מקבלי שירותים במסגרת גמלת סיעוד ברמה 3, רמה 4, רמה 5 או רמה 6 שמעסיקים מטפל ישראלי זכאים לתוספת של שעות טיפול (יחידות שירות)


מקבלי שירותים במסגרת גמלת סיעוד עשויים להיות זכאים לתוספת של שעות טיפול אישי בבית (יחידות שירות), אם הם מעסיקים בפועל מטפל ישראלי.

שיעורי התוספת

 • התוספת תינתן על-פי היקף הזכאות:
  • מקבל גמלת סיעוד רמה 3 הזכאי ל-14 יחידות שירות (14 שעות שבועיות) יקבל תוספת של 3 יחידות שירות (או 1.5 יחידות שירות אם נקבעה לו זכאות לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו).
  • מקבל גמלת סיעוד רמה 4 הזכאי ל-18 יחידות שירות (18 שעות שבועיות) יקבל תוספת של 3 יחידות שירות (או 1.5 יחידות שירות אם נקבעה לו זכאות לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו).
  • מקבל גמלת סיעוד רמה 5 הזכאי ל-22 יחידות שירות (22 שעות שבועיות) יקבל תוספת של 4 יחידות שירות (או 2 יחידות שירות אם נקבעה לו זכאות לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו).
  • מקבל גמלת סיעוד רמה 6 הזכאי ל-26 יחידות שירות (26 שעות שבועיות) יקבל תוספת של 4 יחידות שירות (או 2 יחידות שירות אם נקבעה לו זכאות לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו).

שיעורי התוספת למי שהיו זכאים לגמלת סיעוד לפני נובמבר 2018

 • מי שהיו זכאים לגמלת סיעוד לפני שהחלה הרפורמה בגמלת סיעוד בנובמבר 2018 יוכלו לבחור אם להמשיך בהסדר שהיה קיים לגביהם או לעבור להסדר החדש.
 • אם לא יבחרו באחד מההסדרים, ייקבע עבורם אוטומטית ההסדר עם הזכאות הגבוהה יותר.
 • תוספת השעות על-פי ההסדר הישן ניתנה למקבלי גמלת סיעוד בגמלה ברמה ב' ובגמלה ברמה ג':
  • מקבל גמלה ברמה ב' הזכאי ל-16 יחידות שירות (16 שעות שבועיות) זכאי לתוספת של 3 יחידות שירות (או 1.5 יחידות שירות אם נקבעה לו זכאות לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו).
  • מקבל גמלה ברמה ג' הזכאי ל-18 יחידות שירות (18 שעות שבועיות) זכאי לתוספת של 4 יחידות שירות (או 2 יחידות שירות אם נקבעה לו זכאות לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו).
 • למידע נוסף על הרפורמה בגמלת הסיעוד ראו עדכונים בגמלת סיעוד - נובמבר 2018.

מי זכאי?

 • מעסיקים של מטפל ישראלי שמקבלים שירותים במסגרת גמלת סיעוד ברמה 3, רמה 4, רמה 5, או רמה 6, (או שקיבלו את שירותי הגמלה ברמה ב' או ג' לפני נובמבר 2018).

תהליך מימוש הזכות

 • מי שעונה על תנאי הזכאות ולא קיבל את התוספת, יפנה לבירור בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.
 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


חשוב לדעת

 • הזכאות ניתנת כיום לכל מי שמעסיק בפועל עובד ישראלי. לפני 01.11.2018 מי שהיה להם היתר להעסקת עובד זר נדרשו להתלות (להקפיא) את ההיתר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים