הקדמה:

מקבלי שירותים במסגרת גמלת סיעוד ברמה 3, רמה 4, רמה 5 או רמה 6 שמעסיקים מטפל ישראלי זכאים לתוספת של שעות טיפול (יחידות שירות)
החל מה-01.11.2018 הזכאות תינתן לכל מי שמעסיק בפועל עובד ישראלי - מי שקיבל היתר להעסקת עובד זר לא יידרש יותר להגיש בקשה להקפאת (התליית) ההיתר
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מקבלי שירותים במסגרת גמלת סיעוד עשויים להיות זכאים לתוספת של שעות טיפול אישי בבית (יחידות שירות), אם הם מעסיקים בפועל מטפל ישראלי.

שיעורי התוספת

 • התוספת תינתן על-פי היקף הזכאות:
  • מקבל גמלת סיעוד רמה 3 הזכאי ל-12 יחידות שירות (12 שעות שבועיות) יקבל תוספת של 3 יחידות שירות (או 1.5 יחידות שירות אם נקבעה לו זכאות לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו).
  • מקבל גמלת סיעוד רמה 4 הזכאי ל-16 יחידות שירות (16 שעות שבועיות) יקבל תוספת של 3 יחידות שירות (או 1.5 יחידות שירות אם נקבעה לו זכאות לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו).
  • מקבל גמלת סיעוד רמה 5 הזכאי ל-19 יחידות שירות (19 שעות שבועיות) יקבל תוספת של 4 יחידות שירות (או 2 יחידות שירות אם נקבעה לו זכאות לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו).
  • מקבל גמלת סיעוד רמה 6 הזכאי ל-24 יחידות שירות (24 שעות שבועיות) יקבל תוספת של 4 יחידות שירות (או 2 יחידות שירות אם נקבעה לו זכאות לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו).

שיעורי התוספת למי שהיו זכאים לגמלת סיעוד לפני נובמבר 2018

 • מי שהיו זכאים לגמלת סיעוד לפני שהחלה הרפורמה בגמלת סיעוד בנובמבר 2018 יוכלו לבחור אם להמשיך בהסדר שהיה קיים לגביהם או לעבור להסדר החדש.
 • אם לא יבחרו באחד מההסדרים, ייקבע עבורם אוטומטית ההסדר עם הזכאות הגבוהה יותר.
 • תוספת השעות על-פי ההסדר הישן ניתנה למקבלי גמלת סיעוד בגמלה ברמה ב' ובגמלה ברמה ג':
  • מקבל גמלה ברמה ב' הזכאי ל-16 יחידות שירות (16 שעות שבועיות) זכאי לתוספת של 3 יחידות שירות (או 1.5 יחידות שירות אם נקבעה לו זכאות לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו).
  • מקבל גמלה ברמה ג' הזכאי ל-18 יחידות שירות (18 שעות שבועיות) זכאי לתוספת של 4 יחידות שירות (או 2 יחידות שירות אם נקבעה לו זכאות לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו).
 • למידע נוסף על הרפורמה בגמלת הסיעוד ראו עדכונים בגמלת סיעוד - נובמבר 2018.

מי זכאי?

 • מעסיק של מטפל ישראלי המקבל שירותים במסגרת גמלת סיעוד ברמה 3, רמה 4, רמה 5, או רמה 6, (או שקיבל את שירותי הגמלה ברמה ב' או ג' לפני נובמבר 2018).
 • החל מה-01.11.2018 הזכאות תינתן לכל מי שמעסיק בפועל עובד ישראלי - מי שיש לו היתר להעסקת עובד זר לא נדרש יותר להתלות (להקפיא) את ההיתר.

תהליך מימוש הזכות

 • מי שעונה על תנאי הזכאות ולא קיבל את התוספת, יפנה לבירור בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.
 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


פסקי דין