מעסיקים רשאים להשתמש באמצעים טכנולוגיים למעקב אחר עובדיהם המבצעים את עבודתם מרחוק, לרבות בביתם, רק למטרה לגיטימית, באופן סביר ומידתי, כשאין חלופה אחרת ותוך שמירה על אבטחת המידע
על המעסיק ליידע את העובדים אודות אמצעי המעקב ומטרתם ואם נאסף עליהם מידע אישי, עליו לקבל את הסכמתם, במפורש או במשתמע
אסור לעשות שימוש באמצעי מעקב שפגיעתם בפרטיות גבוהה ביותר, לרבות צילום או האזנה לעובד, אלא במקרים חריגים בהם קיימת מטרה מקצועית ספציפית המצדיקה זאת, ובכפוף להסכמת העובד ועמידה בדרישת המידתיות
אסור למעסיק לעקוב אחר העובד מעבר לשעות העבודה ואסור לו לשמור מידע שנאסף במקרה על בני ביתו של העובד, או מידע שאינו הכרחי למטרת המעקב
למידע רשמי ראו ברשות להגנת הפרטיות


מעסיקים רשאים להשתמש באמצעים טכנולוגיים למעקב ולפיקוח אחר עובדיהם המבצעים את עבודתם מחוץ למקום העבודה, לרבות בביתם, רק לצרכי מטרה לגיטימית של מקום העבודה, באופן סביר ומידתי, כשאין חלופה אחרת פחות פוגענית, תוך יידוע העובדים וקבלת הסכמתם לכך ושמירה על כללי אבטחת המידע.

 • כדי לפקח על עבודתם של עובדים אשר עובדים מחוץ למקום העבודה, לרבות בביתם, קיימים כיום אמצעים טכנולוגיים שונים המאפשרים למעסיקים לקיים מעקב ופיקוח אחר עובדים ולנטר מרחוק את אופן התנהלותם של העובדים בביתם, שעות עבודתם ומידת הפרודוקטיביות שלהם, וזאת אף ללא ידיעתם של העובדים.
 • מעקב אחרי עובד בביתו מהווה חדירה למרחב הפרטי-אישי של העובד ועלול להוות פגיעה קשה בפרטיות של העובד ושל שאר בני ביתו.
 • אסור לעשות שימוש באמצעי מעקב שפגיעתם בפרטיות גבוהה ביותר, לרבות צילום או האזנה לעובד, אלא במקרים חריגים בהם קיימת מטרה מקצועית ספציפית המצדיקה זאת, ובכפוף להסכמת העובד ועמידה בדרישת המידתיות.
 • אסור למעסיק לעקוב אחר העובד מעבר לשעות העבודה ואסור לו לשמור מידע שנאסף במקרה על בני ביתו של העובד, או מידע שאינו הכרחי למטרת המעקב.
 • על המעסיק ליידע את העובדים אודות אמצעי המעקב ומטרתם ואם נאסף עליהם מידע אישי, עליו לקבל את הסכמתם, במפורש או במשתמע.

מי זכאי?

 • מעסיקים רשאים להשתמש באמצעים טכנולוגיים למעקב ולפיקוח אחר עובדיהם המבצעים את עבודתם מחוץ למקום העבודה, לרבות בביתם בהתקיים כל התנאים הבאים:
  • מטרה לגיטימי ומוגדרת - השימוש באמצעים טכנולוגיים למעקב אחר העובדים נעשה למטרה לגיטימית מוגדרת החיונית למקום העבודה. אסור למעסיק לבצע מעקב אחרי עובדים ממניעים פסולים או בלתי מוגדרים.
  • צמידות המטרה - אמצעי המעקב שנבחר על ידי המעסיק צריך להיות מתאים למטרת המעקב.
   דוגמה
   אם מטרת המעקב אחר העובד היא פיקוח על שעות עבודתו, על המעסיק לבחור אמצעים שמטרתם מעקב אחר שעת ההתחברות וההתנתקות של העובד מהמערכת המשרדית ולא אמצעים שמטרתם מעקב אחר הפרודוקטיביות כמו ניטור תכני האתרים בהם גולש העובד בשעות העבודה.
  • מידתיות - בחירת אמצעי המעקב צריכה להיות מידתית, תוך התחשבות במידת הפגיעה בפרטיות העובד ובני ביתו. לשם כך על המעסיק לשקול את משך ביצוע המעקב, רציפות המעקב (לאורך כל שעות העובדה או ניטור בנקודות זמן ספציפיות), המכשיר בו מתבצע המעקב (מחשב פרטי או מחשב של המעסיק) וכו'.
  • בחירת אמצעי מעקב שפגיעתו בפרטיות פחותה - בטרם יחליט המעסיק על אמצעי מעקב אחר העובדים עליו לבחון אמצעים אחרים להגשמת המטרה שפגיעתם בפרטיות פחותה.
   דוגמה
   כשמטרת המעקב אחר העובד היא למנוע מהעובד לגלוש במחשב החברה לאתרי אינטרנט מסוימים, על המעסיק לעשות שימוש באמצעים טכנולוגיים לחסימת גישה לאתרים אלו ולא באמצעים לניטור האתרים בהם גולש העובד.
  • שימוש במקרים קיצוניים בלבד באמצעי מעקב שפגיעתם בפרטיות חמורה, לרבות צילום העובד והאזנה לו - ישנם אמצעי מעקב שעלולים לגרום לפגיעה חמורה בפרטיות העובד ועל כן אסור למעסיק להשתמש באמצעים שכאלה, אלא רק במקרים קיצוניים בהם קיים צורך חיוני ואמצעים אחרים שבהם נעשה שימוש לא הועילו, וזאת בכפוף להסכמת העובד ושימוש מידתי. דוגמה לאמצעים אלה:
   • כלי סריקה על אתרי האינטרנט בהם גולש העובד ועל הדואר האלקטרוני הפרטי שלו.
   • צילום העובד והאזנה לו באמצעות אמצעים לשליטה על מצלמות הרשת ועל המיקרופון של המכשירים הדיגיטליים של העובד.
   • אמצעים לניטור תנועת העכבר ואופן שימוש העובד במקלדת המחשב.
   • אמצעים לצילום מסך המחשב.
   • אמצעים למעקב אחר תנועת העיניים בעת שימוש במחשב, לצורך בחינת התכנים בהם צופה העובד מול המחשב.
 • למידע נוסף ראו במסמך של הרשות להגנת הפרטיות.

תהליך מימוש הזכות

 • מעסיק העומד בתנאים להפעלת אמצעים טכנולוגיים למעקב ולפיקוח אחר עובדים המבצעים את עבודתם מחוץ למקום העבודה, נדרש להפעיל את אמצעי המעקב ולהשתמש במידע בהתאם לעקרונות הבאים:
  • קביעת מדיניות- על המעסיק לקבוע במקום העבודה מדיניות בנושא עבודה מרחוק, לרבות כללים בדבר המותר והאסור בשימוש במחשב וביישומיו בעת עבודה מחוץ למקום העבודה. רצוי לעגן מדיניות זו בחוזה העבודה ובתקנון במקום העבודה, תוך היוועצות עם נציגות העובדים
  • ידוע העובדים - על המעסיק לידע את העובדים על כל אמצעי המעקב והפיקוח אחר עבודתם מרחוק ועל המטרות שלשמם נעשה השימוש באמצעים אלה. כשהפגיעה בפרטיות העובדים היא גבוהה, לדוגמה כמדובר באמצעי מעקב אחרי פעילתו העובד במחשב ותכתובת הדואר האלקטרוני שלו או שימוש בחיישן לקליטת שמע או מערכת לניטור תנועת עיניים, על המעסיק לפרט לעובדים בכתב ובשקיפות מלאה, על אופן ביצוע המעקב והשימוש במידע.
  • הסכמת העובד - המעסיק רשאי להשתמש באמצעים דיגיטליים הכוללים איסוף מידע אישי על העובד, רק אם העובד נתן לכך את הסכמתו מראש, באופן מפורש או משתמע (הסכמה שנלמדת מאופן התנהגותו של העובד בתנאי שהוא מודע לקיומו של אמצעי המעקב). יש להדגיש, שאין בהסכמת העובד להכשיר שימוש באמצעי מעקב שאינם עומדים בתנאי הזכאות.
   • כשהמעסיק עושה שימוש באמצעי מעקב שאינו כולל איסוף מידע אישי על העובד (לדוגמה: ניטור נתוני תקשורת בלבד בתיבת הדואר המקצועית של העובד), אין צורך בהסכמת העובד, אולם יש ליידעו על כך.
  • אסור למעסיק לאסוף נתונים מחוץ לשעות העבודה בפועל - אסור למעסיק לעקוב אחר העובד מעבר לשעות עבודתו.
  • איסוף מידע מתיבת דואר פרטית - אם המעסיק מאפשר לעובדים להיכנס לתיבת דואר פרטית מתוך המחשב של העבודה, אסור לו להשתמש בתוכנות לצילום מסך כדי למנוע חדירה לתיבת הדואר הפרטית.
  • מידע אודות בני המשפחה - אסור למעסיק לשמור מידע שנאסף באופן מקרי על בני ביתו של העובד ואנשים אחרים שאינם רלוונטיים למטרת המעקב.
  • צמצום מידע עודף - על המעסיק להימנע כלל הניתן, מאיסוף ושמירה של מידע על העובדים שאינו הכרחי למטרת המעקב.
  • שימוש במידע שנאסף רק למטרה שבשלה נאסף - המעסיק אינו רשאי לעשות במידע שנאסף שימש החורג מהמטרה הראשונית שבשבילה נאסף המידע. כמו כן אסור למעסיק להעביר את המידע לצדדים שלישיים, אלא בהסכמת העובד או מכוח חובה שבדין.
   דוגמה
   אסור להשתמש במידע שנאסף על עובד לצורך פיקוח על שעות עבודתו, כדי לעקוב אחרי מצבו המשפחתי או התנהלותו במרחב הביתי.
  • תקופת שמירת המידע - על המעסיק לשמור את המידע שנאסף על העובדים במסגרת המעקב אחריהם, אך ורק למשך תקופה המצדיקה את מטרת איסוף המידע.
  • אבטחת מידע - על המעסיק לעמוד בדרישות אבטחת המידע שנאסף בהתאם ל תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע). למידע נוסף ראו באתר הרשות להגנת הפרטיות.
שימו לב
לעובד יש זכות לעיין במידע שנאסף עליו באמצעות המערכת שאוספת נתוני מיקום. למידע נוסף ראו עיון במידע אישי המוחזק במאגרי מידע.

הפרת חובת המעסיק

 • פגיעה בפרטיותו של העובד במקום העבודה עלולה להוות נסיבה שבעקבותיה העובד יוכל להתפטר ועדיין להיות זכאי לפיצויי פיטורים (למרות שלא פוטר). במקרה זה זכאי העובד לתבוע פיצויי פיטורים ופיצויים עקב הפרת חוזה העבודה בבית הדין לעבודה. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
 • בנוסף, זכאי העובד להגיש תביעה לפיצויים אזרחיים לפי החוק להגנת הפרטיות (לרבות פיצויים ללא הוכחת נזק) בבית המשפט השלום.
 • פגיעה בפרטיות נחשבת גם עבירה פלילית והעובד רשאי להגיש תלונה נגד המעסיק במשטרה. במקרה זה עשוי המעסיק להיות חשוף להליכים פליליים או מנהליים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים