גמלת סיעוד רמה ג' (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

שיעורי גמלת סיעוד נחלקים לשלוש רמות, בהתאם למידת תלותו של המבוטח בזולת או דרגת ההשגחה שהוא זקוק לה
גמלת סיעוד ברמה ג' היא גמלה בשיעור של 168% (הגבוה ביותר), ששוויה 18 שעות טיפול שבועיות (18 יחידות שירות), או 9 שעות טיפול (יחידות שירות) למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו
מעסיקים של מטפל ישראלי זכאים, בהתאם לתנאים, לתוספת שעות טיפול
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

שיעורי גמלת הסיעוד (רמה א', רמה ב' או רמה ג') נקבעים על פי מידת התלות של המבוטח בזולת, או מידת ההשגחה שהוא זקוק לה (בהתאם לתוצאות מבחן התלות שנערך לו).

 • גמלת סיעוד ברמה ג' היא הגמלה בשיעור הגבוה ביותר - 168%.
 • שוויה של הגמלה הוא 18 שעות שבועיות ("יחידות שירות") של מטפל אישי בבית (ישראלי או עובד זר), או 9 שעות מטפל (9 יחידות שירות) - למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.
דוגמה
קשיש שמבחינה תפקודית נמצא כי הוא זכאי לגמלה ברמה ג', כלומר ל-18 שעות טיפול שבועיות (18 יחידות שירות). הכנסותיו החודשיות הן בסך 10,000 ש"ח, ולכן נקבע כי הוא יהיה זכאי לגמלה מופחתת בהיקף של 9 שעות שבועיות (9 יחידות שירות).
 • מקבל גמלת סיעוד ברמה ג' המעסיק מטפל ישראלי זכאי, בהתאם לתנאים, לתוספת של 4 שעות טיפול שבועיות (או לתוספת של 2 שעות שבועיות למקבל גמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו). למידע נוסף, ראו תוספת שעות טיפול אישי למקבלי גמלת סיעוד המעסיקים מטפל ישראלי.
 • למי שבוחר לבקר במרכז יום, ביקור יומי במרכז שווה בערכו ל-2.75 שעות טיפול בבית (2.75 יחידות שירות).
 • ניתן לבקר במרכז יום עד 6 ימים בשבוע, או עד 3 ימים בשבוע- למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.
 • ההרכב של כלל שירותי הגמלה שיינתנו למבוטח נקבע בהתאם לצרכיו על-ידי ועדה מקצועית.
 • מעסיק של מטפל צמוד רשאי לקבל גמלה בכסף לצורך העסקה ישירה של המטפל, וכן לבחור אם לשלב את קבלת התשלום בשאר שירותי הסיעוד הכלולים בגמלה. למידע נוסף, ראו גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד.
 • במקרים שבהם המטפל מועסק באמצעות חברת סיעוד:
  • היקף המשרה שמשויך לחברת הסיעוד נקבע לפי מספר שעות גמלת הסיעוד שהמטופל זכאי להן.
  • היקף המשרה שמשויך למטופל הוא יתרת השעות הדרושות על מנת להשלים את היקף המשרה למשרה מלאה (החל מה- 01.04.2018 משרה מלאה מוגדרת כ- 42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות).
דוגמה
 • מטופל זכאי לגמלת סיעוד רמה ג' (18 שעות שבועיות של טיפול אישי מהמוסד לביטוח לאומי) - בסה"כ 77 שעות טיפול חודשיות. שעות אלה, המהוות 42% ממשרה מלאה (182 שעות), ממומנות על-ידי חברת הסיעוד.
 • המטופל מממן בעצמו את יתרת השעות הנדרשות לצורך משרה מלאה, המהוות 58% מהמשרה המלאה.
 • אחריות המטופל היא לתשלום 58% מהתשלומים הקשורים להעסקת העובד ואחריות חברת הסיעוד היא לתשלום 42% הנותרים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה ברמות א'/ב'/ג'
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמה א' או ב'
ניתן לבקש בדיקה מחדש

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

המידע המקורי בערך זה נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של אגף הרווחה - עיריית ירושלים, בתרומת עמותת משוב.