הקדמה:

אסור למעסיק לפטר עובדת בהריון "בגלל הריונה", החל מיום עבודתה הראשון
אם העובדת מועסקת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אסור לפטר אותה מכל סיבה שהיא אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה (ובכל מקרה היתר כזה לא יינתן אם סיבת הפיטורים היא ההריון).
במקרה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת ההריון, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק ולהגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים


פיטורי עובדת בהריון (כולל עובדת שעבדה פחות מ-6 חודשים) בגלל הריונה מהווים אפליה אסורה על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, ולכן אסור למעסיק לפטר עובדת בהריון בגלל הריונה, החל מיום עבודתה הראשון. למידע נוסף ראו איסור אפליית עובדת בשל היותה בהריון.

 • אם העובדת מועסקת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אסור לפטר אותה מכל סיבה שהיא אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה (ובכל מקרה היתר כזה לא יינתן אם סיבת הפיטורים היא ההריון).
  • במקרה שהמעסיק רוצה לפטר עובדת בתקופה זו, עליו להגיש בקשה להיתר לאגף ההסדרה במשרד העבודה והרווחה.
  • ההיתר יינתן על ידי הממונה על חוק עבודת נשים, רק אם שוכנעה כי הפיטורים אינם קשורים להריון. לממונה יש שיקול דעת לא לתת את ההיתר גם אם הפיטורים אינם קשורים להריון, לאחר ששקלה את מכלול הנסיבות הקשורות ביחסי העבודה במקום.
  • החובה לבקש היתר לפיטורי עובדת בהריון העובדת מעל 6 חודשים במקום העבודה חלה בכל מצב (גם אם נראה שאין קשר בין הפיטורים להריון).
  • פיטורי עובדת בהריון כאמור, ללא היתר, בטלים מעיקרם והעובדת תהיה זכאית לכל זכויותיה כאילו לא פוטרה.
 • במקרה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת ההריון, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק.

מי זכאי?

 • כל עובדת הנמצאת בהריון (בכל שלבי ההריון).

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה שעובדת פוטרה שלא כדין במהלך הריונה, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת רשאית לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים:
  • להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • להגיש תביעה כנגד המעסיק בבית הדין לעבודה ולתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות שלהן העובדת היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובדת מעולם לא פוטרה.
 • עובדת בהריון אשר עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה פחות מ-6 חודשים ופוטרה מעבודתה עקב הריונה זכאית לתבוע פיצוי מכח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. על העובדת להוכיח שלא היתה סיבה לפיטוריה, ועל המעסיק להוכיח שלא פיטר אותה עקב הריונה. למידע נוסף ראו איסור אפליית עובדת בשל היותה בהריון.
 • עובדת בהריון אשר עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה מעל 6 חודשים ופוטרה מעבודתה ללא היתר כדין , זכאית לתבוע פיצויים מכח חוק עבודת נשים. אם העובדת פוטרה עקב הריונה, היא זכאית בנוסף גם לתבוע פיצויים מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה .

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות