בערך זה מפורטים פסקי דין העוסקים בנושא זיקנה והזדקנות.

ראו גם

תעסוקה

קצבאות

דיור

מטפלים

אוטונומיה אישית