הקדמה:

ילדים הפגועים בגפיים התחתונות ומוגבלים בניידות עשויים להיות זכאים לגמלת ניידות הכוללת, בין היתר, קצבה חודשית והלוואות שונות לרכב
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


גמלת ניידות היא שורה של הטבות המוענקות על-ידי המוסד לביטוח לאומי להורים לילד פגוע בגפיים התחתונות ומוגבל בניידות.

קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ניידות
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת
טיפ

מי זכאי?

 • ילד תושב ישראל מגיל 3 שנים ומעלה, שהוועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות (שאינם זמניים) עקב ליקויים ברגליו.
  • אחוזי הניידות נקבעים על-פי רשימת הליקויים המפורטת באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • שני אחים או יותר, שלכל אחד מהם נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות, והם מתגוררים באותה הדירה, יהיו זכאים גם אם טרם מלאו להם 3 שנים.
 • הזכאות של הילד לגמלת ניידות תימשך לאחר שיגיע לגיל 18, אך ייתכנו שינויים בתנאי הזכאות של הטבות מסוימות הניתנות במסגרת הגמלה.
דוגמה

זכאות לגמלת ניידות וגמלת ילד נכה

 • ילד יהיה זכאי לקבל גמלת ניידות וגמלת ילד נכה בו זמנית, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • נקבעו לו לפחות 80% מוגבלות בניידות על-ידי הוועדה הרפואית
  • הוועדה הרפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו
  • הוועדה הרפואית קבעה כי בשל ליקוי בגפיו התחתונות הוא אינו מסוגל ללכת בכוחות עצמו ובשל מוגבלותו הוא אינו מסוגל להשתמש בכיסא גלגלים
  • במשפחה ישנם שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה או ילד אחד הזכאי לגמלת ילד נכה וילד שני הזכאי לגמלת ניידות
 • ילד שנקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור שמתחת ל- 80%, יצטרך לבחור בין גמלת ניידות לגמלת ילד נכה.
 • לא ניתן לעבור מגמלת ניידות לגמלת ילד נכה, כל עוד יש ברשות המשפחה רכב שנרכש באמצעות ההלוואה העומדת, וההלוואה לא הוחזרה.
 • כדי לוודא שקבלת ההטבות בניידות לא תפגע בזכאות לגמלת ילד נכה, חשוב לפנות למחלקת ילד נכה בסניף המוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

ילד הנמצא בסידור מחוץ לבית ההורים

 • ילד הנמצא בסידור מחוץ לבית ההורים זכאי לקבל קצבת ניידות חודשית למי שאין ברשותם רכב, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • נקבעה לילד מוגבלות בניידות בשיעור 80% או שהוועדה הרפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
  • הוא שוהה במוסד.
  • הוא יוצא מהמוסד ברכב, לפחות 6 פעמים בחודש למטרות עבודה, לימודים, פעילות חברתית, שיקומית או התנדבותית.
  • אין גוף הנושא בהוצאות יציאותיו אלה מהמוסד.
  • הוא זכאי לגמלת ילד נכה, אך אינו מקבל אותה בשל העובדה שהוא שוהה במוסד.

ילד הנמצא אצל משפחת אומנה

משפחה עם יותר מילד אחד הזכאי לקבל גמלת ניידות

 • במשפחה ניתן לקבל רק הלוואה עומדת אחת לרכישת רכב. קיימות שתי אפשרויות לקביעת גובה ההלוואה:
  1. ניתן לצבור את אחוזי המוגבלות בניידות של הילדים להלוואה עומדת בשיעור של עד 100% מהמסים. במקרה זה אחד הילדים יקבל את מלוא קצבת הניידות החודשית לבעלי רכב המגיעה לו והילד השני (או שאר הילדים) יקבל/ו קצבה בסכום השווה ל- 35% ממלוא הקצבה המגיעה לו.
  2. הלוואה עומדת ניתנה עבור אחד מהילדים בלבד. במקרה זה כל אחד מהילדים יקבל את מלוא קצבת הניידות החודשית המגיעה לו.
 • ניתן לקבל הלוואה עומדת לרכישת רכב בעבור שני אחים שטרם מלאו להם 3 שנים, ובלבד שלכל אחד מהם נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות והם מתגוררים באותה דירה.

חשוב לדעת

 • ההלוואה לרכישת רכב היא לצורך רכישת רכב חדש בלבד והרכב חייב להיות מבוטח בביטוח מקיף.
 • הזכאים לגמלת ניידות, זכאים גם לקבל תג חניה לנכה ולקרוב המסיע בוגר או ילד נכה. האישור ניתן על-ידי משרד הבריאות.
 • ילד שעבר תאונה או שכתוצאה ממחלה הפך להיות עם מוגבלות פיזית, יוכל לקבל קצבת ניידות, רק אם בעיית הניידות שלו היא קבועה (הליקוי בעל אופי יציב). כשמדובר בבעיה חולפת (ליקוי זמני) - אין זכאות להטבות בניידות.
 • למידע על הגשת התביעה לגמלה ומסירת מידע לגביה להורים בנפרד שכתובתם אינה רשומה ככתובת הראשית של הילד, ראו מסירת מידע מהמוסד לביטוח לאומי להורים בנפרד בנוגע לילדם.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים