מי שמפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני עשוי להיות זכאי להטבות במס הכנסה
ההטבות ניתנות הן לעובדים עצמאים והן לעובדים שכירים, בתנאי שביצעו את ההפקדות שלא דרך המשכורת
לקבלת ההטבה יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה בתום שנת המס
לצורך מילוי הדו"ח ניתן להיעזר בלשכות ההדרכה של רשות המסים
למידע נוסף ראו סעיפים 45א(ב) ו-47 לפקודת מס הכנסה

תקציר

מי שמפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני עשוי להיות זכאי להטבות במס הכנסה.

 • ההטבה מפחיתה את גובה המס שאותו אדם יצטרך לשלם באותה שנה, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.
 • ההטבות ניתנות הן לעובדים עצמאים והן לעובדים שכירים, בתנאי שביצעו את ההפקדות שלא דרך המשכורת.
 • הטבות מס אלה ניתנות על-ידי רשויות המס בשיטה של ניכוי (הפחתת ההכנסה החייבת בתשלום מס הכנסה), המעניקה הטבה על-פי שיעור המס השולי, ושל זיכוי (הקטנת המס לתשלום).

מי זכאי?

 • כל מי שהפריש באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני (שלא באמצעות תלוש השכר):
 • עובדים עצמאים.
 • עובד שכיר שהפסיק לעבוד ומעוניין לשמור על רצף זכויותיו הפנסיוניות בתקופה שהוא מובטל, חסר עבודה או בתקופה של "בין עבודות".
 • עמית בקרן פנסיה שנקבעה לו נכות זמנית, והיה זכאי לפנסיית נכות, ותקופת הנכות והזכאות לפנסיית הנכות הסתיימה.
 • עובדת שיצאה לחופשת לידה ונשארה בחל"ת, שבמהלכה לא מבצע המעסיק הפרשות לביטוח פנסיוני, ומעוניינת לשמור על זכויותיה הפנסיוניות ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני.
 • עובד הנמצא בחל"ת, ושבמהלכה לא מבוצעות עבורו הפרשות לביטוח פנסיוני במסגרת מקום העבודה.
 • כל אדם המעוניין להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו.
 • אדם, שאינו עובד ושאין לו ביטוח פנסיוני, ומעוניין לחסוך לקראת גיל פרישה.
 • חשוב להדגיש: ההטבה תינתן רק למי שמחויב בתשלום מס הכנסה לפי גובה הכנסותיו. מי שבשל גובה הכנסותיו אינו חייב בתשלום מס הכנסה, לא יוכל ליהנות מההטבה (הוא יוכל להפקיד לביטוח הפנסיוני באופן עצמאי ולהגדיל בכך את החיסכון הפנסיוני שלו אך לא ייהנה מהטבת מס באותה שנת מס).

הטבת מס לעובד עצמאי שאינו שכיר בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני

שימו לב
גובה ההטבות עשוי להשתנות בהתאם לנתוניו האישיים של העובד
המידע שיפורט הוא כללי ונועד לצורך המחשה בלבד. ההטבות עשויות להשתנות בהתאם לגובה ההכנסות, גובה ההפרשות שביצע העובד בפועל ונתונים אישיים נוספים של העובד.
רצוי להתייעץ עם איש מקצוע או להיעזר בסימולטורים באתר מס הכנסה כדי לחשב את גובה ההטבות במקרה קונקרטי.
 • עובד שהוא עצמאי בלבד (אין לו הכנסות כשכיר), רשאי להפקיד עד 16% (ובמקרים מסוימים עד 16.5%) מכל ההכנסה שלו ועד גובה התקרה המפורטת להלן, ולקבל עבורה הטבות מס לפי בחירתו:
  • ניכוי סכום ההפקדה לביטוח הפנסיוני מתוך ההכנסה החייבת במס (הכרה בסכום ההפקדה כ"הוצאה מוכרת"). הטבה זו מוגבלת להפקדות בגובה של עד 11% מההכנסה ולא יותר מ-25,608 ₪ בשנה, נכון ל-2024.
  • זיכוי ממס בסך 35% משווי ההפקדה, בגין הפקדות עד 5% מההכנסה ולא יותר מהסכום המקסימלי המפורט להלן:
   • עובד שהוא "עמית מוטב" (כלומר סך ההפקדות לביטוח הפנסיוני שלו באותה שנה הוא לפחות 24,069.12 ₪), יוכל ליהנות מהטבה זו בתנאי שהסכום שהפקיד באופן עצמאי אינו עולה על 11,640 ₪ לשנה נכון לשנת 2024.
   • עובד שאינו "עמית מוטב" (כלומר סך כל ההפקדות לביטוח הפנסיוני שלו באותה שנה הוא נמוך מ-24,069.12 ₪), יוכל ליהנות מהטבה זו עד תקרה של 16,440 ₪ בלבד.
  • בנוסף יוכל עצמאי להפקיד (החל משנת 2017) עוד 0.5% מהכנסתו ולכל היותר 1,164 ₪ נוספים בשנה, נכון ל-2024, ולקבל גם עבורם זיכוי של 35%. הטבה זו תינתן רק אם אותו עובד לא ניצל הטבה על רכישת ביטוח מועדף מפני אבדן כושר עבודה לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודת מס הכנסה.
 • המבוטח יכול לשלב בין שתי ההטבות לפי בחירתו, בתנאי שהסכום שהפקיד ושעבורו יקבל זיכוי לא יעלה על 5.5% מההכנסות מהעסק, ובתנאי שהסכום שהפקיד ושעבורו יקבל הטבת ניכוי לא יעלה על 11% מהכנסותיו מהעסק, ובכפוף לתקרות ההכנסה שפורטו לעיל.
דוגמה
עצמאי שהכנסתו לאחר הניכויים המותרים ולפני ניכוי בגין הפקדות לקופות גמל היא 100,000 ₪ בשנה
 • העובד יכול להפריש 16.5% מההכנסה (כלומר 16,500 ₪), וליהנות מההטבות הבאות:

ניכוי

 • 11% מן ההכנסה (11,000 ₪) ינוכו מן ההכנסה החייבת המס.
 • כלומר לצורך חישוב מס הכנסה יתייחסו אל הכנסתו כאילו היא 89,000 ₪ (לפי החישוב: 11,000 - 100,000), ומתוך הכנסה זו יחושב גובה מס הכנסה שעליו לשלם. (לאופן חישוב מס הכנסה ראו חישוב מס הכנסה שנתי לעובדים עצמאים).

זיכוי

 • 5.5% נוספים (כלומר 5,500 ₪) יקנו לעובד זיכוי ממס בשיעור 35% מגובה ההפקדה, כלומר 1,925 ₪ (לפי חישוב 35% X‏ 5,500 ₪).
 • משמעות הדבר היא כי מגובה המס שחושב, יופחת הסך של 1,925 ₪, והתוצאה שתתקבל היא גובה המס שעל העובד יהיה לשלם.
דוגמה
עצמאי שהכנסתו לאחר הניכויים המותרים ולפני ניכוי בגין הפקדות לקופות גמל היא 240,000 ₪ בשנה
 • העובד יכול להפריש לכל היותר 16.5% מההכנסה (כלומר 39,600 ₪), אולם מכיוון שהסכומים עוברים את התקרה, הוא יוכל ליהנות מההטבות רק עבור חלק מהסכום. (במקרה כזה אם ירצה להפקיד רק את הסכומים שמקנים לו הטבות, יהיה עליו להפקיד את הסכומים הבאים בלבד).

ניכוי

 • 11% מן ההכנסה הם 26,400 ₪ (לפי החישוב: 11% ‏ 240,000 ₪).
 • סכום זה גבוה מהתקרה שנקבעה (25,608 ₪ לשנה), ולכן הסכום המקסימלי שיוכל העובד להפקיד ולנכות אותו מגובה ההכנסה החייבת במס הוא 25,608 ₪.
 • משמעות הדבר היא כי לצורך חישוב מס הכנסה יתייחסו אל הכנסתו כאילו היא 214,392 ₪ (לפי החישוב: 25,608 - 240,000), ומתוך הכנסה זו יחושב גובה מס הכנסה שעליו לשלם. (לאופן חישוב מס הכנסה ראו חישוב מס הכנסה שנתי לעובדים עצמאים).

זיכוי

 • 5.5% מן ההכנסה הם 13,200 ₪ (לפי החישוב 5.5% X‏ 240,000 ₪).
 • סכום זה גבוה מהתקרה שנקבעה (12,804 ₪), ולכן הסכום המקסימלי שיוכל להפקיד וליהנות מזיכוי הוא 12,804 ₪.
 • הפקדת סכום זה תקנה לעובד זיכוי ממס בשיעור 35% מגובה ההפקדה, כלומר 4,481.4 ₪ (לפי חישוב 35% X‏ 12,804 ₪).
 • משמעות הדבר היא כי מגובה המס שחושב, יופחת הסך של 4,481.4 ₪, והתוצאה שתתקבל היא גובה המס שעל העובד יהיה לשלם.

סה"כ ההפקדות שהעובד יוכל להפקיד בשנה ושיוכל ליהנות מהטבות המס בגינן הן 38,412 ₪.

הטבת מס לעובד שכיר בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני

שימו לב
גובה ההטבות עשוי להשתנות בהתאם לנתוניו האישיים של העובד
המידע המפורט כאן הוא כללי ונועד לצורך המחשה בלבד. המידע מתייחס ל"עמית מוטב", שהוא מי שסך ההפרשות שלו לביטוח הפנסיוני הוא לפחות 16% מהשכר הממוצע, כלומר מי שהפקיד או שהופקדו עבורו לפחות 24,069.12 ₪ בשנה (נכון לשנת 2024).
רצוי להתייעץ עם איש מקצוע או להיעזר בסימולטורים באתר מס הכנסה כדי לחשב את גובה ההטבות במקרה קונקרטי.
שימו לב
ביצוע הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני יכול להעניק הטבות מס לעובד שכיר רק אם משכרו של העובד מנוכה מס הכנסה. אם הכנסתו של עובד נמוכה ולא מנוכה ממנה מס הכנסה, הגדלת ההפרשות לביטוח הפנסיוני לא תזכה אותו בהטבת מס, אך תגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו ותאפשר לו בעתיד לקבל קצבת פנסיה גבוהה יותר.
 • העובד יכול לבחור בין הטבה בצורת זיכוי של 35% מגובה ההפקדה (כלומר הפחתת סכום המס שהוא יצטרך לשלם) לבין הטבה בצורת ניכוי (שמשמעותו הפחתה של גובה השכר שיחושב לצורך קביעת גובה המס שעליו לשלם). העובד יכול גם לשלב ביניהן, כלומר לנצל חלק מהסכום המופקד לצורך קבלת זיכוי וחלק לניכוי.
 • הסכום המקסימלי שניתן להפקיד באופן עצמאי ולקבל עבורו הטבות מס הוא 16% מאותם רכיבי שכר (11% לניכוי ו-5% לזיכוי) ולא יותר מתקרות השכר שיפורטו:

ניכוי

 • משמעותו של ניכוי הוא שהסכום שמוכר לצורך ניכוי מופחת מגובה ההכנסה החייבת במס, כך שמס ההכנסה שבו יחוייב העובד יחושב מתוך שכר נמוך יותר מהשכר שהרוויח בפועל.
 • ניתן לקבל ניכוי עבור הפקדות של עד 11% מן החלק של ההכנסה שעבורו לא הופרשו כספים לביטוח הפנסיוני מתוך המשכורת ועד משכורת מקסימלית של 9,700 ₪ נכון ל-2024.
דוגמה
עובד המשתכר פחות מ-9,700 ₪ בחודש
 • שכרו של עובד שכיר הוא 7,880.02 ₪ ברוטו.
  • שכר הבסיס הוא 6,880.02 ₪, שמתוכו מופרשים 6% לביטוח הפנסיוני.
  • רכיבי השכר הנוספים (הוצאות נסיעה, דמי הבראה, גמול שעות נוספות וכו') מסתכמים ב-1,000 ₪ בחודש, ועבורם לא מופרשים כספים לביטוח הפנסיוני.
 • הפרשות לביטוח הפנסיוני באמצעות השכר
  • ההפרשות לביטוח הפנסיוני בסך 6% מופרשות מתוך שכר הבסיס (6,880.02 ₪) ומסתכמות ב-412.8 ₪ לחודש.
  • בגין הפרשות העובד לביטוח הפנסיוני זכאי העובד לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35%. סה"כ יקבל העובד זיכוי ממס בסך 144.48 ₪ לחודש.
 • הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני
  • העובד יכול להפקיד עד 11% מהשכר הלא מבוטח (רכיבי השכר הנוספים שעבורם לא מופרשים כספים לביטוח הפנסיוני דרך המשכורת) - כלומר 110 ₪ (לפי חישוב: 11% X‏ 1,000 ₪) בחודש, והם יוכרו כהוצאה המוכרת בניכוי.
  • משמעות הדבר כי לצורך חישוב מס הכנסה הוא ייחשב כמי שמשכורתו היא 7,770.02 ₪ (לפי החישוב: 7,770.02 = 110 - 7,880.02).
דוגמה
עובד המשתכר יותר מ-9,700 ₪ בחודש
 • שכרו של עובד שכיר הוא 10,380.02 ₪ ברוטו.
  • שכר הבסיס הוא 9,380.02 ₪, שמתוכו מופרשים 6% לביטוח הפנסיוני.
  • רכיבי השכר הנוספים (הוצאות נסיעה, דמי הבראה, גמול שעות נוספות וכו') מסתכמים ב-1,000 ₪ בחודש, ועבורם לא מופרשים כספים לביטוח הפנסיוני.
 • מכיוון שהשכר הכולל עובר את התקרה (9,700 ₪), העובד יכול להפקיד עד 11% מהשכר הלא מבוטח עד גבול התקרה (כלומר עד 11% מ-319.98 ₪ - ההפרש שבין 9,700 ₪ ל-9,380.02 ₪, שהוא השכר המבוטח).
 • 11% מתוך 319.98 ₪, מסתכמים ב-35.2 ₪ בחודש, והם יוכרו כהוצאה המוכרת בניכוי.
 • משמעות הדבר כי לצורך חישוב מס הכנסה הוא ייחשב כמי שמשכורתו היא 10,344.82 ₪ (לפי החישוב: 35.2 - 10,380.02).

זיכוי

 • זיכוי הוא הטבה שמקטינה את גובה המס שעל העובד לשלם, כאשר מתוך המס שחושב מפחיתים את גובה הזיכוי אשר לו הוא זכאי.
 • הסכום המקסימלי שעובד שכיר יכול להפקיד באופן עצמאי לביטוח הפנסיוני ולקבל עבורו זיכוי ממס הכנסה תלוי בגובה השכר שהוא מקבל כשכיר, ובשיעור ההפרשות שביצע דרך המשכורת.
 • אם השכר נמוך מ-9,700 ₪ לחודש, נכון ל-2024.
שיעור ההפרשות לביטוח הפנסיוני שבוצעו דרך המשכורת גובה ההפקדות העצמאיות שניתן לבצע ולקבל עבורן זיכוי נוסף
7% מהשכר או יותר העובד יכול להפקיד עוד 5% מתוך רכיבי השכר הלא מבוטחים.
פחות מ-7% מהשכר העובד יכול להפקיד באופן עצמאי סכומים שישלימו את ההפרשות ל-7% מהשכר המבוטח, ובנוסף העובד יכול להפקיד עוד 5% מתוך רכיבי השכר הלא מבוטחים.
דוגמה
עובד המשתכר פחות מ-9,700 ₪ בחודש
 • שכרו של עובד שכיר הוא 7,880.02 ₪ ברוטו.
  • שכר הבסיס הוא 6,880.02 ₪, שמתוכו מופרשים 6% לביטוח הפנסיוני.
  • רכיבי השכר הנוספים (הוצאות נסיעה, דמי הבראה, גמול שעות נוספות וכו') מסתכמים ב-1,000 ₪ בחודש, ועבורם לא מופרשים כספים לביטוח הפנסיוני.
 • הפרשות לביטוח הפנסיוני באמצעות השכר
  • ההפרשות לביטוח הפנסיוני בסך 6% מופרשות מתוך שכר הבסיס (6,880.02 ₪) ומסתכמות ב-412.8 ₪ לחודש.
  • בגין הפרשות העובד לביטוח הפנסיוני זכאי העובד לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35%. סה"כ יקבל העובד זיכוי ממס בסך 144.48 ₪ לחודש.
 • הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני
  • מכיוון שבמסגרת המשכורת הופרשו 6% משכר הבסיס, העובד יכול להשלים את ההפרשות ל-7% באמצעות הפקדה עצמית של עוד 1% משכר הבסיס (6,880.02 ₪) - כלומר 68.8 ₪ (לפי חישוב: 6,880.02 ₪ X ‏ 1%).
  • בנוסף יוכל העובד להפקיד באופן עצמאי 5% מרכיבי השכר הלא מבוטחים (1,000 ₪), כלומר 50 ₪ (לפי חישוב: 5% X‏ 1,000 ₪).
  • סה"כ יוכל העובד להפקיד 118.8 ₪ בחודש וליהנות מזיכוי בשיעור 35% עבור סכומים אלה.
  • גובה הזיכוי שיקבל העובד הינו 41.58 ₪ (לפי חישוב: 118.8 ₪ X‏ 35%).
 • אם השכר גבוה מ-9,700 ₪ לחודש, נכון ל-2024.
גובה ההפרשות לביטוח הפנסיוני שבוצעו דרך המשכורת גובה ההפקדות העצמאיות שניתן לבצע ולקבל עבורן זיכוי נוסף
לפחות 7% מהשכר או לפחות 679 ₪ ב-2024. העובד יכול להפקיד עוד 5% מתוך רכיבי השכר הלא מבוטחים ולא יותר מ-485 ₪ ב-2024.
פחות מ-7% מהשכר וגם מ-679 ₪ ב-2024. העובד יכול להפקיד באופן עצמאי סכום שישלים את הפרשות ל-7% ולכל היותר עד ל-679 ₪ ב-2024. בנוסף העובד יכול להפקיד עוד 5% מתוך רכיבי השכר הלא מבוטחים ולא יותר מ-485 ₪ ב-2024.
דוגמה
עובד המשתכר יותר מ-9,700 ₪ בחודש אך שכר הבסיס נמוך מ-9,700
 • שכרו של עובד שכיר הוא 10,380.02 ₪ ברוטו.
  • שכר הבסיס הוא 9,380.02 ₪, שמתוכו מופרשים 6% לביטוח הפנסיוני.
  • רכיבי השכר הנוספים (הוצאות נסיעה, דמי הבראה, גמול שעות נוספות וכו') מסתכמים ב-1,000 ₪ בחודש, ועבורם לא מופרשים כספים לביטוח הפנסיוני.
 • הפרשות לביטוח הפנסיוני באמצעות השכר
  • ההפרשות לביטוח הפנסיוני בסך 6% מופרשות מתוך שכר הבסיס (9,380.02 ₪) ומסתכמות ב-562.8 ₪ לחודש.
  • בגין הפרשות העובד לביטוח הפנסיוני זכאי העובד לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35%. סה"כ יקבל העובד זיכוי ממס בסך 196.98 ₪ לחודש.
 • הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני
  • מכיוון שבמסגרת המשכורת הופרשו 6% משכר הבסיס, העובד יכול להשלים את ההפרשות ל-7% באמצעות הפקדה עצמית של עוד 1% משכר הבסיס ובתנאי שסך כל ההפרשות (הן באמצעות המשכורת והן באופן עצמי) לא יעלו על 679 ₪. (מכיוון שבמסגרת המשכורת הופרשו כבר 562.8 ₪, המשמעות היא שהסכום המקסימלי שניתן להפקיד - קרי: 1% מהשכר - לא יעלה על 116.2 ₪).
   • 1% משכר הבסיס הוא 93.8 ₪. מכיוון שסכום זה אינו עולה על 116.2 ₪, ניתן להפקיד אותו במלואו וליהנות מההטבה.
  • בנוסף יוכל העובד להפקיד באופן עצמאי 5% מרכיבי השכר הלא מבוטחים (1,000 ₪), כלומר 50 ₪ (לפי חישוב: 5% X‏ 1,000 ₪).
  • סה"כ יוכל העובד להפקיד 143.8 ₪ בחודש וליהנות מזיכוי בשיעור 35% עבור סכומים אלה.
  • גובה הזיכוי שיקבל העובד הינו 50.33 ₪ (לפי חישוב: 143.8 ₪ X‏ 35%).
דוגמה
עובד המשתכר יותר מ-9,700 ₪, כאשר גם שכר הבסיס גבוה מ-9,700
 • שכרו של עובד שכיר הוא 10,200 ₪ ברוטו.
  • שכר הבסיס הוא 9,800 ₪, שמתוכו מופרשים 6% לביטוח הפנסיוני.
  • רכיבי השכר הנוספים (הוצאות נסיעה, דמי הבראה, גמול שעות נוספות וכו') מסתכמים ב-400 ₪ בחודש, ועבורם לא מופרשים כספים לביטוח הפנסיוני.
 • הפרשות לביטוח הפנסיוני באמצעות השכר
  • ההפרשות לביטוח הפנסיוני בסך 6% מופרשות מתוך שכר הבסיס (9,800 ₪) ומסתכמות ב-588 ₪ לחודש.
  • בגין הפרשות העובד לביטוח הפנסיוני זכאי העובד לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35%. סה"כ יקבל העובד זיכוי ממס בסך 205.8 ₪ לחודש.
 • הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני
  • מכיוון שבמסגרת המשכורת הופרשו 6% משכר הבסיס, העובד יכול להשלים את ההפרשות ל-7% באמצעות הפקדה עצמית של עוד 1% משכר הבסיס ובתנאי שסך כל ההפרשות (הן באמצעות המשכורת והן באופן עצמי) לא יעלו על 679 ₪. (מכיוון שבמסגרת המשכורת הופרשו כבר 588 ₪, המשמעות היא שהסכום המקסימלי שניתן להפקיד - קרי: 1% מהשכר - לא יעלה על 91 ₪).
   • 1% משכר הבסיס הוא 98 ₪. מכיוון שסכום זה עולה על 91 ₪, ניתן יהיה להפקיד רק 91 ₪ כדי ליהנות מההטבה.
  • בנוסף יוכל העובד להפקיד באופן עצמאי 5% מרכיבי השכר הלא מבוטחים (400 ₪), כלומר 20 ₪ (לפי חישוב: 5% X‏ 400 ₪).
  • סה"כ יוכל העובד להפקיד 111 ₪ בחודש וליהנות מזיכוי בשיעור 35% עבור סכומים אלה.
  • גובה הזיכוי שיקבל העובד הוא 38.85 ₪ (לפי חישוב: 111 ₪ X‏ 35%).

שילוב בין הניכוי והזיכוי

 • העובד יכול לבחור כיצד לחלק את ההטבה, כלומר לבחור את גובה הסכום (מתוך ההפקדה העצמאית) שעבורו הוא יקבל ניכוי ואת גובה הסכום שעבורו הוא יקבל זיכוי, והוא יכול לשלב ביניהן ולקבל את שתיהן במצטבר. כל זאת בתנאי שהסכום שעבורו הוא יקבל את הטבת הזיכוי לא יעלה על 5% מהשכר הלא מבוטח (השכר שעבורו לא הופרשו סכומים לביטוח הפנסיוני באמצעות תלוש השכר) ולא יעלה על תקרת השכר שצוינה, ובתנאי שהסכום שעבורו הוא יקבל את הניכוי לא יעלה על 11% מהשכר הלא מבוטח ולא יעלה על תקרת השכר שצוינה.

שכירים שהם גם עצמאים

 • שכיר שמפריש כספים לביטוח פנסיוני, מקבל זיכוי ממס הכנסה על ההפרשות שנוכו ממשכורתו.
 • עצמאי יכול לבחור בזיכוי ממס או בהכרה בהפרשות לביטוח הפנסיוני כהוצאה מותרת בניכוי (שמשמעותה הפחתה בגובה מס ההכנסה שעליו יהא לשלם באותה שנה) או לשלב ביניהם.
 • עבור אדם שהוא שכיר ועצמאי גם יחד, החישוב ייעשה כך:
  • כשכיר, יקבל את הזיכוי בגין ההפרשות שנוכו ממשכורתו.
  • כעצמאי, יקבל את הטבת המס, גם כנגד הכנסתו כעצמאי וגם כנגד רכיבי שכר שלא בוטחו במסגרת המשכורת שלו כשכיר.
טיפ
מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס כדי להבין כמה כסף כדאי להפריש לביטוח הפנסיוני (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים), כדי למקסם את הטבות המס.

תהליך מימוש הזכות

 • את ההטבה ניתן לקבל רק בדיעבד, לאחר סיום שנת המס.
 • בסיום שנת המס יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה (הדו"ח השנתי שעצמאים מגישים בסוף שנת המס או בקשה להחזר מס שמגישים שכירים).
 • יש לציין בדו"ח את הסכומים שהופרשו באופן עצמאי לביטוח הפנסיוני ולצרף אליו את הדו"ח השנתי של קרן הפנסיה או של ביטוח המנהלים או קופת הגמל, שאליה הופקדו הכספים.
 • יש לסמן בדו"ח את הסכום שלגביו מבוקש לקבל הטבה בצורת ניכוי ואת הסכום שלגביו מבוקשת ההטבה בצורת זיכוי.
 • לאחר הגשת הדו"ח ואישורו על ידי פקיד השומה ייקבע המס שעל הנישום לשלם, בהתחשב בהטבה שהוא זכאי לה.

השפעת ההפקדה לביטוח פנסיוני על התשלומים לביטוח לאומי

 • הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני עשויות להקטין את גובה "ההכנסה החייבת" גם לצורך התשלומים למוסד לביטוח לאומי.
 • עצמאי שהפקיד סכומים לביטוח פנסיוני ובחר לקבל עבורם הטבת "ניכוי" (עד התקרה המזכה), ייהנה מהפחתה גם בגובה דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור שיכול להגיע ל-17.83% מתוך הסכום שהופקד לביטוח הפנסיוני ושהוכר לצורך הטבת הניכוי ממס הכנסה.
דוגמה
בדוגמאות שלמעלה:
 • עובד שהכנסתו החייבת לפני הניכויים לקופות גמל עמדה על 100,000 ש"ח, ובחר לקבל הטבת ניכוי עבור 11,000 ₪ שהפקיד לביטוח הפנסיוני, ייהנה מהפחתה של 1,961.3 ₪ בתשלומים לביטוח לאומי.
 • עובד שהכנסתו החייבת לפני הניכויים לקופות גמל עמדה על 240,000 ש"ח ובחר לקבל הטבת ניכוי עבור 24,816 ₪ שהפקיד לביטוח הפנסיוני, ייהנה מהפחתה של 4,424.69 ₪ בתשלומים לביטוח לאומי.
 • ההטבה לא תינתן עבור סכומים שהופקדו לביטוח פנסיוני וניתנה עבורם הטבת "זיכוי". - הסכומים שהופקדו לביטוח פנסיוני ושגביהם בחר העובד לקבל הטבת "זיכוי" לא יפחיתו את גובה ההכנסה החייבת ולא יזכו את העובד בהפחתת התשלומים לביטוח לאומי.
שימו לב
בהכנסות נמוכות (שבהן מדרגת המס נמוכה מ-35%) הטבת הזיכוי במס הכנסה היא גבוהה יותר מהטבת הניכוי, אך היא לא תזכה את העובד בהטבה בביטוח לאומי.

השפעת ההפקדה לביטוח פנסיוני על זכאות למענק עבודה

 • ההפקדה לביטוח פנסיוני לא משפיעה על הזכאות למענק עבודה.
 • ההפקדה לא מקטינה את גובה ההכנסה לצורך הזכאות למענק.
 • מי שהכנסתו לפני ההפקדה לביטוח הפנסיוני היתה גבוהה מדי ולכן לא היה זכאי למענק, לא יוכל ליהנות מהמענק על ידי הפקדה לביטוח פנסיוני.
 • למידע נוסף ראו מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) (בפסקת "ההכנסות שמשפיעות על הזכאות למענק").

חשוב לדעת

 • עד שנת 2016 ניתן היה ליהנות מזיכוי עבור הפקדה של 5% מהשכר. החל מ-2017 יכולים עובדים עצמאים בלבד לקבל זיכוי נוסף וזאת עבור הפקדה של 0.5% נוספים מהשכר (סה"כ 5.5% מהשכר), אולם זאת בתנאי שהעובד לא ניצל את הטבת הניכוי עבור רכישת ביטוח מועדף מפני אבדן כושר עבודה לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודת מס הכנסה. אם ניצל הטבה זו, יוכל ליהנות מהטבת זיכוי עבור ההפרשות לביטוח הפנסיוני של עד 5% מהשכר בלבד (ולא 5.5%), וזאת בהתאם להוראת סעיף 15(6)(ו) לחוק ההתייעלות הכלכלית. הטבה זו אינה ניתנת לשכירים והם יוכלו לנצל את הטבת הזיכוי עבור הפקדות של עד 5% בלבד.
 • כדי ליהנות מהטבות המס בשנה הנוכחית, יש לבצע את ההפקדות בטרם מסתיימת השנה (לפני סוף דצמבר), שכן הפקדות מקנות הטבות מס רק בשנה שהן מופקדות בפועל. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.
 • רשות המסים מעמידה לשירות לקוחותיה בתקופת הגשת הדו"ח השנתי (לרוב בחודשים: אפריל – מאי), לשכות הדרכה לסיוע במילוי הדו"ח השנתי על ההכנסה. למידע נוסף ראו הדרכה במילוי הדו"ח השנתי למס הכנסה מטעם רשות המסים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים