הקדמה:

נשים עשויות להיות זכאיות לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) כבר בהגיען לגיל פרישה אם צברו את תקופת האכשרה הנדרשת לכך והן עומדות במבחן הכנסות
נכון ל-2022, סכום הקצבה נע בין 1,596 ל-2,394 ש"ח, בהתאם לצבירת הוותק של האישה כמבוטחת (מגיל 80 סכום הקצבה נע בין 1,686 ל-2,529 ש"ח בהתאם לוותק)
קצבאות פנסיה כגון פנסיה תקציבית, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה או רנטה מגרמניה, אינן נלקחות בחשבון לצורך חישוב מבחן ההכנסות
מי שקיבלו קצבת נכות כללית עד הגעתן לגיל פרישה זכאיות לקצבת זיקנה לנכה כבר בגיל הפרישה ללא צורך במבחן הכנסות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נשים המבוטחות בביטוח זיקנה עשויות להיות זכאיות לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) כבר מגיל הפרישה, אם הכנסותיהן אינן עולות על הסכום המקסימלי שנקבע לכך, ובתנאי שצברו את תקופת האכשרה המזכה מגיל פרישה.

 • קצבאות פנסיה כגון פנסיה תקציבית, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה או רנטה מגרמניה, אינן נלקחות בחשבון לצורך חישוב מבחן ההכנסות.
 • מי שהכנסותיהן גבוהות יותר מהסכום המקסימלי יהיו זכאיות לקצבת זיקנה בהתאם לתנאי הזכאות, בהגיען לגיל הזכאות המוחלטת (גיל 70 כיום).

סכום הקצבה

 • נכון ל-2022, הקצבה הבסיסית היא בסך 1,596 ש"ח (מגיל 80 סכום הקצבה הבסיסית עולה ל-1,686 ש"ח).
 • בהתאם לשנים שהמבוטחת צברה בביטוח זיקנה משולמת תוספת ותק לקצבת זיקנה, והקצבה עשויה לגדול עד לסך של 2,394 ש"ח (ועד ל-2,529 ש"ח מגיל 80).
 • מי שמקבלת את הקצבה ואין לה הכנסות נוספות או שהכנסתה החודשית נמוכה, עשויה לקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה.

מי זכאי?

גיל הפרישה לנשים

 • לנשים שנולדו בין אפריל 1944 לינואר 1970 גיל הפרישה נקבע בהתאם לחודש לידתן:
תאריך הלידה של האישה גיל הזכאות
עד מרץ 1944 60
אפריל עד אוגוסט 1944 60 ו-4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 60 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1945 61
ינואר עד אוגוסט 1946 61 ו-4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 61 ו-8 חודשים
מאי 1947 עד דצמבר 1959 62
ינואר עד דצמבר 1960 62 ו-4 חודשים
ינואר עד דצמבר 1961 62 ו-8 חודשים
ינואר עד דצמבר 1962 63
ינואר עד דצמבר 1963 63 ו-3 חודשים
ינואר עד דצמבר 1964 63 ו-6 חודשים
ינואר עד דצמבר 1965 63 ו-9 חודשים
ינואר עד דצמבר 1966 64
ינואר עד דצמבר 1967 64 ו-3 חודשים
ינואר עד דצמבר 1968 64 ו-6 חודשים
ינואר עד דצמבר 1969 64 ו-9 חודשים
1970 ואילך 65

גובה ההכנסות שמאפשר זכאות לקצבה מגיל פרישה

 • הטבלה הבאה מפרטת מהו גובה ההכנסה החודשית המאפשר זכאות לקצבה (מלאה או חלקית) מגיל פרישה, נכון לשנת 2022.
 • לטבלאות שמפרטות את גובה ההכנסות בשנים הקודמות ראו מבחן הכנסות לקצבת זיקנה - נתוני עבר.
 • הקצבה החלקית נקבעת על-פי תקופות הביטוח שנצברו למבוטחים.
 • בהכנסות מעבודה המבחן מתייחס לסכום ההכנסה ברוטו.
מצב אישי של המבוטח/ת הכנסה חודשית שמזכה בקצבה מלאה הכנסה חודשית שמזכה בקצבה חלקית או שלא מזכה בקצבה הכנסה חודשית שלא מזכה בקצבה
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן מעבודה בלבד ללא בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג לא יותר מ-6,749 ש"ח מעל 6,749 ש"ח ולא יותר מ-10,472 ש"ח מעל 10,472 ש"ח
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג לא יותר מ-9,000 ש"ח מעל 9,000 ש"ח ולא יותר מ-14,728 ש"ח מעל 14,728 ש"ח
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן שלא מעבודה ללא בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג לא יותר מ-20,247 ש"ח מעל 20,247 ש"ח ולא יותר מ-23,970 ש"ח מעל 23,970 ש"ח
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג ולא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי לא יותר מ-27,000 ש"ח מעל 27,000 ש"ח ולא יותר מ-32,728 ש"ח מעל 32,728 ש"ח
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג ומקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי לא יותר מ-27,000 ש"ח מעל 27,000 ש"ח ולא יותר מ-30,723 ש"ח מעל 30,723 ש"ח
מבוטחים שהכנסותיהם הן מעבודה ושלא מעבודה ללא בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג
 • הכנסה מעבודה - לא יותר מ-6,749 ש"ח
 • הכנסה שלא מעבודה - לא יותר מ-13,498 ש"ח
 • הכנסה מעבודה מעל 6,749 ש"ח
 • הכנסה שלא מעבודה מעל 13,498 ש"ח
עם בן/בת זוג שעונה על הגדרת בן/בת זוג
 • הכנסה מעבודה - לא יותר מ-9,000 ש"ח
 • הכנסה שלא מעבודה - לא יותר מ-18,000 ש"ח
 • הכנסה מעבודה מעל 9,000 ש"ח
 • הכנסה שלא מעבודה מעל 18,000 ש"ח

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


פסקי דין


חקיקה ונהלים