הקדמה:

אין לפטר עובדת בהריון העובדת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים
אין לפטר עובדת בהריון, בגלל הריונה, גם אם היא עובדת פחות מ-6 חודשים אצל המעסיק
במקרה של פיטורי עובדת בהריון ללא היתר, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
במקרה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת ההריון, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק
למידע נוסף ראו סעיף 9א' לחוק עבודת נשים


אסור לפטר עובדת בהריון העובדת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה.

 • במקרה שהמעסיק רוצה לפטר עובדת בתקופה זו, עליו להגיש בקשה להיתר לאגף ההסדרה במשרד העבודה והרווחה.
 • ההיתר יינתן על ידי הממונה על חוק עבודת נשים, רק אם שוכנעה כי הפיטורים אינם קשורים להריון. לממונה יש שיקול דעת לא לתת את ההיתר גם אם הפיטורים אינם קשורים להריון, לאחר ששקלה את מכלול הנסיבות הקשורות ביחסי העבודה במקום.
 • החובה לבקש היתר לפיטורי עובדת בהריון העובדת מעל 6 חודשים במקום העבודה חלה בכל מצב (גם אם נראה שאין קשר בין הפיטורים להריון).
 • פיטורי עובדת בהריון כאמור, ללא היתר, בטלים מעיקרם והעובדת תהיה זכאית לכל זכויותיה כאילו לא פוטרה.
 • פיטורי עובדת בהריון (כולל עובדת שעבדה פחות מ-6 חודשים), בגלל הריונה, מהווים אפליה אסורה על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, והעובדת זכאית לתבוע את המעסיק ולדרוש פיצויים.

מי זכאי?

 • כלל ציבור הנשים העובדות.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה שעובדת פוטרה שלא כדין במהלך הריונה, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת רשאית לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים:
  • להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות שלהן העובדת היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובדת מעולם לא פוטרה.


חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות