף לתביעה מסמכים המוכיחים את עילת הנרדפות בצירוף תרגום לרומנית, כולל אחד או יותר מהמסמכים הבאים:
  • אישור הצלב האדום בצירוף פירוט הרדיפות.
  • אישור ממשלת גרמניה בדבר הכרה כנרדף על פי חוק הפיצויים הגרמני (BEG), ועדויות נלוות בצירוף תרגום לרומנית.
  • אישור על הרדיפות מהמכון לחקר ההיסטוריה היהודית בבוקרשט או לחלופין מהארכיון הלאומי ברומניה.
 • הגשת הבקשה חייבת בתשלום אגרה על סך 65 יורו או 85 דולר.
 • את הבקשה והמסמכים הנלווים יש להגיש באופן ידני לסניף בוקרשט של המוסד לביטוח לאומי ברומניה באמצעות מיופה הכוח המקומי.
 • פרטי סניף הביטוח הלאומי בבוקרשט:
Casa de pensiiI a municipiului Bucuresti,
Calea Vitan nr. 6, Sector 3, București, Romania
Tel: +40-21-326-05-56
fax: +40-21-326-05-64
E-mail: bucuresti.secretariat@cnpp.ro
Website: www.cpmb.ro

גובה הקצבה

 • גובה התגמולים משתנה בהתאם לתקופת הרדיפות ועילת הנרדפות אשר יוכרו ע"י שלטונות רומניה.
 • ככל שהתביעה תאושר ישולמו התגמולים רטרואקטיבית החל מהחודש הראשון לאחר המועד בו אושרה התביעה.
 • למידע נוסף ראו ב אתר הביטוח הלאומי הרומני.

הטבות נוספות


חשוב לדעת

לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: opc@mof.gov.il מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


הרחבות ופרסומים

תודות