אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בהתאם לגובה הכנסותיהם ולמספר הנפשות במשפחה
הנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה אינה הנחת חובה, ויש לבדוק את פרטי הזכאות מול הרשות המקומית
ראו תקנה 2(א)(8) לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) וכן מידע נוסף בנושא ארנונה באתר משרד הפנים


בעלי הכנסה נמוכה עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה. הנחה לפי מבחן הכנסה איננה הנחת חובה, הרשות המקומית רשאית שלא להעניקה או להעניקה באופן חלקי בתנאים שתקבע. יש לברר את הזכאות ופרטיה מול הרשות המקומית.

שימו לב
 • תשלומים שהחוק לא קובע לגביהם במפורש כי הם אינם נחשבים להכנסה, יובאו בחשבון במסגרת מבחן ההכנסות.
 • ישנם מענקים שנקבע במפורש בחוק כי הם ייחשבו כהכנסה, לדוגמה: מענק לעצמאים בתקופת משבר הקורונה.

דירת שותפים

 • בתקנות הקובעות את הזכאות להנחה בארנונה אין התייחסות למקרה של דירת שותפים.
 • אם מתגוררים בדירה מספר שותפים עשויה להינתן הנחה לזכאי לפי חלקו היחסי בשטח הדירה.
 • במקרים אלה רצוי לפנות לבירור אל מחלקת הארנונה ברשות המקומית.

מי זכאי?

מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה ב-₪ (ברוטו) בשנת הכספים 2020 שיעור הנחה
1 5,300 - 3,755 עד 20%
3,755 - 3,322 עד 40%
3,322 - 2,889 עד 60%
עד 2,889 עד 80%
2 7,951 - 5,634 עד 20%
5,634 - 4,984 עד 40%
4,984 - 4,334 עד 60%
עד 4,334 עד 80%
3 9,223 - 6,535 עד 20%
6,535 - 5,781 עד 40%
5,781 - 5,027 עד 60%
עד 5,027 עד 80%
4 10,494 - 7,436 עד 20%
7,436 - 6,578 עד 40%
6,578 - 5,720 עד 60%
עד 5,720 עד 80%
5 13,282 - 9,411 עד 20%
9,411 - 8,325 עד 40%
8,325 - 7,239 עד 60%
עד 7,239 עד 80%
6 16,070 - 11,387 עד 20%
11,387 - 10,073 עד 40%
10,073 - 8,759 עד 60%
עד 8,759 עד 80%
7 18,858 - 13,362 עד 30%
13,362 - 11,821 עד 50%
11,821 - 10,279 עד 70%
עד 10,279 עד 90%
8 21,646 - 15,338 עד 30%
15,338 - 13,568 עד 50%
13,568 - 11,798 עד 70%
עד 11,798 עד 90%
9 24,434 - 17,313 עד 30%
17,313 - 15,316 עד 50%
15,316 - 13,318 עד 70%
עד 13,318 עד 90%
10 ומעלה עד 2,715 לנפש עד 30%
עד 1,924 לנפש עד 50%
עד 1,702 לנפש עד 70%
עד 1,480 לנפש עד 90%


חישוב ממוצע ההכנסה החודשית

 • לשכירים החישוב ייעשה באחד משני האופנים הבאים, בהתאם לבקשתם:
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית (ברוטו) ב-3 החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה.
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית (ברוטו) ב-12 החודשים שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה.
 • לעצמאים הממוצע מחושב על פי הכנסתם החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידם, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים הנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות נוספים שאינם כלולים בהודעת השומה.

תהליך מימוש הזכות

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • אין כפל הנחות:
  • מי שמתקיימים לגביהם מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיו זכאים להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן (מומלץ לבדוק בפורטל ארנונה אם עונים על קריטריונים המזכים בהנחה גבוהה יותר).
  • אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
 • שיעורי ההנחות ייקבעו על-ידי הרשויות המקומיות ויפורסמו מדי שנה בצו המיסים.
 • במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה בשיעור של עד 70% על בסיס "נזקקות" - אם נגרמו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, או שקרה אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצב החומרי. הזכאות נקבעת במקרים אלה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית.
 • הזכאות להנחה מותנית בכך שסכום הארנונה ישולם עד לסוף שנת הכספים (ה-31 בדצמבר של אותה שנה). אם מי שזכאים להנחה לא ישלמו את מלוא הארנונה עד סוף השנה, הם יחויבו במלוא הסכום ללא ההנחה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים