דף זה מרכז שאלות ותשובות למי שנפגעו פיזית או נפשית במהלך מלחמת חרבות ברזל ולבני משפחותיהם
למידע בנושא פגיעה ברכוש היכנסו לשאלות ותשובות למי שרכושם נפגע
לשאלות ותשובות בנושאים אחרים שקשורים למלחמת חרבות ברזל היכנסו לדף השאלות והתשובות המרכזי
למידע על מלוא הזכויות עקב המצב המיוחד בעורף מומלץ להיכנס לפורטל המלא
ראו גם

דף זה מרכז שאלות ותשובות למי שנפגעו פיזית או נפשית במהלך מלחמת חרבות ברזל ולבני משפחותיהם.

שימו לב
לשאלות ותשובות בנושאים אחרים שקשורים למלחמת חרבות ברזל היכנסו לדף השאלות והתשובות המרכזי.

נפצעתי במהלך אירועי המלחמה, איזה טיפולים רפואיים מגיעים לי?

האם מגיע לי גם טיפול נפשי?

בגלל הפציעה לא הספקתי לשלם את הארנונה המים והחשמל. מה אני יכול לעשות?

 • נפגעים שאושפזו למשך 7 ימים לפחות ובני זוגם, יכולים לדחות ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם) תשלומים שהם צריכים לשלם לרשויות המדינה (מיסים, אגרות, קנסות, ארנונה, מים וכו׳) בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023.
 • אם מדובר על תשלומים שעליהם לשלם בתקופה שבין 01.01.2024 ל-29.02.2024 הם רשאים לדחות את ביצוע התשלום ב-31 ימים.
 • חלק מהרשויות (רשות המסים למשל) מעניקים דחייה נוספת לכלל התושבים בישראל.
 • למידע נוסף ראו:

בגלל הפציעה ירדו לי ההכנסות ואני מתקשה בהחזרי המשכנתא והלוואות נוספות שלקחתי. מה אוכל לעשות?

 • כל אדם זכאי לדחות ב-3 חודשים החזרי משכנתא (עבור דירה ראשונה או דירה למשפרי דיור) והלוואות אחרות מהבנקים או מחברות האשראי.
 • דחיית תשלומי המשכנתא יחויבו בריבית (שלא תהיה גבוהה יותר מהריבית שאותה הם משלמים כרגע).
 • דחיית הלוואות מהבנקים תתאפשר להלוואות עד 100,000 ש"ח (הלוואות בסכומים גבוהים יותר לא ניתן לדחות).
 • בעלי עסקים יכולים לקבל דחייה בהחזרי הלוואות בסכומים גבוהים יותר.
 • למידע נוסף ראו הקלות בבנקים וחברות כרטיסי האשראי לכלל האוכלוסייה במלחמת חרבות ברזל
טיפ
חלק מהבנקים מאפשרים דחייה ארוכה יותר של ההחזרים ומעניקים הטבות אשראי נוספות. מומלץ להתקשר לסניף הבנק כדי לבדוק את האפשרויות שעומדות בפניכם.

בגלל הפציעה לא הספקתי לשלם שכר דירה ותשלומים אחרים (לחוגים, חדר כושר וכו'). האם אוכל לדחות את התשלום?

 • מי שאושפזו למשך 7 ימים לפחות ובני זוגם, יכולים לדחות ב-145 ימים או עד 29.02.2024 (לפי המוקדם מביניהם) תשלומים שהם צריכים לשלם לאחרים מכוח חוזה (למשל תשלום שכר דירה, תשלום לחוג, לצהרון, חדר כושר וכו'), אם מועד התשלום חל בין 07.10.2023 ל-31.12.2023.
 • דחיית המועד לא תיחשב כהפרת החוזה ולא תגרום לחיוב בריבית פיגורים.
 • ישנם מקרים שבהם לא ניתן לקבל דחייה (למשל, אם מדובר בחוזה עבודה או בהסכם לתשלום מזונות, או אם הצד השני לחוזה גם משתייך לקבוצות אוכלוסייה שזכאיות לדחיית המועד).
 • למידע נוסף ראו: דחיית תשלום או פעולה שיש לבצע לפי חוזה בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023.


בית המשפט חייב אותי למסור נכס לאדם אחר. האם אני יכול לדחות את מועד המסירה?

האם אני יכול לדחות את תשלום המזונות לילדיי?

 • לא ניתן לדחות את מועד תשלום המזונות, בין אם המזונות נקבעו בחוזה ובין אם נקבעו בפסק דין.

בשל הפציעה לא עבדתי ולא היו לי הכנסות, וכתוצאה מכך, צ'קים ששילמתי לא כובדו על ידי הבנק. מה אפשר לעשות?

 • חוק שיקים ללא כיסוי קובע כי יש להגביל חשבון בנק כאשר 10 צ'קים של החשבון סורבו (חזרו) במהלך תקופה של 12 חודשים, ובתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.
 • מי שאושפזו בבית חולים לפחות 7 ימים כתוצאה מאירועי המלחמה או פעולת איבה אחרת, וזאת במהלך התקופה שבין התאריכים 07.10.2023 - 21.01.2024 וכן בני זוגם, אחיהם, אחיותיהם, הוריהם וילדיהם, רשאים לפנות לבנק ולבקש שיסיר את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו בתקופה זו.
 • ניתן לבקש את הסרת הצ'קים מהרשימה גם עבור שותפות או חברה שנמצאת בבעלות מקסימום 5 אנשים, ושבעל השליטה בחברה או המנהל ששולט ב-50% מהשותפות הוא אחד מהאנשים הנ"ל.
 • למידע נוסף ראו ביטול הגבלת חשבון בגין צ'ק שחזר בשל מלחמת חרבות ברזל

נפצעתי במהלך מלחמת חרבות ברזל ואושפזתי בעקבות הפציעה, האם אני זכאי להקלות בהוצאה לפועל?

 • מי שנפצעו ואושפזו למשך 7 ימים לפחות במהלך מלחמת חרבות ברזל ובני משפחותיהם, והם חייבים בהוצאה לפועל זכאים להקלות, ובתקופה בין 07.10.2023 ועד 31.05.2024 לא יבוצעו ולא ייפתחו הליכי גבייה מסוימים נגדם, כגון: פתיחת תיק חדש נגדם, רישום עיקולים, תפיסת רכוש, הטלת הגבלות מסוימות, ועוד.
 • חייבים שנפצעו ואושפזו למשך 7 ימים לפחות במהלך מלחמת חרבות ברזל ובני משפחותיהם יודיעו על כך ללשכת ההוצאה לפועל, באמצעות:
 • למידע נוסף ראו הקלות לחייבים בהוצאה לפועל עקב מלחמת חרבות ברזל

נפצעתי במהלך מלחמת חרבות ברזל ויש לי חוב במרכז לגביית קנסות, האם אני יכול לדחות את תשלום החוב?

 • חייבים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שהמועד האחרון לתשלום הקנס (למעט קנסות של רשויות מקומיות) חל בין 07.10.2023 ועד 31.12.2023, יכולים לדחות את תשלום הקנס עד ליום 01.02.2024 (לא יתווסף לקנס תוספת פיגורים).
 • דחיית התשלום ניתנת לחייבים באופן אוטומטי ואין צורך לפנות למרכז לגביית קנסות בעניין.
 • החייבים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שהמועד האחרון לתשלום הקנס חל בין 01.01.2024 ועד 31.01.2024, יכולים לדחות את מועד התשלום ב-30 ימים, ויהיה ניתן לשלם את סכום החוב המקורי (ללא תוספת פיגורים) עד ליום 01.03.2024.
 • החייבים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שהמועד האחרון לתשלום הקנס חל בין 01.02.2024 ועד 29.02.2024, יכולים לדחות את מועד התשלום ב-30 ימים, ויהיה ניתן לשלם את סכום החוב המקורי (ללא תוספת פיגורים) עד ליום 01.04.2024.
 • החייבים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שהמועד האחרון לתשלום הקנס חל בין 01.03.2024 ועד 31.03.2024, יכולים לדחות את מועד התשלום ב-30 ימים, ויהיה ניתן לשלם את סכום החוב המקורי (ללא תוספת פיגורים) עד ליום 01.05.2024.
 • בתקופה בין 07.10.2023 ועד 31.05.2024 לא יוטלו עיקולים חדשים ולא יינקטו הליכי גבייה במרכז לגביית קנסות כנגד מי שנפצעו ואושפזו למשך 7 ימים לפחות במהלך מלחמת חרבות ברזל ובני משפחותיהם.
  • חייבים שנפצעו ואושפזו עקב מלחמת חרבות ברזל יודיעו על כך למרכז לגביית קנסות באמצעות טופס פנייה מקוון.
 • למידע נוסף ראו הקלות לחייבים במרכז לגביית קנסות עקב מלחמת חרבות ברזל

האם מגיעות לי הטבות נוספות?

 • מי שנפגעו באירועי המלחמה והוכרה להם נכות זכאים לסיוע והטבות במגוון תחומים, בהתאם לקריטריונים מסוימים.
 • בין היתר הם עשויים להיות זכאים לתגמולים חודשיים, מענקים שונים, סיוע כספי לרכישת אביזרי ניידות, סיוע בדיור, שיקום כלכלי ומימון לימודים.
 • תשלום מקדמות לנפגעים:
 • למידע על כל הזכויות המגיעות לנפגעים ראו פורטל נפגעי פעולות איבה.
שימו לב
 • אם הפציעה קרתה במסגרת מילוי תפקיד כחייל, שוטר או איש כוחות הביטחון, הנפגע עשוי להיות מוכר כנכה צה"ל, והוא ובני משפחתו עשויים להיות זכאים לזכויות ייחודיות.
 • ניתן לפנות אל מוקד אגף השיקום במשרד הביטחון פועל במתכונת חירום בין השעות 8:00 - 18:00 בטלפון *8150 או 03-7776777.
 • למידע נוסף ראו נכי צה"ל וכוחות הביטחון.

האם מגיעות זכויות כלשהן לבני המשפחה של הפצועים?

 • בני משפחה מדרגה ראשונה של הפצועים עשויים להיות זכאים להחזרים על הוצאות שנגרמו להם בתקופת האשפוז של הנפגעים, כאשר שהו לידם או ביקרו אותם בקביעות.
 • גובה הסיוע נקבע בהתאם לחומרת הפגיעה של הפצועים ולמצבם המשפחתי.
 • ההחזרים ניתנים עד לתעריף המירבי שנקבע עבור:
  • אובדן ימי עבודה של אחד מבני המשפחה ששהה ליד הנפגע/ת בזמן האשפוז.
  • כלכלה (ארוחות בוקר, צהריים וערב) בעת השהייה בבית החולים.
  • נסיעות לבית החולים בתחבורה הציבורית או ברכב פרטי.
  • הוצאות לינה בבית מלון (לבני משפחה שמתגוררים רחוק מבית החולים).
  • שיחות בטלפון הנייד.
  • שכירת טלוויזיה.
  • חניה.
  • אם לבני הזוג או להורים של הפצועים יש ילדים מתחת לגיל 14, בני הזוג/ההורים עשויים להיות זכאים להחזר הוצאות על שמרטף או מטפלת (עד לתעריף שנקבע) לשעות שבהן הם מבקרים בבית החולים.
 • בנוסף, בני המשפחה עשויים להיות זכאים לקבוצות תמיכה נפשית מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 • הזכויות הנ"ל מותנות בכך שהפצוע יוכר כנפגע פעולות איבה.
 • יש לפנות אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים, או אל קו החירום של המוסד לביטוח לאומי בטלפון 02-6269999 בימים ראשון עד חמישי משעה 8:00 עד 20:00.
 • למידע נוסף ראו:
שימו לב
 • אם הפציעה קרתה במסגרת מילוי תפקיד כחייל, שוטר או איש כוחות הביטחון, הנפגע עשוי להיות מוכר כנכה צה"ל, והוא ובני משפחתו עשויים להיות זכאים לזכויות ייחודיות.
 • ניתן לפנות אל מוקד אגף השיקום במשרד הביטחון פועל במתכונת חירום בין השעות 8:00 - 18:00 בטלפון *8150 או 03-7776777.

למי ניתן לפנות לתמיכה רגשית או לסיוע נפשי?

 • הביטוח הלאומי מפעיל קבוצות תמיכה שנועדו לתמוך בנפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם וכן במשפחות השכולות, באמצעות סיוע נפשי, אישי וקבוצתי, בהתמודדות עם הפציעה, הטראומה והשכול. קבוצות התמיכה מונחות על ידי אנשי מקצוע. לצורך הצטרפות לקבוצת תמיכה יש לפנות אל סניף המוסד לביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. למידע נוסף ראו לחצו כאן.
 • כמו כן, כל מי שנכחו באירועים וחשים חרדה יכולים לפנות למוסד לביטוח לאומי, ובהתאם לבדיקה ראשונית יופנו לטיפול מיידי או לסדרת טיפולים שתתפרס על פני מספר שבועות. למידע נוסף לחצו כאן.
 • קופות החולים ומרכזי חוסן מעניקים מענה נפשי ורגשי בעקבות מצב החירום, כולל בשפה הערבית, בשפת הסימנים וגם בווטסאפ. למידע נוסף לחצו כאן.
 • בנוסף ניתן לפנות לקווי סיוע וארגונים כגון:

למי אפשר לפנות כדי לקבל סיוע במיצוי ומימוש הזכויות?

אם יש לי שאלות בנושאים אחרים שקשורים למלחמת חרבות ברזל, היכן אוכל לקבל תשובות?