הנטינגטון (בריאות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


מחלת הנטינגטון היא מחלה ניוונית, תורשתית ופרוגרסיבית הנגרמת ממוות של תאים במוח.
במדינות המערב, השכיחות המקובלת היא 5-8 לכל 100,000 אנשים.
המחלה מתבטאת בראש ובראשונה בליקוי תנועתי בשם כוריאה, כלומר תנועות לא רצוניות המזכירות מחול.
תסמיני המחלה מופיעים לראשונה בדרך כלל בעשור הרביעי לחיים, מגיל 35 ואילך.
חולי הנטינגטון לוקים גם בדמנציה ובאובדן זיכרון.

תרופות ומערכת הבריאות

  • חולי הנטינגטון מוגדרים כחולים כרוניים הזכאים לתקרת תשלום ברכישת תרופות.
  • מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לפטור מתשלומים בקופות החולים.
  • חולי הנטינגטון המוגדרים תשושי נפש או סיעודיים, הזקוקים לסיוע במימון אשפוז במוסד יכולים לפנות למחלקה לחולים כרוניים בלשכת הבריאות במקום מגוריהם. הפנייה נעשית דרך עובדים סוציאלייים בקופות החולים או ביחידות לשירותים חברתיים. במקרים שבהם החולה מאושפז בבית חולים כללי, הפנייה תעשה דרך השירות הסוציאלי בבית החולים.

גמלאות

מיסים

דיור

  • חולי הנטינגטון עשוים להיות זכאים להטבות בתחום הדיור, כגון:

הטבות נוספות

חולי הנטינגטון עשויים להיות זכאים להטבות הבאות:

מידע נוסף

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים


endarticle