הקדמה:

אסור למעסיק לפטר עובדת בהיריון בגלל הריונה, החל מיום עבודתה הראשון
אם העובדת מועסקת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אסור לפטר אותה מכל סיבה שהיא אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים (ובכל מקרה לא יינתן היתר אם סיבת הפיטורים היא ההיריון)
עובדת שפוטרה שלא כדין בתקופת ההיריון זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק ולהגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים


פיטורי עובדת בהיריון (כולל עובדת שעבדה פחות מ-6 חודשים) בגלל הריונה מהווים אפליה אסורה על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה והפרה של חובת תום הלב, ולכן אסור למעסיק לפטר עובדת בהיריון בגלל הריונה, החל מיום עבודתה הראשון. למידע נוסף ראו איסור אפליית עובדת בשל היותה בהיריון.

 • אם העובדת מועסקת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אסור לפטר אותה מכל סיבה שהיא אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים(ובכל מקרה לא יינתן היתר אם סיבת הפיטורים היא ההיריון).
 • החובה לקבל היתר לפיטורי עובדת בהיריון חלה גם במקרה שבו מעסיק נתן לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים לפני שתמו 6 חודשים להעסקת העובדת, אך פיטוריה נכנסו לתוקף לאחר שחלפו 6 חודשים להעסקתה, וגם כאשר המעסיק כלל לא ידע כי העובדת בהיריון בעת קבלת ההחלטה על הפיטורים. לפסק דין בנושא ראו מעסיק שפיטר עובדת בהיריון ללא היתר חויב בתשלום פיצויים למרות שלא ידע על ההיריון.
 • במהלך חודשי ההיריון אסור למעסיק לתת לעובדת הודעת פיטורים ללא היתר, גם אם הפיטורים נכנסים לתקוף רק לאחר תום 60 הימים המוגנים שלאחר חופשת הלידה. לקריאת פסק דין בנושא ראו כאן.
 • מעסיק המעוניין לפטר עובדת בתקופה זו, חייב להגיש בקשה להיתר לפיטורים.
  • ההיתר יינתן על ידי הממונה על חוק עבודת נשים רק אם שוכנעה כי הפיטורים אינם קשורים להיריון, לאחר ששקלה את מכלול הנסיבות הקשורות ביחסי העבודה במקום.
  • החובה לבקש היתר לפיטורי עובדת בהיריון העובדת מעל 6 חודשים במקום העבודה חלה בכל מצב (גם אם נראה שאין קשר בין הפיטורים להיריון).
  • פיטורי עובדת בהיריון כאמור, ללא היתר, בטלים מעיקרם והעובדת תהיה זכאית לכל זכויותיה כאילו לא פוטרה.
 • עובדת שפוטרה שלא כדין בתקופת ההיריון זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק.

מי זכאי?

 • כל עובדת הנמצאת בהיריון (בכל שלבי ההיריון).

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה שעובדת פוטרה שלא כדין במהלך הריונה, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת רשאית לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים:
  • להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • להגיש תביעה כנגד המעסיק בבית הדין לעבודה ולתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות שלהן העובדת היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעסיק המשיכו והעובדת מעולם לא פוטרה.
 • עובדת בהיריון שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה פחות מ-6 חודשים ופוטרה מעבודתה עקב הריונה זכאית לתבוע פיצוי מכח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. על העובדת להוכיח שלא היתה סיבה לפיטוריה, ועל המעסיק להוכיח שלא פיטר אותה עקב הריונה. למידע נוסף ראו איסור אפליית עובדת בשל היותה בהיריון.
 • עובדת בהיריון שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה מעל 6 חודשים ופוטרה מעבודתה ללא היתר כדין, זכאית לתבוע פיצויים מכח חוק עבודת נשים. אם העובדת פוטרה עקב הריונה, היא זכאית בנוסף גם לתבוע פיצויים מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים