הקדמה:

במסגרת תכנית "חיסכון לכל ילד" המוסד לביטוח לאומי מפקיד מדי חודש 51 ש"ח עבור הזכאים וההורים רשאים להוסיף 51 ש"ח נוספים מתוך קצבת הילדים
ההורים מוזמנים להיות שותפים בהחלטה על החיסכון בקופת גמל או בבנק, כולל בחירת מסלולי השקעה
לחישוב סכום הכסף שייחסך לילד עד הגיעו לגיל 18, הכנסו למחשבון המוסד לביטוח לאומי
אזהרה
המידע בדף זה נועד לסייע לכם להבין את התכנית ואינו מהווה ייעוץ או המלצה
הדף מסביר בהרחבה את פרטי תכנית "חיסכון לכל ילד". אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ או המלצה מכל סוג.
אתם מוזמנים לסייע בעדכון הדף, ולהאיר את עינינו לטעויות באמצעות כפתור "הצעת שינוי" המופיע למעלה בצד שמאל.

החל מינואר 2017 פועלת תכנית "חיסכון לכל ילד", תכנית חיסכון אישית לילדים עד גיל 18 הזכאים לקצבת ילדים.

 • במסגרת התכנית, מופקדים עבור הילדים מדי חודש 51 ש"ח (נכון ל- 2021) על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • הורים שיבחרו בכך, יכולים להוסיף מדי חודש לתכנית החיסכון 51 ש"ח מתוך קצבת הילדים, ובכך להכפיל את סכום החיסכון המצטבר (כלומר הסכום יעמוד על 102 ש"ח בחודש, ו- 1,224 ש"ח בשנה). ההורים רשאים להפסיק את הפקדת ה-51 ש"ח הנוספים בכל עת.
 • בנוסף, יועברו לחוסכים מענקים בשלבים שונים, ראו פרטים בהמשך.
 • להורים יש מספר אפשרויות בחירה שעשויות להשפיע על הפקת רווח מן החיסכון:
  1. חיסכון בקופת גמל (מתוך רשימה שקבע משרד האוצר) ובחירת מסלול החיסכון הספציפי בקופה (סיכון מועט, בינוני או מוגבר) וכן מסלול הלכתי ולפי השריעה.
  2. חיסכון בבנק (מתוך רשימה שקבע משרד האוצר), שכולל קביעה של סוג החיסכון (בריבית קבועה, צמודה או משתנה) ושל האפשרות לקבוע תחנות יציאה.
 • להחלטה עשויה להיות משמעות כלכלית גדולה ולכן מומלץ:

מי זכאי?

 • כל ילד עד גיל 18 הזכאי לקצבת ילדים.
 • צעירים שקיבלו קצבת ילדים והגיעו לגיל 18 בתקופה שבין 01.05.2015 ל-31.12.2016.
 • סכומי החיסכון ייחסכו בחשבון נאמנות לטובת הילד, כאשר הנאמן בחשבון זה הוא ההורה המקבל את קצבת הילדים עבור הילד.

דוגמאות להפקדות בתכנית

 • הטבלה הבאה מציגה דוגמאות לסכומים שיופקדו בתכנית אבל לא מתייחסת לרווחים עתידיים.
 • יש לשים לב שהסכומים מחושבים על-פי סכומי ההפקדות (50 ש"ח) ומענקי המשיכה (500 ש"ח) הנכונים לינואר 2017.
 • ראו גם סימולטור לסכומי החיסכון לכל ילד באתר המוסד לביטוח לאומי.
תאריך לידה של הילד סכום שיופקד ע"י ביטוח לאומי עד גיל 18 סה"כ הסכום שיופקד כולל תוספת 50 ש"ח ע"י ההורים הערות
כל ילד שיוולד אחרי 01.01.2017 11,350 ש"ח 22,200 ש"ח הכפלת הסכום על ידי ההורים רלוונטית לכל התקופה
01.05.2015 11,350 ש"ח 21,200 ש"ח הכפלת הסכום על ידי ההורים רלוונטית רק אחרי 01.01.2017
01.01.2008 6,950 ש"ח 12,400 ש"ח
01.05.2001 2,750 ש"ח 4,000 ש"ח

שאלות ותשובות

 • תכנית "חיסכון לכל ילד" מעניקה להורים מרחב גדול למדי לבחירת מסלול חיסכון. להלן ריכוז של שאלות בסיסיות לצורך גישה מושכלת לנושא:
שאלה תשובה
לפי מה אוכל לבחור את מסלולי החיסכון? בחירת מסלול החיסכון קשורה למספר נושאים:
 • מה חשוב לי יותר?
  • ביטחון בחיסכון - לא מוכן להפסיד, מסתדר עם כך שאחרים הרוויחו יותר; או
  • רצון להפיק רווח מקסימלי - אני מוכן לקחת סיכונים כדי להרוויח הרבה, ואפילו אם זה יתבטא באבדן חלק מהסכום הבסיסי שהופקד.
 • מהו גיל הילד שאני חוסך עבורו?
 • האם אני מעריך שבעתיד אקרא את הדו"חות של החיסכון ויהיה לי כוח לשנות את מסלול החיסכון?

מי שיקרא ויעמיק בערך שיקולים בבחירת מסלול חיסכון בתכנית "חיסכון לכל ילד" יוכל לקבל מידע שיעזור לו לבחור את מה שמתאים לו.

אלו סיכונים יכולים להשפיע על רווחיות החיסכון הנצבר בתכניות החיסכון הבנקאיות?
דוגמה
השפעה של אינפלציה גבוהה על שווי החיסכון הבנקאי
 • לתינוק שנולד נחסכו במשך 21 שנה 11,850 ש"ח, שיחד עם ריבית קבועה של 4% שווים כ-16,678 ש"ח.
 • סכום זה נמוך במעט מחודשיים של השכר הממוצע במשק בסוף 2016 (כ-9,600 ש"ח לחודש).
 • נניח שלאורך חיי החיסכון תהיה עלייה משמעותית באינפלציה ברמה כזו שכל המחירים במשק יעלו ביותר מפי 2 (אינפלציה של מעל ל-100%).
 • בעקבות זה השכר הממוצע במשק יכול לעבור את סף ה-20,000 ש"ח לחודש.
 • בתסריט זה החוסך יקבל סכום הנמוך בהרבה מחודש של השכר הממוצע. בתסריט מעט יותר קיצוני הוא עשוי לקבל אפילו סכום נמוך יותר מזה שהפקיד במהלך חיי התכנית.

הורה שרוצה לחסוך במסלול בנקאי בריבית קבועה וחושש מתסריט כזה, יכול לשקול בחירה בתכנית חיסכון עם תחנות יציאה, למרות שהריבית בה נמוכה יותר. יש לזכור כי מועדי היציאה מוגבלים.

אלו סיכונים בולטים יכולים להשפיע על רווחיות החיסכון בקופות הגמל? * ירידה משמעותית של שוקי ההון (כמו ב-2008), ובעיקר לקראת סיום התכנית.
דוגמה
השפעה של ירידה משמעותית של שוקי ההון על שווי החיסכון במסלול קופת גמל
 • לתינוק שנולד נחסכו במשך 17 שנה 10,200 ש"ח במסלול קופות גמל עם סיכון מוגבר, עם תשואה שנתית ממוצעת של 9% לאורך כל התקופה.
 • סכום החיסכון הגיע ל-22,184 ש"ח.
 • בשנה ה-18 לחיסכון מתרחש משבר כלכלי עמוק שבעקבותיו קופת הגמל צונחת לרמה של כ-14,000 ש"ח.
 • תסריט זה מתקשר לאפשרות להקטין את הסיכון כשנתיים-שלוש לפני פדיון הקופה ע"י מעבר לקופת גמל ברמת סיכון מועטה.
איך אפשר להתמודד עם הסיכונים?
 • לחוסכים במסלול בנקאי:
  • אם הילד צעיר יותר, ניתן לבחור בתכנית שניתנת לשינוי כל 5 שנים ("תחנות יציאה"). נדרש כמובן מעקב אחרי הדוחות הבנקאיים אחרי 5 שנים, לצורך בדיקת האפשרות של שינוי מסלול החיסכון.
  • למי שבוחרים מסלול חיסכון בנקאי וחוששים שגם אם יבחרו מסלול עם תחנות יציאה לא יזכרו לפעול, ניתן לבדוק מסלול חיסכון צמוד מדד המחירים לצרכן.
 • לחוסכים במסלול קופות הגמל:
  • אם לשמחתכם צברתם רווחים יפים, ניתן לבדוק מעבר למסלול חיסכון עם סיכון יותר נמוך כשנתיים-שלוש לפני מועד הפדיון שאתם מתכננים (גיל 18 או 21).
האם אוכל בעתיד לשנות את מסלול החיסכון?
 • חוסכים במסלול קופות הגמל יכולים לשנות את מסלול החיסכון ואת קופת הגמל בכל עת, אך לא יכולים לעבור למסלול הבנקאי.
 • חוסכים במסלול הבנקאי יכולים לבצע שינוי במסלול החיסכון רק באותו בנק ורק אם בחרו במסלול המאפשר שינוי (תחנת יציאה) כל 5 שנים. לא ניתן להעביר את החיסכון לבנק אחר.
 • למידע נוסף ראו שינוי מסלול חיסכון בתכנית "חיסכון לכל ילד".
איך אפשר להבין מהו ההבדל המספרי בין כל האופציות השונות?
מה קורה אם יש לי עוד שאלות? ראו פרק שאלות ותשובות באתר המשותף לביטוח לאומי ולמשרד האוצר.

דוגמה לשיעורי החיסכון הצפויים באפיקי חיסכון שונים

 • ראו דוגמה להשוואת השיעורים הצפויים לפדיון של החיסכון בגילאי 18 ו-21, על סמך הנחות רווחיות שונות, עבור תינוקות שהוריהם יוסיפו עבורם 50 ש"ח במשך 18 שנים.
אזהרה
הסכומים והחישובים המוצגים בטבלה הם לצורך הדגמה בלבד
הסכומים המוצגים בטבלה מחושבים על-פי סכומי ההפקדות (50 ש"ח) ומענקי המשיכה (500 ש"ח) הנכונים לינואר 2017, ולפני ניכויי מס רווח הון.
הערת עריכה
* אפשר בעתיד לעדכן את נתוני המיסוי הנכונים אני ושרון החלטנו להשאיר בתור "מס רווחי הון". כנראה שממוסה 15% נומינאלי ו-15% נומינאלי אבל הסתבכנו עם הפקודה
הערה מאת אורן ברקת (שיחה) 19:53, 13 יולי 2020(IDT)
בנוסף, במקרה של אינפלציה גבוהה בעתיד יש סיכון לרבים מאפיקי החיסכון ובפרט לחיסכון בנקאי בריבית קבועה. במקרה של ירידה משמעותית עתידית של שוק ההון, ובעיקר בסמוך למועד המשיכה הצפוי (גיל 18 או 21) - קופות הגמל (ובמיוחד אלה המושקעות באחוז גבוה במניות) עלולות להשיג תשואות נמוכות משמעותית.
גיל הילד בזמן משיכת החיסכון סה"כ הפקדות לתכנית (ביטוח לאומי + ההורים) שווי החיסכון במסלול בנקאי בריבית קבועה של 4% שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון מוגבר (אם תושג תשואה שנתית של 9%) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון בינוני (אם תושג תשואה שנתית של 5.5%) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון מועט (אם תושג תשואה שנתית של 4.5%)
18 22,200 ₪ 31,374 ₪ 50,162 ₪ 35,977 ₪ 32,826 ₪
21 22,700 ₪ 32,347 ₪* 65,461 ₪ 42,746 ₪ 37,960 ₪
הערות הרווחים במסלול זה ידועים מראש ומובטחים ההשקעות במסלול זה כוללות אחוז גבוה של מניות, ומכאן הסיכון המוגבר ההשקעות במסלול זה כוללות אחוז משמעותי של מניות ומכאן הסיכון בינוני ההשקעות במסלול כוללות אחוז נמוך של מניות, ומכאן הסיכון הנמוך
* שיעור הריבית לאחר גיל 18 יורד. הסכום חושב על בסיס ריבית של 0.5%, שהיא הריבית המקסימלית שתינתן במסלול זה לאחר גיל 18 התשואה בקופות הגמל אינה מובטחת, והיא עשויה להיות נמוכה או גבוהה מהתשואה המוצגת בטבלה
ההבדל בסכום ההפקדות המצטבר בין גיל 18 ל-21 נובע ממענק משיכה בסך 500 ש"ח הניתן למי שמושכים את הכספים לאחר גיל 21 (בנוסף על המענק שניתן בגיל 18 לכל החוסכים בלי קשר לגיל המשיכה). ראו פירוט בהמשך.
 • חישובי הריבית בוצעו על סך ההפקדה השנתית והתעלמו מחישוב חודשי רציף, מכאן שהתוצאות המוצגות הן מעט נמוכות לעומת הצפוי.
 • חשוב לזכור שמבחינת הפדיון של החיסכון בעוד שנים רבות, מדובר בהערכה בלבד, ויש התעלמות ממשתנים כלכליים שעשויים לשנות את כל תוצאות החישובים וביניהם:
  • אינפלציה גבוהה שתפגע בחיסכון בריבית קבועה, אך עשויה להגדיל את החיסכון בריבית צמודה או משתנה.
  • ירידה משמעותית או צמיחה גבוהה של שוק ההון שתשפיע על התוצאות של קופות הגמל.
 • עבור חיסכון בנקאי הריבית הקבועה חושבה לפי 4% לשנה, הריבית הקבועה הגבוהה ביותר שניתנת מבין כל הבנקים עבור קבוצת גיל זו ללא תחנות יציאה.
 • הסכומים בטבלה הם לפני ניכוי מס רווחי הון.
 • לדוגמאות נוספות והרחבה, ראו בערך שיקולים בבחירת מסלול חיסכון בתכנית "חיסכון לכל ילד".

תהליך מימוש הזכות

החיסכון הבסיסי מטעם ביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי יעביר באופן אוטומטי מדי חודש 51 ש"ח לחשבון חיסכון בבנק או לקופת גמל (בהתאם לבחירת ההורים).
  • מוזמנים לבדוק את חישוב הסכום שיופקד בחיסכון באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • למי שהיו זכאים לקצבת ילדים בתקופה שבין מאי 2015 לדצמבר 2016, הועברו גם סכומים רטרואקטיביים עבור תקופה זו.
 • לילדים שהגיעו לגיל 18 במהלך התקופה שבין מאי 2015 לדצמבר 2016 (כולל) נפתחה ב-2017 תכנית חיסכון שאליה הופקדו הכספים (גם אם מדובר בזכאות של חודש אחד) עבור החודשים שבהם היה הילד מתחת לגיל 18 במהלך התקופה, ובנוסף הופקד לתוכה מענק המשיכה הראשון של גיל 18.

בחירת אפיק החיסכון

 • ההורים יוכלו לבחור את אפיק החיסכון של הכספים המופקדים מבין כמה אפשרויות.
 • ההורים יידרשו להודיע על בחירתם בתוך 6 חודשים מיום הלידה. ההורה שיודיע על כך הוא ההורה המקבל את קצבת הילדים עבור הילד.
 • בחירת אפיק החיסכון תיעשה במספר אופנים:
  • רישום מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • רישום באמצעות טופס למילוי ידני מאתר המוסד לביטוח לאומי
   • לצורך ההדפסה נדרשים מס' ת"ז של אחד ההורים ותאריך ההנפקה שלה.
   • אחרי שההורים ידפיסו את הטופס, עליהם למלא את הפרטים ולחתום.
   • רצוי מאוד להשאיר פרטי דוא"ל וטלפון נייד לצורך קבלת הודעות.
   • את הטופס ניתן לשלוח בפקס למספר שמוצג בתחתית הטופס או במכתב לכתובת שמצוינת שם.
 • במקרה שההורים לא יבחרו באפיק חיסכון בתוך 6 חודשים מיום לידת התינוק, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל שתיבחר אקראית מבין הקופות שזכו במכרז במסלול סיכון מועט, או בחשבון בנק במסלול ריבית קבועה לא צמודה, ללא תחנות יציאה. ראו פירוט בהמשך.
טיפ
תכנית "חיסכון לכל ילד" היא הזדמנות לחינוך פיננסי ולרכישת הרגלים לאקטיביות בעת ניהול כלכלת המשפחה. כחלק מהתהליך מומלץ ללמוד היטב את הנושא ולקבל החלטה על המסלול הספציפי עבור ילדיכם. זיכרו שברוב המסלולים, אך לא בכולם, ניתן לשנות את ההחלטה בהמשך.

הגדלת החיסכון ע"י תוספת 51 ש"ח ע"י המשפחה

 • להורים ישנה אופציה להוסיף עוד 51 ש"ח לחודש שירדו מקצבת הילדים.
 • לא ניתן להפעיל את האופציה אם להורה מקוזזת קצבת ילדים בשל חוב לביטוח הלאומי.
 • בכל זמן ניתן להוסיף או לבטל את תוספת ה- 51 ש"ח כחלק מהרישום באתר המוסד לביטוח לאומי.

משיכת הכספים

 • ניתן למשוך את הכספים שהצטברו החל מגיל 18 לאחר שינוכה מהרווחים מס רווחי הון.
  • לילד שמלאו 18 שנה תהיה אפשרות לבחור את מועדי התחנות שבהן הוא יוכל למשוך את הכספים לאחר גיל 18 (חודש, שנה, שנתיים, 3 שנים).
  • משיכת כספים לפני גיל 21 מחייבת את הסכמת ההורים למשיכת הכספים.
  • משיכה מגיל 21 ואילך אינה מחייבת את הסכמת ההורים (והיא מזכה את הילד במענק משיכה נוסף מהמוסד לביטוח לאומי כפי שיוסבר להלן).
  • במקרים חריגים של מצב רפואי קשה או מוות של הילד, ניתן למשוך את הכספים לפני גיל 18.
  • למשקיעים בקופות גמל בלבד - השארת הכספים בחיסכון עד גיל פרישה מעבודה ומשיכתם בצורת קצבה חודשית במקום משיכת מלוא הסכום בבת אחת, יזכו את החוסך בפטור ממס רווחי הון על כל הרווחים שנצברו בחיסכון.
 • ניתן למשוך את הכספים גם אחרי גיל 21, אולם החל מגיל זה ינוכו דמי הניהול מתוך כספי החיסכון. במסלול קופות גמל ניתן להשאיר את הכספי בחיסכון עד גיל פרישה מעבודה וליהנות מפטור ממס על כל הרווחים אם הכספים יימשכו בצורת קצבה חודשית במקום משיכה חד פעמית של מלוא הסכום שהצטבר בתכנית.
 • למידע נוסף ראו משיכת כספים מתכנית "חיסכון לכל ילד".

קבלת מענקים מהמוסד לביטוח לאומי

 • ילדים שנולדו לפני ה-01.01.2017 יהיו זכאים בגיל 18 למענק בסכום של 510 ש"ח, שיתווסף לכספי החיסכון. מי שהגיעו לגיל 18 בין מאי 2015 לדצמבר 2016 יקבלו את המענק שיתווסף על הסכום הרטרואקטיבי שהופקד עבורם.
 • ילדים שיוולדו אחרי ה-01.01.2017 יהיו זכאים למענק בסכום של 255 ש"ח בהגיעם לגיל 3 ומענק נוסף בסכום של 255 ש"ח בהגיעם לגיל 12 (לבנות) או 13 (לבנים). מענקים אלה מחליפים את המענק של גיל 18 המשולם למי שנולדו לפני ה-01.01.2017.
 • במקרים חריגים של משיכה מוקדמת בשל מצב רפואי, ישולמו המענקים בעת משיכת מלוא הסכום שהצטבר בחיסכון.
 • חוסך שלא ימשוך את הכספים לפני גיל 21, יקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק נוסף על סך 510 ש"ח בגיל 21.

מה יקרה כאשר המשפחה לא נוקטת שום פעולה

 • לילדים שייוולדו החל מ-1.1.2017 ואילך (והם אינם עולים חדשים או תושבים חוזרים), שהוריהם לא יבחרו היכן ינוהל החיסכון שלהם בתוך 6 חודשים מיום הלידה:
 • אם הילד הוא לא ילד ראשון במשפחה, כספי החיסכון ינוהלו בקופת הגמל או בבנק שההורים בחרו לילד שנולד לפניו.
 • אם מדובר בילד הראשון במשפחה או במקרה שההורים לא ביצעו בחירה לילד שנולד לפניו, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל שתיבחר אקראית מבין הקופות שזכו במכרז במסלול סיכון מועט.
הערת עריכה
בחוזר של ביטוח לאומי כתוב שהם יופקדו לקופת הגמל שאליה הופקדו הכספים של הילד שנולד לפניו. כלומר הם לא יופקדו לקופת גמל "אקראית". כמו כן מתעוררת שאלה היפותטית מה קורה אם הילד שלפניו הוא 16 והופקדו לו כספים לתכנית חיסכון בבנק? נראה לי שבמקרה הזה תיבחר קופת גמל אקראית.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16:16, 24 בדצמבר 2016 (IST)

עולים חדשים ותושבים חוזרים

 • אם הילד הוא עולה חדש או תושב חוזר, על ההורים להודיע למוסד לביטוח לאומי על בחירתם תוך 180 יום ממועד עלייתם או חזרתם לארץ.
 • אם ההורים לא יודיעו על בחירתם תוך 180 יום, תיפתח לכל אחד מהילדים של המשפחה תכנית חיסכון בקופת גמל שתיבחר באופן אקראי באחת מקופות הגמל שנבחרו.
 • התכנית תיפתח במסלול עם סיכון מועט, ותיפתח באותה קופה לכל הילדים במשפחה.
 • ההורים רשאים להחליף ולשנות הן את קופת הגמל (כלומר לעבור לקופת גמל אחרת) והן את מסלול החיסכון באותה קופה, אולם לא יוכלו לעבור לחיסכון בנקאי.
 • למידע נוסף ראו שינוי מסלול חיסכון בתכנית "חיסכון לכל ילד".

חיסכון במסלול של קופות גמל (קופ"ג)

 • הכסף שיופקד בקופת גמל ייחסך באחת מתוך הקופות שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון.
 • ניתן לבחור לחסוך את כספי החיסכון באחד מ-5 מסלולי חיסכון. לכל מסלול קיימת מדיניות השקעה שונה לגבי אופן השקעת הכסף, אשר משתנה בהתאם לרמת הסיכון בכל מסלול.
 • ניתן להעביר את החיסכון לקופת גמל אחרת, וכן לשנות את מסלול ההשקעה בכל שלב במהלך תקופת החיסכון.
  • בתקופות של גאות בשוק ההון אפשר לבחור במסלולים עם יותר סיכון ובתקופות שפל לעבור למסלולים עם סיכון מועט.
  • אם קופת הגמל שבחרתם תציג תוצאות מאכזבות לאורך זמן אז ניתן לשקול מעבר לקופה שהוכיחה ביצועים טובים יותר (אם כי הדבר אינו מעיד על ביצועיה בעתיד).
  • המעבר אפשרי גם לקופה שמתנהלת ע"י גוף פיננסי אחר.
  • ראו שינוי מסלול חיסכון בתכנית "חיסכון לכל ילד"

סוגים של מסלולי חיסכון בקופות גמל

 • מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (ברירת מחדל).
 • מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני.
 • מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.
 • מסלול "הלכה" (אפשרי רק בחלק מהקופות) - מיועד ליהודים שרוצים להשקיע במסגרת שתומכת בחוקי ההלכה.
 • מסלול שריעה (אפשרי רק בחלק מהקופות) - מיועד למוסלמים שרוצים להשקיע במסגרת שתומכת בחוקי השריעה.
 • ראו הרחבה על המסלולים בפסקת שאלות ותשובות לגבי החיסכון במסלול קופות גמל בהמשך.

בחירת המסלול עבור ילדכם בחיסכון במסגרת קופות גמל

 • ראו את טבלאות ההשוואה בין קופות הגמל באתר התוכנית.
 • חשוב להגדיר קודם את סוג מסלול החיסכון:
  • בחירה בין רמת סיכון מועטה, בינונית ומוגברת.
  • עבור יהודים ומוסלמים שהדבר חשוב להם, ניתן לבחור מסלול מסלול "הלכה" או מסלול שריעה בהתאמה.
 • בחירת מסלול החיסכון תשנה את רשימת קופות הגמל שמוצגות בטבלה שבאתר התכנית.
 • שימו לב שהתשואות המוצגות בטבלה הן תשואות שהושגו בעבר על ידי הקופה במסלול דומה למסלול המוצע, ואין בהצגה זו כדי להבטיח את התשואות שיושגו על ידי הקופה בעתיד.
 • אם בחרתם במסלול כגון סיכון בינוני, כדאי להשוות את מדיניות ההשקעה בין הקופות המשתתפות בתכנית, שכן ייתכנו הבדלים משמעותיים במדיניות ההשקעה שלהן.

שאלות ותשובות לגבי החיסכון במסלול קופות גמל

שאלה תשובה
מה זו בעצם קופת גמל? קופת גמל היא מכשיר פיננסי לחיסכון לטווח בינוני או ארוך. קופת הגמל מנוהלת על-ידי חברה שמשקיעה את הכספים בהתאם למסלול החיסכון שבו בחר העמית (החוסך) ובהתאם למדיניות ההשקעה שנקבעה על-ידי ועדת ההשקעות של הקופה.
איך משקיעים את הכסף בקופת גמל? מדיניות השקעה סטנדרטית כוללת שילוב במינונים שונים בין:
 • מניות (בארץ ולעתים גם בחו"ל) - סיכון מוגבר עם פוטנציאל רווח גבוה.
 • אגרות חוב (אג"ח) של מדינת ישראל - סיכון מועט ביותר עם פוטנציאל רווח נמוך.
 • אגרות חוב קונצרניות (של חברות עסקיות) - סיכון בינוני עם פוטנציאל רווח בינוני.
מי קובע את מדיניות ההשקעה? לכל קופת גמל יש ועדת השקעות שאמורה להגדיר את המינון ביחס להגדרות משרד האוצר לגבי סיכון מועט, בינוני או גבוה.
מה ההבדל בין קופת גמל שמוגדרת בסיכון מוגבר לבין קופה בסיכון בינוני או נמוך? כל קופה מגדירה את מדיניות ההשקעה הספציפית שלה. מבדיקה של כמה קופות שמשתתפות בתכנית אפשר להגדיר כמה תבניות:
 • קופ"ג בסיכון מועט משקיעה 10-15% במניות והשאר ברובו באג"ח מדינה ואג"ח קונצרני.
 • קופ"ג בסיכון בינוני משקיעה 30-40% במניות והשאר ברובו באג"ח מדינה ואג"ח קונצרני.
 • קופ"ג בסיכון מוגבר משקיעה לפחות 75% במניות, בחלק מהמקרים גם בחו"ל.
מה המשמעות של קופת גמל על פי ההלכה היהודית (מסלול "הלכה")?
 • הקופה חשופה לנכסים מסוגים שונים בכפוף לכללי ההלכה היהודית. חלק מהקופות שמתנהלות על פי ההלכה היהודית מפרסמות שהן מפוקחות ע"י גופים רבניים כגון בד"צ העדה החרדית בירושלים.
 • המשמעות היא סיכוי נמוך לרווח משמעותי.
מה המשמעות של קופת גמל על פי השריעה האסלאמית (מסלול שריעה)?
 • הקופה חשופה לנכסים מסוגים שונים בכפוף לכללי השריעה האסלאמית.
 • אחת הקופות שפועלת במודל כזה עובדת על בסיס מזומן בלבד, ללא ריבית וללא השקעות ולכן אין בה כל רווח.
האם בסוף 2016 יש מספיק מידע לגבי אפיקי החיסכון של כל הקופות שמשתתפות בתכנית? נכון ל-07.12.2016 לא כל הקופות פרסמו בצורה מסודרת את מדיניות ההשקעה שלהן או את התקנונים שלהן.
האם נצטרך לשלם דמי ניהול על החיסכון?
 • לא. עד גיל 21 המדינה תישא בעלות דמי הניהול.
 • מי שיבחר להשאיר את הכספים בתכנית לאחר גיל 21 ולא למשוך אותם, יצטרך לשאת בעלות דמי הניהול.
חלק מהקופות שניתן לחסוך בהן מפרסמות נתוני עבר של מסלולים מקבילים. מה המשמעות של אותם נתונים? האם הם ניבוי להצלחה עתידית?
 • שוק ההון דינמי ומשתנה, החברים בוועדות ההשקעה מתחלפים מדי פעם ובקיצור, תשואות העבר אינן מעידות על הצפי בעתיד.

חיסכון במסלול הבנקאי

 • רוב הבנקים שותפים לתכנית חיסכון לכל ילד ויש להם הצעות למסלולי חיסכון עם 3 סוגי ריבית: קבועה, צמודה ומשתנה.
 • בכל סוג ריבית יש אפשרות לבחירת מסלול חיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים.
  • באפשרות זו תוכלו לשנות את מסלול החיסכון שבחרתם למסלול חיסכון אחר, במועד תחנת היציאה (בכל 5 שנים). לילד שמלאו 18 שנה תהיה אפשרות לבחור את תקופת החיסכון (חודש, שנה, שנתיים, 3 שנים) לצורך שינוי מסלול.
  • כדאי לבדוק מראש גם את הריבית במסלול (באותו בנק) שאליו תשקלו לעבור בעתיד.
דוגמה
בחירה במסלול ריבית קבועה עם תחנות יציאה
 • אחד מהבנקים מציע ריבית קבועה של 3.16%, אבל 0.01% במעבר לריבית צמודה.
 • בנקים אחרים מציעים ריבית קבועה של 2.16%, אך לעומת זאת 0.69% במעבר לריבית צמודה.

מסלולי החיסכון בבנקים

 • מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה
  • הריבית השנתית לתקופת החיסכון תיקבע מראש ולא תשתנה במהלך כל התקופה.
  • במסלול זה אין הגנה מאינפלציה עתידית (ראו הסבר עם דוגמאות של תסריטי אינפלציה).
  • כדי להגן בכ"ז מאינפלציה עתידית או להרוויח משינוי דרמטי בשערי הריבית במשק (ריבית הפריים), ניתן לבחור באפשרות של נקודות יציאה כל 5 שנים או לשקול לבחור במסלול חיסכון בריבית משתנה או צמודה.
 • מסלול עם ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן
  • ריבית שנתית קבועה שתוצמד לשינוי במדד המחירים לצרכן.
  • המסלול מגן על החוסך מפני אינפלציה עתידית.
  • מצד שני, בתקופות של אינפלציה נמוכה, אופציה זו היא לרעת החוסך בהשוואה למסלול הריבית הקבועה הלא צמודה.
  • מומלץ ביותר ללמוד את הנושא המפורט בנושא סימולציה להבנת המשמעות של תכנית צמודה למדד.
 • מסלול עם ריבית משתנה
  • הריבית השנתית תיקבע כמרווח מריבית הפריים ותשתנה בכל מועד שבו יחול שינוי בריבית הפריים.
  • יש פה הגנה חלקית מאינפלציה עתידית שכן ריבית הפריים מתייחסת לרוב לשיעורי האינפלציה.

תהליך בחירת המסלול עבור ילדכם בחיסכון בנקאי

שאלות ותשובות לגבי החיסכון במסלול הבנקאי

שאלה תשובה
האם יש סיכון בבחירת תכנית חיסכון בבנק קטן יחסית? לא אמור להיות סיכון כזה, בעיקר כאשר כל החיסכון נעשה כחלק מתכנית לאומית.
האם פתיחת תכנית החיסכון בבנק משמעה שיוך לסניף ספציפי? לא. התכנית מתנהלת ברמה הארצית, והקשר שלכם לסניף שבו יתנהל החיסכון יהיה בעיקר לצורך קבלת דוח שנתי על מצב החיסכון.
האם יש יתרון לנהל את החיסכון בבנק "שלי"? אין שום יתרון. כאשר ילדכם יפדה את הכסף זו תהיה החלטה שלו לאן להעביר אותו.
האם כשיגיע הילד בעתיד לפדות את החיסכון הוא יחויב לפתוח חשבון עו"ש באותו בנק שבו חסך?
 • לא. אפשר יהיה פשוט לפדות את הכסף או להעבירו לחשבון בנק כלשהו.
 • מצד שני, ייתכן שהבנק ינסה באותו זמן לשכנע אותו לפתוח חשבון באותו בנק.

חשוב לדעת

 • התשלום על-ידי המוסד לביטוח לאומי לתכנית החיסכון הוא בנוסף לתשלום קצבת ילדים ולא ניתן לקזז אותו כנגד חוב שיש להורה מול המוסד לביטוח לאומי.
 • לעומת זאת, הורה שמקוזזת לו קצבת ילדים בשל חוב לביטוח הלאומי, לא יוכל לבצע הפקדה נוספת ולהגדיל את החיסכון ב- 51 ש"ח, אם לא הסדיר את החוב.
 • אם הורי הילד חיים בנפרד, ההורה שאינו מקבל את קצבת הילדים עבור הילד יוכל לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מידע רק לגבי הגוף החוסך בתכנית החיסכון. למידע נוסף ראו מסירת מידע מהמוסד לביטוח לאומי להורים בנפרד בנוגע לילדם.
 • הזכאות היא רטרואקטיבית לתקופה שבין מאי 2015 לסוף דצמבר 2016, למי שקיבלו קצבת ילדים בתקופה זו.
דוגמה
לילדים שנולדו ב-01.01.2001 (שמלאו להם 16 בינואר 2017), הופקדו תשלומים רטרואקטיביים בסך 1,000 ש"ח עבור 20 החודשים ממאי 2015 עד דצמבר 2016 (כולל), והפקדות חודשיות למשך שנתיים נוספות, עד הגיעם לגיל 18.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים