אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובדים זכאים לתוספת תשלום של 25% או 50% משכרם הרגיל עבור עבודה בשעות נוספות בימי חול (בשבת וחג הגמול גבוה יותר), כמפורט בהמשך
אם חל על העובדים הסכם או צו הרחבה הקובע גמול גבוה יותר מזה הקבוע בחוק, יש לנהוג על-פי ההסדר המיטיב יותר עם העובדים
לא ניתן לוותר על הזכות לתוספת תשלום עבור שעות נוספות, ולהסכמה על שכר נמוך מהקבוע בחוק אין תוקף מחייב
ישנן מגבלות על העסקה בשעות נוספות ולא בכל מצב ניתן להעסיק עובד במשך שעות נוספות
במקרה שמעסיק מפר את חובתו לשלם את התוספת בגין השעות הנוספות, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
לפרטים נוספים ראו סעיפים 18-16, 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה


על-פי סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה, כל עבודה בשעות העוברות את מכסת השעות ביום עבודה מלא או בשבוע עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות ומזכה את העובד שביצע אותה בגמול עבור שעות נוספות.

 • שעות נוספות הן שעות החורגות ממסגרת שעות העבודה הקבועות בחוק שעות עבודה ומנוחה:
  • ככלל, יש איסור לעבוד בשעות נוספות, אלא בהתאם לחריגים שהוגדרו בחוק.
  • במקרים בהם העובד עובד שעות נוספות, הוא זכאי לשכר נוסף בשל עבודתו בשעות הנוספות (ראו פירוט בהמשך).
 • אין הבדל אם העובד התחיל לעבוד לפני שעות העבודה הקבועות באותו יום, או נשאר לעבוד אחריהן - ברגע שעבר את המכסה היומית זה ייחשב לו כשעות נוספות.

מי זכאי?

עובד שבמקום עבודתו נהוג שבוע עבודה של 5 ימים

 • צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות קובע שהחל מחודש אפריל 2018,שבוע העבודה יעמוד על 42 שעות עבודה (במקום 43 שעות) ושבמקומות עבודה בהם עבדו יותר מ-42 שעות שבועיות, יקוצר שבוע עבודה ל-42 שעות על ידי הפחתת שעת עבודה אחת (או פחות) ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה.
 • עובד שמועסק 5 ימים בשבוע יהיה זכאי במשך 4 ימים בשבוע לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-8 שעות ו-36 דקות בכל יום (נטו ללא הפסקה), ובמשך יום אחד בשבוע (היום המקוצר) על כל שעה שמעבר ל-7 שעות ו-36 דקות בכל יום, וכן עבור כל שעה מעבר ל-42 שעות עבודה רגילות שבועיות.
 • במקומות עבודה בהם עובדים 9 שעות ביום ( כולל הפסקה או בהתאם להסכם קיבוצי), יהיה זכאי העובד במשך 4 ימים בשבוע לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-9 שעות ביום, ומשך יום אחד בשבוע (היום המקוצר) על כל שעה שמעבר ל-8 שעות ביום.
דוגמה
עובד מועסק במקום שמונהג בו שבוע עבודה של 5 ימים. תקן יום העבודה במשך 4 ימים בשבוע עומד על 9 שעות ביום (כולל הפסקה) ויום אחד בשבוע (היום המקוצר) על 8 שעות ביום (כולל הפסקה).
 • העובד עבד בכל אחד מהימים א'-ה' 9 שעות עבודה ביום.
 • עבור עבודתו ביום המקוצר, בו עבד העובד 9 שעות במקום 8 שעות, זכאי העובד לגמול שעות נוספות עבור שעת עבודה אחת נוספת.

עובד שבמקום עבודתו נהוג שבוע עבודה של 6 ימים

 • עובד העובד 6 ימים בשבוע, יהיה זכאי לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-8 שעות ביום עבודה רגיל, על כל שעה שמעבר ל-7 שעות עבודה ביום שישי ועל כל שעה שמעבר ל-42 שעות שבועיות רגילות.
דוגמה
עובד המועסק במקום שמונהג בו שבוע עבודה של 6 ימים עבד כדלקמן
 • ביום א' עבד העובד 9 שעות עבודה ביום (שעה אחת נוספת).
 • בימים ב'-ה', עבד העובד 7 שעות עבודה ביום.
 • ביום שישי עבד 6 שעות.
 • מאחר והעובד עבד ביום ראשון מעל 8 שעות, הוא זכאי לגמול שעות נוספות עבור שעה נוספת אחת, בערך של 125%.
 • בסה"כ עבד העובד 42 שעות רגילות שבועיות (ללא השעה הנוספת), ולכן אינו זכאי לשעות נוספות ברמה השבועית.

עובד במשמרת לילה

 • עובד במשמרות לילה זכאי לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-7 שעות עבודה
 • בענפים מסוימים ייתכנו כללים נוספים שנקבעו בהתאם לצווי הרחבה שונים (ראו סעיף הרחבות בהמשך).
 • בכל מקרה, עובד זכאי לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-42 שעות שבועיות.
 • שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות.

מי לא זכאי?

 • סעיף 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע שורה של תפקידים שאינם זכאים לגמול שעות נוספות: שוטרים, עובדי שירות בתי הסוהר, עובדי המדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות, יורדי ים ועובדי דיג, אנשי צוות אויר, עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי ועובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.
 • כמו כן, עובדים זרים בתחום הסיעוד אינם זכאים לגמול עבור שעות נוספות, ראו פסק דין בנושא.

גובה הגמול

גמול שעות נוספות עבור עבודה ביום חול

 • גובה גמול שעות נוספות עבור עבודה ביום חול הוא:
  • תשלום של 125% משכר שעת עבודה רגילה (כלומר תוספת של 25% על ערך שעת העבודה רגילה) עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום עבודה.
  • תשלום של 150% (כלומר תוספת של 50% על ערך שעת עבודה רגילה) מהשעה השלישית ואילך.
  • במקרים מסוימים זכאי עובד לתשלום גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות, שבת וחג.

גמול שעות נוספות עבור עבודה בשבת וחג

 • גובה גמול שעות נוספות עבור עבודה ביום המנוחה השבועית ובחג הוא:
  • תשלום של 175% משכר שעת עבודה רגילה עבור השעתיים הנוספות הראשונות (עבור עבודה בשעות נוספות ביום המנוחה השבועי ובחג זכאי העובד הן לגמול עבור עבודה במנוחה השבועית ובחג בערך של 50% והן לגמול עבור עבודה בשעה נוספת בערך של 25%, ובסה"כ תוספת של 75%).
  • תשלום של 200% מהשעה השלישית הנוספת ואילך. (עבור עבודה בשעות נוספות ביום המנוחה השבועי ובחג זכאי העובד הן לגמול עבור עבודה במנוחה השבועית ובחג בערך של 50% והן לגמול עבור עבודה בשעה נוספת בערך של 50%, ובסה"כ תוספת של 100% לשכר).
  • בשנת 2012 ניתן פסק דין בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה הקובע צורת חישוב אחרת לתשלום שעות נוספות בשבת ולפיו עבור השעתיים הראשונות הנוספות בשבת יש לשלם 187.5% ועבור שאר השעות הנוספות יש לשלם 225%. עד כה מדובר בפסק דין יחיד שמאמץ צורת חישוב זו, והוא עומד בסתירה לאופן החישוב שהיה נהוג עד כה לפי פסקי הדין של בית הדין הארצי לעבודה. לעיון בפסק הדין לחצו כאן.
 • אם עובד השלים במהלך השבוע את מכסת שעות העבודה המלאה של 42 שעות שבועיות, והוא עובד בנוסף גם ביום המנוחה השבועית או בחג, אזי הוא יהיה זכאי לתשלום שעות נוספות עבור עבודתו ביום המנוחה או החג, כמפורט לעיל, החל מהשעה הראשונה באותו יום.

גמול שעות נוספות עבור עבודה במשמרות שמשולמת בהן תוספת משמרת

 • בע"ע (ארצי) 33791-11-10 נובכוב מיכאל נ' ר-צ פלסט בע"מ פסק בית הדין הארצי לעבודה שכשמדובר בתשלום גמול שעות נוספות בעד שעות עבודה נוספות במשמרת שנייה או במשמרת לילה, ולעובד משולמת תוספת משמרת על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה (כלומר עבור כל שעה רגילה הוא מקבל העובד שכר בסיס + תוספת משמרת), יחושב הגמול עבור השעות הנוספות מתוך השכר הכולל את תוספת המשמרת ולא משכר הבסיס.
דוגמה
 • בצו ההרחבה בענף הפלסטיקה נקבע שעבור משמרת לילה (עבודה בתחום השעות 06:00 – 22:00),זכאי העובד לתוספת שכר שעתית של 40% (כלומר ערך שעה רגילה במשמרת לילה הנה 140% מהשכר הרגיל).
 • אם העובד יועסק בשעות נוספות בתוך משמרת הלילה, יחושב הגמול עבור השעות הנוספות מתוך השכר השעתי של 140%.
 • עבור 2 השעות הנוספות הראשונות במשמרת לילה - יקבל העובד תוספת של 25% מתוך ערך שעת משמרת לילה רגילה שהנה 140% - כלומר 35% (לפי החישוב 140% X‏ 25%) - ובסה"כ יקבל העובד עבור כל אחת מהשעות הללו שכר השווה ל-175% (לפי החישוב: שעת לילה רגילה 140% + גמול בשיעור 35%).
 • עבור שאר השעות הנוספות במשמרת לילה - יקבל העובד תוספת של 50% מתוך ערך שעת משמרת לילה רגילה שהנה 140% - כלומר 70% (לפי חישוב: 140% X‏ 50%) - ובסה"כ יקבל העובד עבור כל אחת מהשעות הללו שכר השווה ל-210% (לפי החישוב: שעת לילה רגילה 140% + גמול בשיעור 70%).

גמול עבור שעות נוספות כשהשכר משולם לפי תוצרת

 • במקרה שהעובד מקבל שכר לפי תוצרת, ישלם לו המעסיק:
  • עבור כל יחידה שנעשתה בשעתיים הנוספות הראשונות 1.25 מהשכר הרגיל עבור אותה יחידה.
  • עבור כל יחידה שנעשתה בשעות שלאחר מכן 1.5 מהשכר הרגיל עבור אותה יחידה.

מנוחה תמורת גמול שעות נוספות

 • עובד המקבל שכר על בסיס חודשי, בעבודות מסוימות בלבד (המנויות בפיסקה (2) של סעיף 4(א) ובסעיף 4(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה כגון חקלאות, שמירה ועוד) יכול לקבל במקום גמול שעות נוספות, ומבלי לפגוע בגובה השכר הקבוע לאותו חודש או תקופה:
  • מנוחה של שעה ורבע לפחות, תמורת כל שעה מהשעתיים הנוספות הראשונות שבאותו יום עבודה.
  • מנוחה של שעה וחצי לפחות, תמורת כל שעה נוספת שאחריהן.
הערת עריכה
האם זה רלוונטי לעוטבגי שמירה ואבטחה? אם כן, צריך להכניס קישור ולעדכן את המידע בפורטל של עובדי שמירה ואבטה? האם זה עולה בקנה אחד עם צו ההרחבה של עובדי השמירה ואבטחה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 20:38, 21 באפריל 2018 (IDT)

אופן חישוב מספר השעות הנוספות של העובד בכל חודש

הערת עריכה
מה דעתך, אולי את כל הפסקה הזו נעביר לערך בפני עצמו "חישוב גמול שעות נוספות של עובד" - מה את אומרת?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 21:12, 21 באפריל 2018 (IDT)

חישוב שעות נוספות ברמה יומית וברמה שבועית

 • חישוב מספר השעות הנוספות נעשה קודם כל על בסיס יומי ולאחר מכן על בסיס שבועי מלבד מקרים של העסקה בשעות גמישות (ראו בהמשך עמוד זה).
 • משמעות הדבר היא שבודקים את מספר השעות שעבד העובד בכל יום ואת סך השעות הרגילות שעבד במשך השבוע, ולא את מספר השעות החודשיות שעבד.
 • חשוב להדגיש - קודם בודקים את מספר השעות שעבד העובד בכל יום, ורק לאחר מכן את מספר השעות שעבד במשך כל השבוע.
  • אם יתברר שבחישוב היומי עבד העובד מעל לשעות שנקבעו ליום עבודה, הוא יהיה זכאי לגמול עבור השעות הנוספות באותו יום, גם אם בחישוב השבועי הוא עבד רק 42 שעות רגילות
דוגמה
חישוב שעות נוספות ברמה יומית

עובד מועסק במקום שמונהג בו שבוע עבודה של 5 ימים. תקן יום העבודה בימים א'-ד' עומד על 8.36 שעות וביום חמישי (היום המקוצר) על 7.36 שעות ביום.

 • ביום א' עבד העובד 9.36 שעות (שעה אחת נוספת).
 • בימים ב'-ד' עבד העובד 8.36 שעות (לפי התקן).
 • ביום ה' עבד העובד 6.36 שעות
 • עבור שעת העבודה הנוספת ביום ראשון, זכאי העובד לגמול שעות נוספות בסך 125%, למרות שעבד במשך השבוע רק 42 שעות.
 • אם עבד העובד בהתאם לתקן יום העבודה (כלומר לא עבר את מכסת השעות היומיות), אך בחישוב שבועי עבר את מכסת השעות המלאה (42 שעות שבועיות), הוא יהיה זכאי לשעות נוספות עבור שעות העבודה שמעבר ל-42 שעות שבועיות.
 • דוגמה
  חישוב שעות נוספות ברמה שבועית

  עובד המועסק במקום שמונהג בו שבוע עבודה של 6 ימים.

  • העובד השלים 7.5 שעות יומיות בכל אחד מהימים א'-ה'.
  • ביום שישי עבד 7 שעות.
  • סה"כ עבד העובד 44.5 שעות שבועיות (שהן 2.5 שעות מעבר למכסה השבועית).
  • עבור עבודתו ביום השישי יהיה זכאי העובד ל 4.5 שעות רגילות ולגמול שעות נוספות עבור 2.5 שעות, שהן מעבר לתקן השבועי של 42 שעות :
   • עבור כל אחת מהשעתיים הנוספות הראשונות יקבל העובד 125% מהשכר השעתי הרגי.ל
   • עבור חצי שעה נוספת יקבל העובד שכר השווה למחצית שעה לפי תעריף של 150%.

  קיזוז שעות נוספות מול שעות חסר

  • לא ניתן לקזז ימים שבהם עבד העובד מספר שעות העולה על המכסה היומית עם ימים שבהם עבד העובד מספר שעות נמוך מזה.
  דוגמה
  עובד מועסק במקום שמונהג בו שבוע עבודה של 5 ימים. תקן יום העבודה בימים א'-ד' עומד על 8.36 שעות וביום חמישי (היום המקוצר) על 7.36 שעות ביום.
  • ביום א' עבד העובד 9.36 שעות ( שעה אחת נוספת).
  • בימים ב'-ד' עבד העובד 8.36 שעות (לפי התקן).
  • ביום ה' עבד העובד 6.36 שעות (שעה אחת בחסר)
  • לא ניתן לקזז את השעה הנוספת ביום א' עם שעת החסר ביום ה':
   • עבור עבודתו ביום א', זכאי העובד תשלום עבור שעה אחת נוספת בערך של 125%.
   • המעסיק לא ישלם לעובד שכר עבור השעה שהחסיר ביום ה'.

  חישוב שעות נוספות גם ברמה היומית וגם ברמה השבועית

  • במקרה שהעובד עבר הן את מכסת השעות היומית והן את מכסת השעות השבועית של שעות העבודה, חישוב השעות הנוספות יהיה ברמה יומית, ולאחר מכן ברמה השבועית:
   • תחילה יש לבדוק ברמה היומית האם העובד עבד מעל שעות התקן היומי. שעות עבודה מעל שעות התקן היומי יחושבו כשעות נוספות.
   • לאחר מכן בודקים ברמה השבועית - יש לבדוק מהן שעות העבודה הרגילות (ללא השעות הנוספות) שעבד העובד במהלך השבוע. שעות שמעבר ל-42 שעות התקן השבועיות ייחשבו כשעות נוספות ברמה השבועית.
  דוגמה
  עובד מועסק במקום שמונהג בו שבוע עבודה של 5 ימים. תקן יום העבודה במשך 4 ימים בשבוע עומד על 8.36 שעות ביום (ללא הפסקה) ויום אחד בשבוע (היום המקוצר) על 7.36 שעות ביום (ללא הפסקה).
  • העובד עבד בכל בכל אחד מהימים א'-ה' 8.36 שעות עבודה.
  • ביום שישי עבד העובד 3 שעות.
  • סה"כ עבד העובד 46 שעות שבועיות והוא זכאי ל-4 שעות נוספות:
   • עבור עבודתו ביום המקוצר, בו עבד העובד 8.36 שעות במקום 7.36 שעות זכאי העובד לשעה אחת נוספת בערך של 125%.
   • מאחר שבימים א'-ה' השלים העובד את כל שעות התקן הרגילות (בלי השעות הנוספות) של 42 שעות שבועיות, כל שעות עבודתו ביום שישי הן שעות נוספות: שעתים ראשונות נוספות בערך של 125%, שעה נוספת אחת בערך של 150%.
  הערת עריכה
  לפי עע (ארצי) 186/06 מחשבים את השעות הרגילות (ללא השעות הנוספות) שעבד העובד בימים א-ה. עבור עבודתו ביום השישי, משלימים תחילה את התקן ל42 שעות שבועיות והיתרה הינה שעות נוספות
  הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 14:47, 12 באפריל 2018 (IDT)
  .
  דוגמה
  עובד המועסק במקום שמונהג בו שבוע עבודה של 6 ימים עבד כדלקמן:
  • ביום א' עבד העובד 9 שעות (שעה אחת נוספת).
  • בימים ב'-ה' עבד העובד 8 שעות עבודה ביום.
  • ביום שישי עבד 5 שעות.
  • סה"כ עבד העובד 46 שעות שבועיות והוא זכאי ל 4 שעות נוספות:
  • עבור עבודתו ביום ראשון זכאי העובד לגמול שעות נוספות עבור שעה נוספת אחת, בערך של 125%.
  • מאחר שבימים א-ה' עבד העובד 40 שעות רגילות (5X8=40), זכאי העובד בעד 2 שעות העבודה הראשונות ביום שישי לשכר שעה רגילה (שכן הן במסגרת 42 שעות שבועיות רגילות) ולגמול שעות נוספות עבור 3 השעות הנותרות (שעתיים ראשונות בערך של 125% והשעה השלישית הנוספת בערך של 150%).
  דוגמה
  עובד חודשי המועסק 5 ימים בשבוע עבד כדקלמן:
  • בימים א'- ד' עבד העובד 8.36 שעות ביום (לפי התקן).
  • ביום ה' נעדר העובד מעבודתו בשל חג.
  • ביום שישי עבד העובד 4 שעות.
  • העובד זכאי לתשלום בשל יום חג, ועל כן יום היעדרותו נחשב כיום עבודה לצורך חישוב שעות עבודתו השבועי.
  • העובד נחשב כמי שעבד באופן מלא בימים א' עד ה', ועל כן הוא זכאי לגמול שעות נוספות עבור כל שעות עבודתו ביום שישי: שעתים ראשונות בערך של 125%, והשעתיים האחרונות בערך של 150%.

  חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית

  • עובד במשרה חלקית במספר מסוים של ימים בשבוע - אם עובד מועסק במשרה חלקית מספר מסוים של ימים בכל שבוע (כשלא מדובר בהעסקה במתכונת של שעות גמישות), לא בודקים כלל את מספר השעות השבועיות, שכן אין משמעות ל"תקרה" השבועית (42 שעות) אלא רק לתקרת השעות היומיות הרלוונטית ליום עבודה במקום עבודתו.
  דוגמה
  עובד במשרה חלקית במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה בן 5 ימים
  • העובד מועסק במשרה חלקית 3 ימים בשבוע. בכל יום הוא עובד במשך 9 שעות ו-36 דקות. סה"כ השלים העובד 28 שעות ו-48 דקות באותו שבוע.
  • העובד יהיה זכאי לגמול עבור שעת נוספות (25%) בגין כל שעה שעבד מעבר ל-8 שעות ו-36 דקות (בכל אחד מימי העבודה) - סה"כ 3 שעות באותו שבוע, וזאת למרות שבחישוב שבועי לא עבר את התקרה של 42 שעות.

  חישוב מספר השעות הנוספות בהעסקה במתכונת של "שעות גמישות"

  • למרות כל האמור לעיל, בתי הדין לעבודה הכירו במתכונת העסקה של "שעות גמישות", שבה העובד יכול לבחור לעבוד יום עבודה שאינו מלא ביום מסוים מבלי ששכרו יופחת, ולהשלים את השעות החסרות ביום אחר באותו חודש מבלי לקבל גמול שעות נוספות עבור אותו יום.
  • לשם כך יש לוודא כי מתקיימים מספר תנאים הכרחיים:
   • הסכמה חופשית של הצדדים
   • חוזה עבודה כתוב מראש
   • התחשבנות לפחות אחת לשנה
   • תשלום חודשי קבוע של שכר כאילו עבד העובד חודש מלא "רגיל"
   • הבטחה כי ההסדר מביא תועלת לשני הצדדים
   • היעדר ניצול או כפייה
  • במקרים שבהם לפי הסכם העבודה עובד צריך לעבוד מספר קבוע מראש של שעות בחודש והעובד עצמו בוחר לבצע את העבודה בשעות גמישות, העובד לא יהיה זכאי לקבל גמול עבור שעות נוספות באותם ימים שבהם עבד יותר ממספר השעות הרגילות ביום העבודה, ומשכרו לא יופחתו השעות שבהן נעדר מעבודתו בימים שבהם עבד פחות ממספר השעות הרגילות, כל עוד הוא השלים את מספר השעות החודשי שהיה עליו לעבוד באותו חודש.
  • חשוב להדגיש: מתכונת עבודה בשעות גמישות כוללת הסכמה של העובד והמעסיק על עבודה במועדים הנקבעים על ידי העובד כאשר השכר המשולם הוא שכר בעד עבודה לפי היקף המשרה עליה סיכמו הצדדים. במקרים שבהם העובד אינו חופשי לבחור לעבוד מספר שעות מצומצם ביום אחד ולהשלים את אותן שעות ביום אחר, לא ניתן יהיה לבצע חישוב חודשי של מספר השעות בכל חודש, אלא יש לשלם שעות נוספות עבור כל יום שבו העובד עבד מעבר לשעות הקבועות ליום עבודה במקום עבודתו (בהתאם לשבוע העבודה המונהג במקום העבודה - בן 5 ימים או 6 ימים).
  • ההכרה במתכונת עבודה גמישה נעשתה כאשר המעסיק והעובד מסכימים על מכסת שעות חודשית מבלי לקבוע ימים מסוימים שבהם העובד חייב לבצע את העבודה.

  תהליך מימוש הזכות

  • זכות זו אמורה להינתן באופן אוטומטי על-ידי המעסיק, במקרה שהעסיק עובד בשעות נוספות, בהתאם לדין.
  • על המעסיק לערוך מעקב אחר השעות הנוספות של העובד, ולהפריד בתלוש השכר בין תשלום השכר הרגיל לבין הגמול עבור השעות הנוספות. יש לציין בתלוש השכר את מספר השעות הנוספות המדוייק שעבורן משולם הגמול באותו חודש.
  • תשלום גלובלי עבור שעות נוספות - לפי סעיף 5 לחוק הגנת השכר, חל איסור על המעביד לקבוע שכר כולל, שכבר מגלם בתוכו תמורה בגין שעות נוספות ו/או חופשה שנתית, אלא בתנאים מסוימים. למידע נוסף ראו גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות, שבת וחג.
  • במקרה שמעביד מפר את חובתו לשלם את התוספת בגין השעות הנוספות:

  הרחבות

  • עובדי אולמות וגני אירועים המועסקים במשמרת לילה (משמרת שלפחות שעתיים ממנה חלות בין השעות 22:00 ל-06:00), זכאים לגמול עבור שעות נוספות החל מהשעה השביעית. למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות במשמרת לילה לעובדי אולמות וגני אירועים.
  • עובדים בענף המלונאות: על-פי צו ההרחבה בענף המלונאות שחל על כל העובדים והמעסיקים בענף המלונאות, חצי השעה הראשונה שמעבר ליום עבודה מלא או לשעות משמרת מקוצרות, תיחשב כ"חצי שעה עודפת" שישולם עבורה שכר בשיעור הרגיל. השעתיים שלאחר חצי השעה הראשונה (העודפת) ייחשבו כשעות נוספות שמשולם עבורן גמול בגובה 25%, ועבור השעות הנוספות שמעבר להן ישולם גמול בגובה 50%. יש לשים לב כי בענף המלונאות, יום העבודה הוא בן 8 שעות בלבד בשבוע עבודה של 5 ימים (במקום 8 שעות ו-36 דקות שנקבעו עבור יום עבודה רגיל).

  חשוב לדעת

  • לא ניתן להסכים על גמול שעות נוספות נמוך מהקבוע בחוק. להסכמה של העובד על גמול הנמוך מהקבוע בחוק אין שום תוקף משפטי, והעובד רשאי לתבוע מהמעסיק תשלום מלא של הגמול אפילו אם חתם על חוזה המציין גמול נמוך יותר.
  • גמול שעות נוספות משולם רק כאשר מספר השעות היומיות של העובד עולה על יום עבודה או שמכסת השעות השבועיות עולה על 42 שעות. הגמול לא ישולם לעובד שהועסק פחות משעות התקן כאמור, אלא אם נקבע אחרת בהסכם העבודה בין העובד למעסיק.
  דוגמה
  עובד במשרה חלקית המועסק 6 שעות בכל יום, נדרש ביום מסוים להישאר בעבודה שעה נוספת, כלומר סך הכל עבד באותו יום 7 שעות. העובד לא זכאי לגמול שעות נוספות עבור "השעה הנוספת", מכיוון שסך השעות היומיות שעבד לא עולה על תקן יום העבודה, למרות שעבד שעה מעבר לשעות העבודה הרגילות שלו).
  דוגמה
  • עובדת לאחר חופשת לידה זכאית להיעדר מעבודתה שעה אחת ביום, ללא ניכוי מהשכר, במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה (שעת הורות).
  • תקן יום העבודה של העובדה הינו 8.36 שעות ב-4 מימות השבוע ו-7.36 שעות ביום המקוצר.
  • אם העובדת לא תנצל את שעת ההנקה ביום מסוים, ותשלים את מכסת השעות הרגילה באותו יום (7.36 שעות ביום המקוצר או 8.36 ב-4 הימים האחרים), היא לא תהיה זכאית לגמול עבור שעות נוספות.
  • רק אם תעבוד העובדת מעל 7.36 שעות ביום המקוצר או מעל 8.36 שעות ביום אחר היא תהיה זכאית לגמול שעות נוספות.
  • אם חל על העובד הסכם או צו הרחבה שנקבע בו גמול גבוה יותר מזה הקבוע בחוק, יש לנהוג על-פי ההסדר המיטיב ביותר עם העובד.
  • ככלל זמן הנסיעה לעבודה (הן בטיסה והן בנסיעה ברכב) אינו נחשב לזמן עבודה, והעובד אינו זכאי לשכר עבור שעות אלה, מלבד נסיבות מיוחדות. למידע נוסף ראו תשלום שכר עבור זמן הנסיעה אל מקום העבודה.
  • שעות כוננות - גמול שעות נוספות משולם עבור שעות עבודה בפועל ולא עבור שעות בהם נמצא העובד בכוננות, אך לא הוזעק בפועל לעבודה. התגמול עבור שעות כוננות נקבע בחוזה העבודה הקיבוצי או האישי. בדרך כלל עובדים מתוגמלים עבור שעות כוננות בתוספת מיוחדות בהתאם להסכם העבודה שחל עליהם. לדוגמה: לתוספת עבור שעות כוננות בשירות המדינה ראו בתקש"יר.

  פסקי דין

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל


  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים