ככלל, איסוף נתוני מיקום של עובדים ע"י המעסיקים, מהווה פגיעה משמעותית בפרטיותם של העובדים
מעסיקים רשאים להשתמש במערכות האוספות נתוני מיקום של עובדים רק למטרה חיונית ובצורה מידתית, כשאין חלופה אחרת ובשקיפות מלאה, תוך קבלת הסכמה מדעת של העובד לניטור מקומו
אסור למעסיק לאסוף נתוני מיקום של העובדים מחוץ לשעות העבודה בפועל וקשה למצוא הצדקה לאיסוף נתוני מיקום של עובדים המועסקים בעבודה משרדית
מעסיק המפעיל מערכות לאיסוף מיקום העובדים בניגוד למפורט בדף זה, צפוי לקנסות ואף לתביעת פיצויים מהעובדים
למידע רשמי ראו ברשות להגנת הפרטיות


איסוף נתוני מיקום של עובדים ע"י המעסיקים, מהווה פגיעה משמעותית בפרטיותם של העובדים. מעסיקים רשאים להשתמש במערכות האוספות נתוני מיקום של עובדים רק למטרה חיונית ובצורה מידתית, כשאין חלופה אחרת ובשקיפות מלאה, תוך קבלת הסכמה מודעת של העובד לכך.

 • כדי לפקח על שעות עבודתם של עובדים אשר עובדים מחוץ לחצרי המעסיק, ובכלל זה היכולת לדעת האם העובד זכאי לתשלום שעות נוספות, הכירה הפסיקה בצורך של המעסיק להשתמש באמצעים טכנולוגיים סבירים.
 • בשנים האחרונות נפוצו כלים דיגיטליים המאפשרים למעסיקים לעקוב אחרי המיקום של העובדים כגון אפליקציות ייעודיות שהעובדים מתבקשים להתקין במכשיר הסלולרי הפרטי שלהם או באמצעות מכשיר המסופק להם על ידי המעסיק, וכן באמצעות מערכות האוספות נתוני מיקום של רכב השייך למעסיק ובו עושים העובדים שימוש.
 • מנתוני המיקום שנאספים ניתן להסיק מידע רגיש על אישיותו של האדם, קשריו החברתיים, מצבו הכלכלי, מצבו הבריאותי ומידע נוסף הפוגע בפרטיותו של העובד.
 • אסור למעסיק לאסוף נתוני מיקום של העובדים מחוץ לשעות העבודה בפועל וקשה למצוא הצדקה לאיסוף נתוני מיקום של עובדים המועסקים בעבודה משרדית אצל המעסיק.
 • למידע על המגבלות בשימוש באמצעים טכנולוגיים לצורך מעקב אחר עובדים ראו שימוש באמצעים טכנולוגיים לצורך מעקב אחר עובדים המבצעים את עבודתם בבית.

מי זכאי?

 • מעסיקים רשאים להשתמש במערכת האוספת נתוני מיקום של עובדים בהתקיים התנאים הבאים:
  • איסוף נתוני המיקום של העובדים נועד למטרה לגיטימית מוגדרת, החיונית למקום העבודה- אסור למעסיק לבצע מעקב אחרי עובדים ממניעים פסולים או בלתי מוגדרים.
  • סוג העבודה וטיב תפקידו של העובד מצדיקים מעקב אחרי נתוני מיקומו- ככלל ישנה הצדקה רבה יותר להשתמש במערכות האוספות נתוני מיקום של עובדים המועסקים מחוץ לחצרי המעסיק כגון נהגים, שליחים, סוכני מכירות ניידים ועוד, בעוד שקשה למצוא הצדקה לכך לגבי עובדים המועסקים בעבודה משרדית אצל המעסיק. כמו כן ייתכנו סוגי עובדים שלגביהם לא ניתן להצדיק כלל מעקב אחר נתוני המיקום שלהם כמו עיתונאים שהחיסיון שלהם עלול להיפגע.
  • בטרם יחליט המעסיק על שימוש במערכת האוספת נתוני מיקום של העובדים עליו לבחון אמצעים אחרים להגשמת המטרה שפגיעתם בפרטיות פחותה.
  • השימוש במערכת האוספת נתוני מיקום של עובדים נעשה בצורה מידתית - כלומר השימוש במערכת משרת את המטרה המבוקשת ונבחרה החלופה שפגיעתה בפרטיות הכי פחותה.
דוגמה
 • איסוף נתוני מיקום של רכב חברה המותר בשימוש פרטי מעבר לשעות העבודה, אינו עומד בדרישת המידתיות.
 • יש לבחון שימוש באפליקציה בה מדווח העובד על תחילת העבודה וסיומה במקום ביצוע העבודה, במקום ניטור מיקום העובד במשך כל יום העבודה.
 • יש לבחון שמירת הנתונים באופן מוצפן ופתיחת ההצפנה במקרים חריגים בלבד שנקבעו מראש והובאו לידיעת העובדים, במקום גישה חופשית לנתונים.

תהליך מימוש הזכות

 • מעסיק העומד בתנאים להפעלת מערכת האוספת נתוני מיקום של העובדים, נדרש להפעיל את המערכת ולהשתמש במידע בהתאם לעקרונות הבאים:
  • ידוע העובדים - על המעסיק לידע את העובדים, בשקיפות מלאה, לגבי מטרות השימוש במידע שנאסף, כללי המדיניות בנוגע למידע זה, טווח השעות בהן מופעלת מערכת האיסוף, משך שמירת המידע, אילו בעלי תפקידים רשאים לצפות במידע וכו.
  • הסכמת העובד - נדרשת הסכמה ספציפית של העובד לאיסוף נתוני המיקום שלו. ההסכמה צריכה להיות מותאמת למטרה שלשמה התבקשה.
   דוגמה
   הסכמתו של העובד להתקנת מכשיר איתור ברכב החברה כדי למנוע גנבות, אינה כוללת הסכמה מפורשת של העובד לאסוף נתונים על מיקומו.
  • אסור למעסיק לאסוף נתונים מחוץ לשעות העבודה בפועל - יחד עם זאת, ניתן להתקין מערכת המשמשת לאיתור מיקום הרכב במקרה של גניבה, בתנאי שהמידע אינו מגיע למעסיק, אלא במקרה של גניבה.
  • שימוש במידע שנאסף רק למטרה שבשלה נאסף - המעסיק אינו רשאי לעשות במידע שנאסף שימש החורג מהמטרה הראשונית שבשבילה נאסף המידע.
   דוגמה
   אסור להשתמש במידע שנאסף על עובד לצורך פיקוח על שעות עבודתו, כדי לעקוב אחר מצבו הרפואי או קשריו החברתיים.
  • על המעסיק לעמוד בדרישות אבטחת המידע שנאסף בהתאם ל תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע). למידע נוסף ראו באתר הרשות להגנת הפרטיות.
שימו לב
לעובד יש זכות לעיין במידע שנאסף עליו באמצעות המערכת שאוספת נתוני מיקום. למידע נוסף ראו עיון במידע אישי המוחזק במאגרי מידע.

הפרת חובת המעסיק

 • פגיעה בפרטיותו של העובד במקום העבודה עלולה להוות נסיבה שבעקבותיה העובד יוכל להתפטר ועדיין להיות זכאי לפיצויי פיטורים (למרות שלא פוטר). במקרה זה זכאי העובד לתבוע פיצויי פיטורים ופיצויים עקב הפרת חוזה העבודה בבית הדין לעבודה. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
 • בנוסף, זכאי העובד להגיש תביעה לפיצויים אזרחיים לפי החוק להגנת הפרטיות (לרבות פיצויים ללא הוכחת נזק) בבית המשפט השלום.
 • פגיעה בפרטיות נחשבת גם עבירה פלילית והעובד רשאי להגיש תלונה נגד המעסיק במשטרה. במקרה זה עשוי המעסיק להיות חשוף להליכים פליליים או מנהליים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים