עד נובמבר 2018 שיעורי גמלת סיעוד נחלקו ל-3 רמות, בהתאם למידת תלותו של המבוטח בזולת או דרגת ההשגחה שהוא זקוק לה
גמלת סיעוד ברמה ב' היא גמלה בשיעור 150% ששוויה 16 שעות טיפול שבועיות (16 יחידות שירות), או 8 שעות טיפול (יחידות שירות) למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו
מעסיקים של מטפל ישראלי זכאים, בהתאם לתנאים, לתוספת שעות טיפול


שימו לב
הרפורמה בגמלת הסיעוד
 • בינואר 2021 נכנסה לתוקף הפעימה השלישית של הרפורמה בגמלת סיעוד, שכוללת תוספת שעות טיפול למקבלי גמלת סיעוד ברמות 3, 4 ו-5. למקבלי הגמלה ברמות אלו שמעסיקים מטפל צמוד הוגדל סכום הקצבה הכספית.
 • העדכונים נעשים באופן אוטומטי לזכאים.
 • בינואר 2020 נכנסה לתוקף הפעימה השנייה של הרפורמה, שבה נוספו שעות טיפול והוגדלה הקצבה הכספית למקבלי הגמלה ברמות 4, 5 ו-6.
 • למידע על הפעימה הראשונה של הרפורמה (שנכנסה לתוקף בנובמבר 2018), ראו עדכונים בגמלת סיעוד - נובמבר 2018.

שיעורי גמלת הסיעוד נקבעים על-פי מידת התלות של המבוטח בזולת, או מידת ההשגחה שהוא זקוק לה (בהתאם לתוצאות מבחן התלות שנערך לו).

 • גמלת סיעוד ברמה ב' היא גמלה בשיעור של 150%, שנקבעה לזכאים עד נובמבר 2018.
 • שוויה של הגמלה הוא 16 שעות שבועיות ("יחידות שירות") של מטפל אישי בבית (ישראלי או עובד זר), או 8 שעות מטפל (8 יחידות שירות) - למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.
דוגמה
קשיש בן 84 שאינו מסוגל להתלבש, לאכול או להתקלח ללא עזרה של אדם אחר.

מבחינה תפקודית נמצא כי הוא זכאי לגמלה ברמה ב', כלומר ל-16 שעות טיפול שבועיות (16 יחידות שירות).

הכנסותיו החודשיות הן בסך 10,000 ₪, ולכן נקבע כי הוא יהיה זכאי לגמלה מופחתת בהיקף של 8 שעות שבועיות (8 יחידות שירות).
 • מקבל גמלת סיעוד ברמה ב' המעסיק מטפל ישראלי זכאי, בהתאם לתנאים, לתוספת של 3 שעות טיפול שבועיות (או לתוספת של 1.5 שעות שבועיות למקבל גמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו). למידע נוסף, ראו תוספת שעות טיפול אישי למקבלי גמלת סיעוד המעסיקים מטפל ישראלי.
 • למי שבוחר לבקר במרכז יום, ביקור יומי במרכז שווה בערכו ל-2.75 שעות טיפול בבית (2.75 יחידות שירות).
 • ניתן לבקר במרכז יום עד 5.5 ימים בשבוע, או עד 2 ימים בשבוע- למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.
 • ההרכב של כלל שירותי הגמלה שיינתנו למבוטח ייקבע בהתאם לצרכיו על-ידי המוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו קביעת ההרכב של שירותי גמלת סיעוד.
 • מעסיק של מטפל צמוד רשאי לקבל גמלה בכסף לצורך העסקה ישירה של המטפל, וכן לבחור אם לשלב את קבלת התשלום בשאר שירותי הסיעוד הכלולים בגמלה. למידע נוסף, ראו גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד.
 • במקרים שבהם המטפל מועסק באמצעות חברת סיעוד:
  • היקף המשרה שמשויך לחברת הסיעוד נקבע לפי מספר שעות גמלת הסיעוד שהמטופל זכאי להן.
  • היקף המשרה שמשויך למטופל הוא יתרת השעות הדרושות כדי להשלים את היקף המשרה למשרה מלאה (החל מה-01.04.2018 משרה מלאה מוגדרת כ-42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות).
דוגמה
 • מטופל זכאי לגמלת סיעוד רמה ב' (16 שעות שבועיות של טיפול מהמוסד לביטוח לאומי) - בסה"כ 71 שעות טיפול חודשיות. שעות אלה, המהוות 39% ממשרה מלאה (182 שעות), ממומנות על-ידי חברת הסיעוד.
 • המטופל מממן בעצמו את יתרת השעות הנדרשות לצורך משרה מלאה, המהוות 61% מהמשרה המלאה.
 • אחריות המטופל היא לתשלום 61% מהתשלומים הקשורים להעסקת העובד ואחריות חברת הסיעוד היא לתשלום 39% הנותרים.

מי זכאי?

טיפ
על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי, למבוטחים בני 90 ומעלה הזכאים לגמלת סיעוד ברמה ב', רמת הזכאות תועלה אוטומטית לדרגה המקסימלית, כלומר הם יהיו זכאים לגמלת סיעוד רמה ג'.

תהליך מימוש הזכות

 • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

המידע המקורי בערך זה נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של אגף הרווחה - עיריית ירושלים, בתרומת עמותת משוב.