הקדמה:

ילדים עם פגיעה בגפיים התחתונות ומוגבלים בניידות עשויים להיות זכאים לגמלת ניידות שכוללת, בין היתר, קצבה חודשית והלוואות שונות לרכב


גמלת ניידות היא שורה של הטבות שמוענקות על-ידי המוסד לביטוח לאומי להורים לילד פגוע בגפיים התחתונות ומוגבל בניידות.

קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ניידות
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת
טיפ

מי זכאי?

 • ילד תושב ישראל מגיל 3 שנים ומעלה, שהוועדה הרפואית או ועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות (שאינם זמניים) עקב ליקויים ברגליו.
  • אחוזי הניידות נקבעים על-פי רשימת ליקויים שמפורטת באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • שני אחים או יותר, שלכל אחד מהם נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות, והם מתגוררים באותה הדירה, יהיו זכאים גם אם טרם מלאו להם 3 שנים.
 • הזכאות של הילד לגמלת ניידות תימשך לאחר שיגיע לגיל 18, אך ייתכנו שינויים בתנאי הזכאות של הטבות מסוימות שניתנות במסגרת הגמלה.
דוגמה

זכאות לגמלת ניידות וגמלת ילד נכה

 • ילד יהיה זכאי לקבל גמלת ניידות וגמלת ילד נכה בו זמנית, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • נקבעו לו לפחות 80% מוגבלות בניידות על-ידי הוועדה הרפואית
  • הוועדה הרפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו
  • הוועדה הרפואית קבעה שעקב ליקוי בגפיו התחתונות הוא לא מסוגל ללכת בכוחות עצמו ועקב מוגבלותו הוא לא מסוגל להשתמש בכיסא גלגלים
  • במשפחה יש שני ילדים שזכאים לגמלת ילד נכה או ילד אחד שזכאי לגמלת ילד נכה וילד שני שזכאי לגמלת ניידות
 • אם נקבעה לילד מוגבלות בניידות בשיעור נמוך מ-80%, יש לבחור בין גמלת ניידות לגמלת ילד נכה.
 • לא ניתן לעבור מגמלת ניידות לגמלת ילד נכה, כל עוד יש ברשות המשפחה רכב שנרכש באמצעות ההלוואה העומדת, וההלוואה לא הוחזרה.
 • כדי לוודא שקבלת ההטבות בניידות לא תפגע בזכאות לגמלת ילד נכה, חשוב לפנות למחלקת ילד נכה בסניף המוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

ילד שנמצא בסידור מחוץ לבית ההורים

 • ילד שנמצא בסידור מחוץ לבית ההורים זכאי לקבל קצבת ניידות חודשית למי שאין ברשותם רכב, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה לילד מוגבלות בניידות בשיעור 80% או שהוועדה הרפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
  2. הוא שוהה במוסד.
  3. הוא יוצא מהמוסד ברכב, לפחות 6 פעמים בחודש למטרות עבודה, לימודים, פעילות חברתית, שיקומית או התנדבותית.
  4. אין גוף שנושא בהוצאות יציאותיו אלה מהמוסד.
  5. הוא זכאי לגמלת ילד נכה, אך לא מקבל אותה בשל העובדה שהוא שוהה במוסד.

ילד שנמצא אצל משפחת אומנה

משפחה עם יותר מילד אחד שזכאי לקבל גמלת ניידות

 • במשפחה ניתן לקבל רק הלוואה עומדת אחת לרכישת רכב. קיימות שתי אפשרויות לקביעת גובה ההלוואה:
  1. ניתן לצבור את אחוזי המוגבלות בניידות של הילדים להלוואה עומדת בשיעור של עד 100% מהמסים. במקרה זה אחד הילדים יקבל את מלוא קצבת הניידות החודשית לבעלי רכב המגיעה לו והילד השני (או שאר הילדים) יקבל/ו קצבה בסכום השווה ל- 35% ממלוא הקצבה המגיעה לו.
  2. הלוואה עומדת ניתנה עבור אחד מהילדים בלבד. במקרה זה כל אחד מהילדים יקבל את מלוא קצבת הניידות החודשית המגיעה לו.
 • ניתן לקבל הלוואה עומדת לרכישת רכב בעבור שני אחים שטרם מלאו להם 3 שנים, ובלבד שלכל אחד מהם נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות והם מתגוררים באותה דירה.

חשוב לדעת

 • ההלוואה לרכישת רכב היא לצורך רכישת רכב חדש בלבד והרכב חייב להיות מבוטח בביטוח מקיף.
 • הזכאים לגמלת ניידות, זכאים גם לקבל תג חניה לנכה ולקרוב המסיע בוגר או ילד נכה. האישור ניתן על-ידי משרד הבריאות.
 • ילד שעבר תאונה או שכתוצאה ממחלה הפך להיות עם מוגבלות פיזית, יוכל לקבל קצבת ניידות, רק אם בעיית הניידות שלו היא קבועה (הליקוי בעל אופי יציב). כשמדובר בבעיה חולפת (ליקוי זמני) - אין זכאות להטבות בניידות.
 • למידע על הגשת התביעה לגמלה ומסירת מידע לגביה להורים בנפרד שכתובתם לא רשומה ככתובת הראשית של הילד, ראו כאן.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים